LAŽNI PROROK

LAŽNI PROROK
2377
0
3

LAŽNI PROROCI

 

Kao uvod, izrazio bih svoje vlastito zanimanje u privatnim objavama. U Bibliji postoje mnogi proroci kao npr. neki iz Starog zavjeta kao što su Izaija, Jeremija, Ezekiel i Daniel. Mt 7,15-20 U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: "Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati."Mt 7,15-20. Kako bi smo znali  prepoznati lažne proroke potrebna nam je Božja pomoć i providnost da bi spoznali te zle plodove. Zlo se često upakira u nešto dobro. Istina je da nam se Bog objavljuje kroz razne proroke, vidjelice u raznim svetištima. Neka objavljenja su priznata od Katoličke crkve a neka su u razmatranju iako imaju sve predispozicije da budu priznata. Evo kako prepoznati lažna objavljena. Jedan moj dobar prijatelj katolik je obrazložio lažna ukazanja ˝Gospe˝u Malom Lošinju.

"Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati (2 Tim.4-3)"

MOJ MALI OSVRT,ZAPAŽANJE I MIŠLJENJE O PORUKAMA KOJE NAVODNA "GOSPA" KOJA SE PREDSTAVLJA POD IMENOM "KRALJICA LJUBAVI" DAJE NA MALOM LOŠINJU VEĆ PUNIH 26 GODINA...

Da odmah skratim priču,ovdje se ne radi o nikakvim ukazanjima Bl.Djevice Marije već o zlodušnim manifestacijama demona,najvjerojatnije imenom Izabela koji je zadužen za lažna proroštva,otpad od pravovjernog nauka i vjere,hereze i dovođenje vjernika u zablude. Od poruka u kojima je niz hereza,apsurda,besmislenih rečenica i još koje čega što veze nema s razumom,a naročito kad se uspoređuje s istinskim ukazanjima Marije kao npr.u Fatimi,Lourdesu,La Salette i ostalim mjestima.

Krenimo redom :

U poruci koju navodna "Gospa" daje 09.01.1992.,ona kaže:"Bog je Jedan, vi ste svi njegova djeca. Zato vas molim da vi kršćani cijenite vjere, da otkrivate njihove vrednote koje su svakoj vjeri potrebne, a to je samo bogatstvo djeci Božjoj od Oca Nebeskog. Zato budite strpljivi, ima ih koji će proučavati sva ta sveta pisma."(kraj poruke)..

Obrazloženje:

Treba li ovu herezu u kojoj se sve vjere izjednačavaju s Kršćanstvom,a naročito s Katoličkom vjerom uopće komentirati i koje to mogu biti "vrednote" u drugim krivovjernim ili poganskim religijama ili naučavanjima i koja su to druga "sveta pisma" osim Biblije? Kuran,Vede ili što drugo?,ali dobro,to piše i u nekim dokumentima II Vatikanskog koncila,pa onda valjda nije dovoljno lažno da bi bila hereza,idemo onda dalje na poruku od 15.01.1993.gdje navodna gospa kaže:"Djeco svih narodnosti, ne slušajte laži koje sije Zmaj i ne krećite u njegove redove. Ovo govorim svima a posebno vama Muslimanima, vama koji ostaviste Alaha i njegove zapovijedi. Žalosna sam što ste ohlađeni i što nemate ljubavi prema vašoj braći Hrvatima.
Ah, Ja, Majka sviju vas, molim Isusa, molim vašeg Muhameda da vam pomogne da se obratite, da spoznate svjetlo koje vas vodi u život vječni, a da napustite Crvenog zmaja."(kraj poruke).
.

Obrazloženje :

Znači,navodna "Gospa" pravim imenom Izabela (zloduh iz Knjige o kraljevima) kaže muslimanima u vrijeme hrvatsko-muslimanskog sukoba u Bosni da se mole svome Alahu i da mole Muhameda koji gori u paklu i koji je odveo svojim lažima i lažnom religijom Islama stotine milijuna duša u pakao da se mole njemu da im pomogne i izjednačava ga se u istoj rečenici sa Sinom Božjim i Pravim Bogom Isusom Kristom. Treba li ovo komentirati li je dovoljno heretično i ludo da bi se ove poruke automatski odbacilo? Napominjem da je mnogo vjernika zavedeno tim lažnim ukazanjima,a čak i jedan dio svećenika pa ne znam ni što lokalni biskup poduzima po tom pitanju,meni to zaista nije jasno?

