Avantura izgradnje podvožnjaka ili izmještanje pruge izvan grada

Avantura izgradnje podvožnjaka ili izmještanje pruge izvan grada
352
0
0

Ideja novog podvožnjaka na "Čepinskoj" stara 60 godina 

Ideja i projekt podvožnjaka na Čepinskoj cesti u Osijeku, odnosno od hrvatske samostalnosti Ulice svetog Leopolda Bogdana Mandića, stara je bar 60 godina, a posljednjih 40 intenzivno se priprema njegova realizacija. Još 1984. godine realiziran je projekt suvremenog podvožnjaka na Vinkovačkoj ulici, kao 4 tračne prometnice uz produžetak tramvajske pruge. „Čepinski“ podvožnjak zbog velike frekvencije prometa na južnom, najvažnijem ulazu u grad nije realiziran unatoč izrađenom projektu i silnim obećanjima lokalne i državne politike.

Koliko je apsurdna ideja izgradnje još jednog podvožnjaka u srcu Slavonske ravnice svim građanima Osijeka postala je potpuno jasna tijekom nedavnog ljetnog nevremena 17. srpnja 2021., kada su sva tri denivelirana podvožnjaka i jedan u razini prometnice plivali u vodi, pa je policija iste morala zapriječiti i blokirati promet u i van grada. Podvožnjaci i rampe u Osijeku pored toga što su ograničavajući i sigurnosni problem odvijanja prometa, posebno u zimskom periodu snijega i leda, nerijetko su prometno usko grlo zaprječivanja cestovnih komunikacija grada.

Izmještanje pruge kao rješenje okrenuto razvoju grada Osijeka

 

Kome zaista treba još jedno ukopavanje Osijeka, avantura izgradnje uskog jednotračnog podvožnjaka po cijeni od 94 milijuna kuna i zatvaranje najvažnijeg ulaza u grad, kojim prometuje više od 22 tisuće vozila dnevno, u periodu od čak tri godine ili postoji svrsishodnije i učinkovitije rješenje okrenuto razvitku Slavonske metropole.

Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije iz 2018. godine, koji je izradio Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, INSTITUT IGH d.d., Željezničko projektno društvo d.d. i podizvoditelji: VERKEHRPLUS GmbH, Mobilita Evolva d.o.o.,i Rencon d.o.o. donosi novi koncept željezničkog prometa u Osijeku. Kako bi se cjelokupni teretni promet izmjestio iz samog središta grada Osijeka planirane se nove trase željezničke pruge, koja bi sa zapadne i južne strane, obodno zaobišla grad Osijek sa novim parametrima i brzinom vlakova do 160 km/h. Isti plan razmatra mogućnost dislociranja glavnog i ranžirnog kolodvora Osijek na Vinkovačku cestu-kolodvor Brijest, koji bi se povezao tramvajskom mrežom unutar grada.

Teretni vlakovi koji prevoze naftu u Mađarsku i poslijepodne se vraćaju kroz grad Osijek mogućim izmještenjem pruge postali bi prošlost, a cestovni gradski promet značajno bi se sigurnosno i kvalitativno unaprijedio.

Novi koncept rješenja željezničkog prometa u Osijeku otvara mogućnost rekonstrukcije Ulice Sv. L. B. Mandića u modernu 4 tračnu prometnicu do kružnog toka u Čepinu, čime bi se najopterećenija transverzalna veza, ulazno-izlazna ulica iz Osijeka iz smjera juga i povezanost sa industrijskom zonom značajno modernizirala.

Vizura ulaza u Slavonsku metropolu konačno bi dobila Europsku razinu uz zadovoljstvo građana i znatno veću sigurnost svih sudionika u prometu.

Na redu su urbanisti, građevinari i politika nove energije Osijeka da svojim promišljanjima i odlukama ne ukopa i ne zaključa najfrekventniji ulaz u grad, nego da racionalnim i odlučnim rješenjem konačno hrabro načini iskorak u budućnost, pokrene i definira sveobuhvatni, urbanistički, prometni i gospodarski razvoj grada. 

Budućnost je tu, samo ju treba prepoznati i izdvojiti. 

Zlatko Dernaj