Pravne napomene i uvjeti korištenja


Portal Novenews.net uvažava privatnost svojih korisnika i radi na čuvanju istih. Za sve potrebe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR - General Data Protection Regulations) i drugih zakonskih akata RH regulative koje pokriva ovo područje voditelj obrade podataka Novenews.net.

Vlasnik stranice polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne i vizualne materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela ove internet aplikacije smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ovom politikom želimo pojasniti zašto prikupljamo osobne podatke i kako koristimo te informacije. Pojasniti ćemo pravnu osnovu i prava korisnika kod istih.

Ovaj dokument pojašnjava domenu koju definira Novenews i podaci koje ste nam dali. Napominjemo kako ovaj tekst nije konačan i redovno se ažurira novim informacijama i spoznajama. Kod svake značajnije izmjene ovih uvjeta iste ćemo javno komunicirati prema svim korisnicima putem portala. S obzirom da se korištenje ovih stranica bazira na ovim uvjetima, Molimo Vas da nađete vremena te ih ponekad iznova pročitate te uvijek ponovno procijenite slažete li se s navedenim.

Koje vrste informacija prikupljamo?

Vrste i količine informacija koje prikupljamo ovisne su o svrsi istih.

Kako bi identificirali registrirane korisnike i osigurali autentičnost korisničkog računa na Novenews.net zahtijevamo korisničko ime i e-mail adresu. Ovi podatci se ne obrađuju i ne koriste za nikakve analize. 

Registriranim korisnikom se smatra svaka osoba koja prihvati ove Opće uvjete poslovanja i postane registrirani korisnik.

Neregistrirani korisnik je svaka osoba koja pristupi portalu, te takve osobe mogu vršiti pretrage i pregledavati objavljen tekstove, slike i komentare. Ovakvi korisnici ne mogu objavljivati tekstove, komentare niti lajkati tuđe tekstove.

Informacije koje registrirani korisnik upisuje prilikom korištenja filtera za klasificiranje objavljenih tekstova i naslovnih slika su vezani samo za konkretan tekst i mogu biti drugačiji kod svakog drugog teksta istog autora. Kad korisnik prilikom pretrage baze podataka uz pomoć filtera izabire određene ponuđene kriterije o sebi to je jednokrani podatak koji vrijedi samo za konkretnu pretragu i ne bilježi se u podatke o korisniku.

Kako prikupljamo informacije?

Informacije o korisnicima prikupljamo u interakciji korisnika prilikom posjeta stranici, prilikom registracije, unosa sadržajata (tekstovi, komentari) i prilikom promjene podataka danih kod registracije. Svaki korisnik može sam izbrisati sve podatke, tekstove i komentare koje je unio na stranicu. 

Kako koristimo osobne informacije?

Prikupljene informacije koristimo na način da su svim posjetiteljima stranice dostupni svi tekstovi i komentari koje registrirani korisnici stave na portal; korisničko ime i slika autora teksta ili komentara, broj pregleda teksta, broj komentara pojedinog teksta autore komentara, te broj lajkova i tko je lajkao. Komentare i lajkove mogu dodavati samo registrirani korisnici.

Pravni okvir za obradu osobnih podataka

Korištenje podataka korisnika za gore navedene svrhe je u suglasju s regulatornim okvirom jer se pridržavamo ovih načela:

  • Informacije koje ste nam povjerili koristimo isključivo za svrhe koje su navedene na ovim stranicama.
  • U bilo kojem trenutku možete samostalno uređivati Vaš korisnički profil
  • Možete samostalno obrisati vaš korisnički račun te sve kreirane sadržaje
  • Uvijek tražimo od Vas da prilikom registracije obvezno prihvatite naše Uvjete korištenja
  • Korištenje osobnih informacija neophodno je za rad servisa
  • Vodimo računa o interesima naših korisnika, a prilikom obrade i pretrage podataka štitimo identitet pojedinca.