Ima još poruka gdje se navodna Gospa bavi ratnom taktikom,povijesnim sukobima,nacionalnim amnozitetima  itd  pa kaže u poruci od 10.01.1992.:"Djeco moja srpska, vi ne znate da će vas vaši četnici i vaša vojska pobiti i poklati, kao što su to učinili sa Srbima u Hrvatskoj. Djeco moja, četnici pobiju pa onda kažu da su to učinile ustaše. Djeco moja ljubljena, jako ste pogriješili, vi ste toliko zastrašeni lažima koje vam ulijevaju vaši političari, a to samo zato da bi oni opstali na svojim mjestima. Djeco srpska probudite se i vidite što sotona uradi s Hrvatskom. Djeco, znajte da ste postali robovi nečastivog."(kraj poruke)..

Obrazloženje :

Treba li ovakav apsurdan jezik uopće komentirati ili i dalje mislite da se radi o Gospi Idemo dalje,Gospa se bavi političkom situacijom u Srbiji pa daje podršku Vuku Draškoviću da ga narod izabere i svrgne Miloševića pa tako u poruci 17.01.1992.kaže"Djeco moja ljubljena, oborite Zmaja i njegove pomagače. Ovo govorim svim Srbima: ako hoćete da vam bude dobro morate živjeti po Božjim zapovijedima.Pomognite vašem Draškoviću koji je krenuo na pravi put, put koji ne želi otimanje i ubijanje. Djeco, pomognite mu, on je za demokraciju i za mir, on je zaslužio više negoli neki popovi pravoslavni."(kraj poruke)...

Za ne vjerovati,ali to nije još sve...u poruci od 3.2.1995. Gospa počinje svoju karijeru u MUP-u(da dobro ste čuli,u ministarstvu unutrašnjih poslova) pa daje vidjelici Živki instrukcije što da poruči narodu u vezi pojačanog kriminala na otoku i to zvuči otprilike ovako.."SVE ONE KOJI SU VAM PONUDILI DROGU VI PRIJAVITE POLICIJI I RECITE TKO SU I GDJE SE ONI KREĆU
Draga moja djeco, vidim nije vam lako s nevjernicima tu u malom mjestu. A tek kako je Isusu i Meni sa cijelim svijetom i sa svakakvim sektama. Vidim koliko mladih skreće s pravog puta, misleći da uživaju, oni idu ravno u smrt. Vidimo koliko su ovisni o sotoni. Ako se oni ne sastanu s njime, mnogi bi umrli istog trena.
Ah, djeco moja, Ja Majka vas molim, ne poželite provod ni nikakve užitke, a niti da
vas zavede znatiželja, jer sama vam riječ govori: želja. I kad je iskušate, već ste jednom nogom dodirnuli pakao. Ja vas molim, sve oni koji su vam ponudili razne napitke a zovu se droga, vi prijavite MUP-u (Ministarstvu unutarnjih poslova) i recite tko su i gdje se oni kreću."(kraj poruke)..

Inače,poruke idu za cijeli svijet,vrlo su "važne" i postoje "tajne"koje će se otkriti svijetu nakon Živkine smrti pa je vjerojatno ova poruka o prijavljivanju MUP-u eventualnih kriminalaca od krucijalne važnosti po budućnost svijeta...uglavnom ima još tu svega,tako da je neka katastrofa u svijetu već trebala biti 1997.g.ali smo nekim čudom već preživjeli jer poruka kaže ovako za 1997.g.."14.03.1991.
Djeco moja, Ja želim da se svi spase. Vrijeme se približava. 1997. godine trebala bi biti katastrofa za svijet, veliki potresi, na Nebu će se vidjeti mnogo Božjih znakova, mnogo će naroda umirati od straha. Samo molitva i obraćenje može spasiti. Zato vičite u sav glas neka se obrate. BOG JE JEDAN, VI STE SVI NJEGOVA DJECA."(kraj poruke)

