Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata zbog svoje nedorečenosti otvara mogućnost ostvarivanje materijalnih prava agresorima i njihovim pomagačima

Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata zbog svoje nedorečenosti otvara mogućnost ostvarivanje materijalnih prava agresorima i njihovim pomagačima
45
0
0

Radni sastanak Koordinacije braniteljskih udruga Osječko-baranjske županije i drugih braniteljskih udruga na temu prijedloga izmjene ZOHBDR i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u dvorani KUD-a Ivan Kapistran Adamović“ Čepinu, 28. travnja 2021. obilovao je brojnim opservacijama i komentarima okupljenih.

Predloženi konfuzni, nejasni i neprecizni Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, koji izjednačava žrtvu i agresora, izazvao je brojne polemike hrvatskih branitelja i čelnika neovisnih braniteljskih udruga.

Zakon će donijeti mogućnost ostvarivanja prava onim civilnim stradalnicima koji ta prava do sada nisu mogli ostvariti i obuhvatiti će i civile stradale uslijed eksplozije minsko-eksplozivnih sredstava ili uporabe vatrenog oružja  u razdoblju od 17. kolovoza 1990. godine do 30. lipnja 1996. godine.

Zašto hrvatskim braniteljima zakon nije prihvatljiv, na istom javnom izlaganju elaborirao je bojnik Zlatko Dernaj, čelnik Heroja Osijeka udruge koja promiče tradiciju 130. brigade HV i branitelja grada Osijeka.

„Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata zbog svoje nedorečenosti otvara mogućnost ostvarivanja prava hrvatskim građanima, pa čak i strancima koji su vršili ili pomagali u agresiji na Hrvatsku. Članak 2. stavak 1. jedan glasi: Prava prema ovome Zakonu mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske, dok u stavku 2. definira se čak da i strani državljani mogu ostvariti prava prema ovome Zakonu.

Predmetni manjkavi zakon nigdje točno ne označava tko su civilni stradalnici, kako u članku 2. tako niti u članku 8. Kada se povuče analogija sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članovima njihovih obitelji koji jasno definira tko je hrvatski branitelj, razvidno je da je predmetni Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dvosmislen te nenamjerno ili tendenciozno nedovršen.  

Sporni, nedefinirani članci zakona otvaraju mogućnost ostvarivanja trajnih prava i primanja građanima koji su sudjelovali u oružanoj agresiji ili pomagali agresorskim vojnicima na okupiranim područjima. Nekakvi tzv. „filteri“, članci kojima se navodno ograničava tko ne može ostvariti prava ostavlja mogućnost brojnim manipulacijama i sudskim sporovima. Stoga predlažem da se u članku 2. stavak 1. sadašnji tekst: Prava prema ovome Zakonu mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske dopuni slijedećim riječima: koji nisu svojevoljno trajno boravili na okupiranom području Republike Hrvatske i pružali potporu okupatorskim vojnim ili paravojnim snagama.

U daljnjem tijeku rasprave ovakav prijedlog dobio je brojne potpore nazočnih čelnika braniteljskih udruga Osječko-baranjske županije te je zaključeno da se isti proslijedi predlagatelju Ministarstvu hrvatskih branitelja.  

Zakon ide u drugo čitanje i nadajmo se da se sve sporno još stigne popraviti.