Obrazloženje :


Navodna gospa kaže 02.10.1992.da su poruke u M.Lošinju "javna objava",a ne privatna,što je u suprotnosti s naukom KC gdje se zna što je javna,a što privatna objava. Javna objava je samo Sv.Pismo. pa kažu na stranici gdje propagiraju te poruke..:"Uobičajilo se odviše naglašavati razlika između javne i privatne objave. Privatne objave, istina, ne spadaju u poklad vjere koji je dan cijeloj Crkvi. Međutim, to nipošto ne umanjuje Božanski karakter privatnih objava a niti ljude oslobađa od njihovog prihvaćanja. Privatne su objave u biti uputa, kako u jednoj povijesnoj situaciji kršćanstvo treba postupiti, one bitno nisu nova tvrdnja nego nova zapovijed.
No, moramo primijetiti da nas Majka Kraljica ljubavi svojom Porukom od 02.10.1992. godine poučava u razlikovanju odnosno razvrstavanju poruka. Majka tu napominje da poruke koje se odnose na svih, na cijeli svijet, da spadaju u javnu objavu. U toj istoj Poruci Majka napominje, da su njezine Poruke namijenjene cijelom svijetu te da stoga spadaju u javnu objavu."

Pazite ovaj tekst i poruku ispod za polaganje ruku laika!!!!...i obratite pažnju na datum poruke kad je navodna Gospa to tražila...16.6.1996(666)....dobit ćete koji je to broj(666)ako maknete jedinice i devetke,zloduh se na isti način manifestirao i razotkrio kao i u onim Mirtinim bilješkama o kojima sam vam nedavno pisao na datum koji ima tri šestice,radilo se o 6.6.1996.godine(666)...to je zloduh Izabela koja je tražila od njih polaganje ruku kako bi se mogla širiti dalje kao kod pentekostalaca preko kojih je došla i karizmatika!...citiram sa stranice i iz poruke.

"Molitve za ozdravljenje s polaganjem ruku

Još u onim ranijim Porukama Majka Kraljica ljubavi pozvala je odabrane članove Molitvene zajednice Kraljice ljubavi da pristupe polaganju ruku na bolesnike radi liječenja. Kako odabrani članovi to nisu činili to je Majka u Poruci od 16.06.1996. godine uputila odabranim članovima sasvim određeni poziv da započnu s polaganjem ruku. Nakon te Poruke odabrani članovi Molitvene zajednice stali su se molitvom i razmatranjem pripremati za početak polaganja ruku radi liječenja.

Dana 17.01.1998. godine ponovno ih je Majka potaknula i ohrabrila. Nakon tog Majčinog ohrabrenja, odabrani članovi Molitvene zajednice započeli su s polaganjem ruku na sam dan proslave osme godišnjice ukazanja, to jest 16. veljače 1998. godine.

Odabrani članovi Molitvene zajednice pristupaju polaganju ruku poslije zajedničkih molitava. Ruke polažu grupno. Dok se polažu ruke izgovara se prigodna molitva za ozdravljenje onoga nad kim se upravo polažu ruke."(kraj citata)

Uglavnom,mnogi su nasjeli na ove lažne poruke,čak i posvećene osobe,ja ne znam što bi vam rekao osim da se klonite istih i ostavite se toga. Evo vam sporne poruke u cijelosti kao i neki komentari s foruma i ostalo pa zaključite sami.

PRIBLIŽAVA SE 1997. GODINA, VRIJEME TEŠKO ZA CIJELI SVIJET

14.03.1991.

Djeco moja, Ja želim da se svi spase. Vrijeme se približava. 1997. godine trebala bi biti katastrofa za svijet, veliki potresi, na Nebu će se vidjeti mnogo Božjih znakova, mnogo će naroda umirati od straha. Samo molitva i obraćenje može spasiti. Zato vičite u sav glas neka se obrate.
BOG JE JEDAN, VI STE SVI NJEGOVA DJECA

09.01.1992.

Draga moja djeco, poručujem svim narodima bilo koje narodnosti bili, da ne pravite razliku, da se ne izrugujete njihovoj vjeri i njihovim običajima. Ne činite tako nešto, jer vi niste svjesni i ne znate, ne poznajete svačiju vjeru. 
Bog je Jedan, vi ste svi njegova djeca. Zato vas molim da vi kršćani cijenite vjere, da otkrivate njihove vrednote koje su svakoj vjeri potrebne, a to je samo bogatstvo djeci Božjoj od Oca Nebeskog. 

Zato budite strpljivi, ima ih koji će proučavati sva ta sveta pisma. Ne smijte se. Oh, ovih dana svašta sam se nagledala. Ja neću imenovati, ali vi sami s vašim ponašanjem izazivate druge i vrijeđate.

Djeco nerazumna, ne znate, niste svjesni, zato i tako postupate. Vi ne znate da možete dovesti zlo i kod vas, jer se smijete Duhu Svetomu.
Djeco moja, da li ćete Bogu govoriti koje ste vjere kad se budete sreli s Bogom?
Da li ćete imati vremena da se opravdate? Ne, djeco moja, Bog će prepoznati po pečatu. Vi ste obilježeni, imate biljeg Božji.

Djeco moja, evo, Bog Me poslao da vam donesem ljubav i mir, a vi želite ono što vam nudi Zmaj: mržnju, nevjeru, rat. Djeco čitavog svijeta, svi ste vi Božja djeca. Zato vas molim da se vi kršćani ne miješate, ne ismijavate. Pustite Bogu, Bog će sve riješiti.

OPRAŠTAJTE LJUDIMA A ZLO OSUDITE

13.01.1992.

Djeco moja, vi ne vidite što se radi na fronti, vi ne znate tko prekršuje primirje. Oh, ne mogu reći, ali nekoj mojoj neposlušnoj djeci kao da je malo rata, kao da je malo poginulih, malo popaljeno i srušeno pa hoće još. Djeco moja, prekinite s provokacijama, Ja vas molim. Hoćete biti proslavljeni borci a ne razmišljate da će netko izgubiti život.

Djeco, zar ne vidite da su neki moji sinovi srpski krenuli služiti Lucifera a Boga ostaviše? Žalosno je nešto takvoga i pomisliti a kamoli sudjelovati sa Zmajem, premda znaju što Zmaj u stvari hoće. Djeco, žalosna sam što radi par njih ispašta pravedan narod. Radi njihove slave odbacuju Boga. Oh, kad bi se ta moja djeca probudila i digla protiv Zmaja, odmah bi Zmaj izgubio vlast. Djeco moja, zapamtite, ne povučete li se – Zmaj i njegove sluge – iz zemlje Hrvatske i ne napuste li svaku kuću hrvatsku u koju su uselili svoje Srbe, znajte da neće im Bog dati blagostanje, nego će ih pratiti samo nesreća. Oh, žalosna sam jer vidim bijedu i golotinju ne samo tamo gdje su prisvojili tuđa imanja i tuđe kuće, nego i usred Beograda u srcu Srbije.

Djeco moja, oni ne žele mir s Hrvatima pa ni s drugim narodima. Oni žele rat da Srbija postane velika kako bi Zmaj bio proslavljen.

Djeco moja, moji sinovi popovi, ne budete li se probudili, sve što su zamislili uraditi s Hrvatskom i još drugim narodima, to će se njima vratiti. Bog neće dopustiti da pravedni gube živote na svojim ognjištima. Znajte, ne probude li se i ne vrate li se svojim kućama u svoju Srbiju, oni će se sami početi tući jer će ih Bog napustiti, ljubavi Božje neće biti u njima, nego samo zlo jer zlu i služe.

Djeco srpska, Ja Majka, Bogorodica, otimam vas od Crvenog zmaja i pokušavam vas dovesti na pravi put, put spasenja, slobode i demokracije a vi želite biti robovi Zmaju.

Djeco srpska, požurite, oborite Zmaja dok je još ranjen, dok još boluje. Ne dozvolite da se Zmaj zaliječi.

Djeco moja, Ja vam poručujem da opraštate i primate oprost. Djeco, niste svi krivi za ovaj rat, ali svi ispaštate, zato neka se svi narodi udruže i neka pobijede ovog Zmaja.

Djeco moja ljubljena, vi ne znate koliko vam je djece izginulo i to baš od vaših generala i oficira. Ova vaša sadašnja politika koja je napala Hrvatsku, pobila je i vašu djecu, vaše očeve. Ali, Ja vas molim da opraštate ljudima a zlo da osudite, kao što će ih i sam Bog osuditi glađu, bolešću i smrću.

MORAMO SRUŠITI ZMAJA

14.01.1992.

Djeco moja, vama je bilo teško kad su vam došli zlikovci i napali vas.
Kažem došli jer oni nisu iz vaše države nego iz druge države, baš gdje je centar Zmaja.

Djeco moja ljubljena, mnogi iz Hrvatske su poginuli, a još više iz Srbije. 
Više je poginulo onih koji se nisu snašli, koji nisu pobjegli, a nisu željeli ni ratovati ni pucati u svoju braću Hrvate pa ih tako usmrtiše baš njihovi komandanti, oficiri, pa i neki generali koji su pucali u svoju vojsku. Djeco moja, kako je tek njihovoj djeci, njihovim roditeljima. Vi ne vidite kako je u njihovim srcima. Djeco moja, budite sigurni da oni žele svrgnuti Miloševića pa i cijeli vojni režim, žele izbrisati crveni komunizam. Zato vas molim da Mi pomognete molitvom a Ja ću se pobrinuti, u duhu ću djelovati, da pomognem toj mojoj djeci pravednoj, ispaćenoj i izmučenoj. Moramo srušiti Zmaja.

Znam da je to malo teže negoli ovdje, jer ovdje su više vjerovali u Boga negoli tamo. Tamo nisu smjeli jer tamo je bila zapaljena vatra i to crvena pa zato se moja djeca odrekoše Boga samo da ostanu netaknuti od te vatre. Ja Majka sviju vas, želim svako moje dijete spasiti od te vatre, želim da Zmaja satremo, iskorijenimo, ne samo kod vas u Srbiji nego u čitavom svijetu. Želim da prestanu s naoružavanjem, pogotovo nuklearnom atomijom.

Djeco moja, puno ste toga uništili a sad mislite i vas uništiti. Probudite se, mislite na vaše potomke, na vašu djecu. Zar im želite uskratiti njihov život koji im je Bog darovao? Djeco moja, kažete da se rađaju hromi, nerazvijeni, bez nekih udova. Čujem kako govorite da ih je takve stvorio Bog. Ne, djeco moja, Bog stvara dobro. Nego, vaši grijesi stvaraju sve negativno.

Djeco moja, radosna sam kad vidim koliko mole i bdiju samo da Ja ostavim neki znak ili da se Ja ukažem još nekima. Ne, djeco moja, bilo kome da se Ja ukažem ni tada ne bi povjerovali. A što se tiče znaka, znak sam vam dobar ostavila i to krasan, bogat, čitav, netaknut. Samo, neki se ni sada ne žele poniziti i povjerovati. Ali neka, glavno je da Ja izvršim ono što Mi je rečeno od mog Isusa.

DJECO MOJA, CRVENI ZMAJ JE BAŠ KOD VAS U BEOGRADU

17.01.1992.

Djeco srpska, Ja vas molim da napustite sva područja koja ste vi okupirali i naselili. Ne znate da ste sagriješili otimanjem tuđega. Djeco, ne budete li se povukli, znajte da ni vi nećete opstati na tim područjima. Vi se možete boriti s čovjekom, ali ako vas Otac počne napadati s njegovim bičem tad se nećete moći obraniti. Ja vas molim da svi koji su u tuđim kućama, svi koji su prisvojili tuđu zemlju, neka to odmah vrate i napuste.

Djeco moja srpske narodnosti, Ja vas molim da napustite zlog duha, a da se vratite Bogu. Zar ne vidite da vam nitko neće pomoći, ni jedna zemlja? 
Da, djeco moja, pomoć koju vi dobivate, to vam daje sotona da ponovno napadate i ubijate i tako odlazite za vječnost u Pakao. Urazumite se djeco moja pa takvu pomoć ne primajte. Neka vam pomognu u hrani jer naoružavanjem dobivate samo smrt i Pakao.

Djeco moja ljubljena, oborite Zmaja i njegove pomagače. Ovo govorim svim Srbima: ako hoćete da vam bude dobro morate živjeti po Božjim zapovijedima.Pomognite vašem Draškoviću koji je krenuo na pravi put, put koji ne želi otimanje i ubijanje. Djeco, pomognite mu, on je za demokraciju i za mir, on je zaslužio više negoli neki popovi pravoslavni.

Djeco moja, vidim kako neki moji sinovi pravoslavni raspršuju laži po čitavoj Srbiji kao da samo Hrvati nisu dobri. Oh, žalosna sam što svašta gledam, gledam kako Me probadaju mačem. Djeco moja, Ja samo želim da se izmirite, da ljubite jedni druge, da opraštate jedni drugima baš onako, kako je Isus Hrist vas ljubio i opraštao.

Djeco moja, Crveni zmaj je baš kod vas u Beogradu. Ja vas molim, pomognite Mi da ga pobijedimo, da ugasimo tu vatru koju zapali Zmaj. Djeco moja, ne učinite li to, vi ste gotovi, jer Ja više neću pomagati. Vi ne znate što vas čeka od Lucifera: glad, ubijanje, mržnja, klanje ne samo drugih nego i svojih. 
Ne mogu vam sve reći, nije Mi dopušteno, ali ne srušite li Zmaja neće valjati za vas a ni za druge narode. Ne dozvolite da vas Bog kazni. Oh, ne mogu sve reći, ali ono što ste zaslužili to ćete i dobiti pa sad vi znate kakva vam je plaća.

Djeco srpska, naređujem da svu moju djecu zarobljenu, koju drži Zmaj sa svojim pomagačima-zvijerima, odmah puste na slobodu. Naređujem da se ne puca u strane vojnike.

Djeco hrvatska, vi se ne plašite. Vi koji ste bili na krivom putu sad se pomalo vraćate i tako sve više Bog vlada u vašim srcima i u vašoj zemlji. Djeco, oni su dosta toga pokušali, ali nisu sve uspjeli, moj je plašt nad vama. Zato vas molim da se čitaju moje Poruke i da ih širite, da u svačije ruke stignu.

Djeco moja srpska, vi ne znate da će vas vaši četnici i vaša vojska pobiti i poklati, kao što su to učinili sa Srbima u Hrvatskoj. Djeco moja, četnici pobiju pa onda kažu da su to učinile ustaše. Djeco moja ljubljena, jako ste pogriješili, vi ste toliko zastrašeni lažima koje vam ulijevaju vaši političari, a to samo zato da bi oni opstali na svojim mjestima. Djeco srpska probudite se i vidite što sotona uradi s Hrvatskom. Djeco, znajte da ste postali robovi nečastivog. 
(Iz Poruke od 10.01.1992.

Djeco moja, vi koji niste okrvavili ruke vratite se u svoju domovinu Hrvatsku u svoje kuće. Ne dozvolite da netko iz Srbije pravi zamjene s vašim kućama.
Djeco moja, združite se s Gardom i protjerajte tiranine iz vaše zemlje. Djeco moja, to je Hrvatska a ne Srbija. (Iz Poruke od 19.01.1992.)

MOLITE LITANIJE SVETOG ŠARBELA

15.01.1993.

Draga moja djeco, vidim još dovlače pomoć u Bosnu i to izvan ove države. Djeco, Zmaj se bori da zadrži neke krajeve u Herceg Bosni. Ah, žalosna sam što još uvijek imaju povjerenje u vojsku, tobože jugoslavensku. Djeco, još ne znate tko je Crveni zmaj. Čitajte Bibliju, čitajte Otkrivenje. Žalosna sam što malo tko razumije Evanđelje. Djeco, Ja, Majka, dođoh sa svojim anđelima da se borim za vas, tako da vas oslobodim od Zmaja, od ropstva a neki i dalje hrle u njegovu vojsku koja stvara pakao na zemlji.
Djeco svih narodnosti, ne slušajte laži koje sije Zmaj i ne krećite u njegove redove. Ovo govorim svima a posebno vama Muslimanima, vama koji ostaviste Alaha i njegove zapovijedi. Žalosna sam što ste ohlađeni i što nemate ljubavi prema vašoj braći Hrvatima.

Ah, Ja, Majka sviju vas, molim Isusa, molim vašeg Muhameda da vam pomogne da se obratite, da spoznate svjetlo koje vas vodi u život vječni, a da napustite Crvenog zmaja. Otvorite oči i pogledajte što vam je Zmaj donio. Djeco, zar ne vidite kako vas hoće istrijebiti? Vi ginete od njegove vatre iako ste u njegovim redovima.

Djeco, vi koji molite, vi koji trpite za čovječanstvo, molite Litanije svetog Šarbela. Malo tko moli te Litanije, a Serafinski anđeoski svetac je sa Mnom, on se bori protiv zla. On će sa Mnom biti do kraja, sve dok je mržnja u ljudskom srcu. On vam nosi ljubav Kristovu. On će u čitavom svijetu donositi mir.

SVE ONE KOJI SU VAM PONUDILI DROGU VI PRIJAVITE POLICIJI I RECITE TKO SU I GDJE SE ONI KREĆU

03.02.1995.

Draga moja djeco, vidim nije vam lako s nevjernicima tu u malom mjestu. A tek kako je Isusu i Meni sa cijelim svijetom i sa svakakvim sektama. Vidim koliko mladih skreće s pravog puta, misleći da uživaju, oni idu ravno u smrt. Vidimo koliko su ovisni o sotoni. Ako se oni ne sastanu s njime, mnogi bi umrli istog trena.

Ah, djeco moja, Ja Majka vas molim, ne poželite provod ni nikakve užitke, a niti da vas zavede znatiželja, jer sama vam riječ govori: želja. I kad je iskušate, već ste jednom nogom dodirnuli pakao. Ja vas molim, sve oni koji su vam ponudili razne napitke a zovu se droga, vi prijavite MUP-u (Ministarstvu unutarnjih poslova) i recite tko su i gdje se oni kreću. A vi se ne plašite, Ja Majka sam s vama, Ja vas ljubim i dalje pa i iako ste bili istrgnuti iz mog naručja.

Djeco, budite pametni i ne odvajajte se od svojih pastira da vas vuci ne zaslijepe, jer vidim kako vrebaju. Vidim kako se neki bore da se istrgnu od te mreže, ali život im je u opasnosti.

Zato vas molim, ne idite tim putem.

16.03.2013. (Subota)
DAN UKAZANJA

Poruka Majke Kraljice ljubavi primljena na Brdu ukazanja:

HVALJEN ISUS!

Draga moja djeco, hodočasnici moji, hvala na hodočašću ovom Svetištu gdje ćete dobiti velike milosti.

Djeco moja, vidim vaše križeve i vidim koliko vam je teško nositi križeve. Djeco moja, kad god vam je teško zazovite Isusa. Djeco, Isus je isto nosio Križ. Ako želite biti Isusovi slijedite ga. Slijedite Ga i na Kalvariji.

Djeco moja, ne ljutite se i ne osuđujte svećenike već molite za njih. A što se tiče polaganja ruku nad bolesnicima, ne ljutite se, Ja vas blagoslivljam i Ja vas liječim Isusovim dopuštenjem. Koji god vjeruje bit će izliječen.

Oni koji ne budu sada izliječeni, djeco, i to je križ. To je trpljenje za njihove pretke koji su još u Čistilištu. To je za spas njihovih duša. Djeco, budite ono sjeme koje treba umrijeti a koje će ponovo oživjeti, ponovo uskrsnuti.

Djeco, molite za mog sina papu (Franju). Njemu neće biti lako. I on će imati iskušenja ali će svima opraštati.

Sada izmolite jednu Zlatnu krunicu po mojoj nakani.

Sve vas blagoslivljam i sve što ste ponijeli za blagoslov. Nosite moj blagoslov svojoj obitelji.
Molite, molite, molite!
Majka kaže da su poruke u M.Lošinju "javna objava",a ne privatna,što je u totalnoj suprotnosti s naukom KC i hereza!

Uobičajilo se odviše naglašavati razlika između javne i privatne objave. Privatne objave, istina, ne spadaju u poklad vjere koji je dan cijeloj Crkvi. Međutim, to nipošto ne umanjuje Božanski karakter privatnih objava a niti ljude oslobađa od njihovog prihvaćanja.

Privatne su objave u biti uputa, kako u jednoj povijesnoj situaciji kršćanstvo treba postupiti, one bitno nisu nova tvrdnja nego nova zapovijed.

No, moramo primijetiti da nas Majka Kraljica ljubavi svojom Porukom od 02.10.1992. godine poučava u razlikovanju odnosno razvrstavanju poruka. Majka tu napominje da poruke koje se odnose na svih, na cijeli svijet, da spadaju u javnu objavu. U toj istoj Poruci Majka napominje, da su njezine Poruke namijenjene cijelom svijetu te da stoga spadaju u javnu objavu."

Citiram s foruma.."Neka mi Bog oprosti ako griješim, ali... 
I meni je nešto sumnjivo kod malološinjskih poruka "Kraljice ljubavi".

U jednoj poruci "Marija" (možda zaista i jest Ona i neka mi Bog oprosti ako je stvarno Ona, a ja ovdje Njene riječi dovodim u sumnju) poziva da se molimo sv. Šarbelu... 
Mene je to odmah pomalo začudilo otkud baš sv. Šarbel :!: 
Gospa Međugorska ga nijednom nije spomenula, ako se ne varam... 
Zašto me začudio poziv na molitvu sv. Šarbelu? 
Zato jer znam za sektu sv. Šarbela i to su teške hereze i zablude, jedne od najvećih. Sveti Šarbel je uistinu divan svetac, ali ovi koji se pozivaju na njega su vrlo protusvećenički nastrojeni.

Isto tako, 2003. sam bila na jednom "ukazanju" u Malom Lošinju i moram priznati da me i tad začudila poruka koju smo dobili - nešto o tome da kad mladi kažu da idu u život (navečer vani), zapravo idu u propast (to je ok, to me nije toliko začudilo...)...ali drugi se dio poruke odnosio na nešto tako konkretno za stanovnike obližnjeg otočića i mještane Malog Lošinja - nešto oko izgradnje crkvice, ali takvi neki detalji da sam se baš zapitala jel moguće da Marija daje poruke čak i takvim detaljima. Učinilo mi se to potpuno nevažnim, osobito za nas koji nismo od tamo. Za nas je poruka samo bila da kad idemo vani, idemo u propast.


Ja tad nisam bila u vjeri kao sad, dakle, nisam se redovito pričešćivala niti sam razumjela vjeru kao što je sada razumijem, ali znam da mi se ipak sve to učinilo jako čudnim. Čudnim mi se čini i sad, nekoliko godina kasnije. 
Nimalo slično međugorskim ukazanjima... 
A ovo isticanje sv. Šarbela me gotovo uvjerilo u moje sumnje....

Tako da zaista moramo biti jako oprezni...

Ima li još netko neka svoja iskustva i saznanja o tim ukazanjima?

Znam koliko ovakve riječi mogu raniti one koji vide pravu istinu u tim ukazanjima i stoga ih unaprijed molim da mi oproste jer i sama znam kako je meni kad mi govore da se u Međugroju uopće ne ukazuje Marija..."(kraj citata)

Ovdje vam je link stranice pa sami proučavajte ove besmislice,ja nemam više vremena,već dugo znam da te poruke nisu od Boga,a sad vjerujem da će te i vi to shvatiti. Božji blagoslov svima+

http://kraljicaljubavi.hr/uvod/uvod-content.html

Poruke Kraljice Ljubavi

kraljicaljubavi.hr

Majka Kraljica ljubavi ukazuje se u Malom Lošinju neprekidno od 16.02.1990. godine i daje Poruke za svijet. Do 06.07.1995. godine Majka je davala Poruke svakodnevno.

http://www.kraljicaljubavi.hr