HSP Dugopolje: Odgovor  načelniku Općine Dugopolje Perici Bosančiću!

HSP Dugopolje: Odgovor  načelniku Općine Dugopolje Perici Bosančiću!
245
0
0Reakcija načelnika  Općine Dugopolje Perice  Bosančića na HSP-ovo priopćenje od 15. siječnja 2019. godine, a koje je objavljeno na svim portalima na kojima je objavljeno  HSP-ovo priopćenje zaslužuje temeljit odgovor.

Za početak načelnik Općine Dugopolje  mora shvatiti da je političar i javna osoba i kao takav i on i njegov  rad su javni i podložni kritici i propitivanju. Ako misli da treba biti drugačije onda je pogriješio  poziciju i vrijeme, jer u 21. stoljecu narod ima pravo znati sve što radi javna vlast, a političari se ne smiju ponašati kao “uvrijeđene  mlade”, ako netko postavi po načelnika neugodna pitanja.
Prije svega  HSP Dugopolje je  bio prvi koji je tražio izgradnju vrtića i da je bilo po božjim i ljudskim zakonima  obzirom na mogućnosti općine Dugopolje, već davno smo trebali imati pravi vrtić u Dugopolju i ovo uopće ne bi trebala biti tema  bilo kakvog prepucavanja, ponajmanje političkog. Pogotovo ne bi trebalo biti na stranačkoj razini, nego na općeljudskoj razini, koja  je na dobrobit svih mještana Dugopolja,

Idemo  sada na meritum stvari.

Načelnik se u svom priopćenju referirao na  javnu objavu HSP-a Dugopolje o lokaciji izgradnje dječjeg vrtića, koji se ima graditi u na parceli u  zahvatu 400 kV dalekovoda, koji uzduž presijeca Dugopolje. Poziva se naš načelnik na struku za koju jako dobro znamo da je po ovom pitanju podijeljena. Poziva se na  nekakva istraživanja koja navodno tvrde da lokacija na kojoj se gradi vrtić nema zračenja intenziteta koja su štetna za ljude i živi svijet. Nitko sretniji od nas kada bi to bilo tako, ali  nažalost nije.

Mi se pozivamo na dobru praksu   država zapadne uljudbe (npr. Italije) u kojima je  pravilo da se javni sadržaji ne smiju raditi u zahvatu dalekovoda, a udaljenost od dalekovoda se  mjeri sukladno naponu dalekovoda. Pa je tako za svaki kV napona udaljenost objekta mora biti jedan metar. Što bi u dugopoljskom slučaju iznosilo bar 400 metara.

Neovisno o elektomagnetnim zračenjima, načelniku postavljamo i pitanje, što će se događati u ekstremnim situacijama  velikog vjetra, oluja i iskrenja dalekovoda. Stvaranja buke koje proizvode žice dalekovoda. Pa zaboga radi se o maloj djeci koja trebaju boraviti  u objektu koji je jednim dijelom gotovo pa ispod dalekovoda.


Nadalje,  pitamo ga (načelnika) je li  na istoj parceli s druge strane  vrtića u izgradnji predviđeno izgradnja i  postavljanje trafostanice??

U svom  uratku - odgovoru na  priopćenje HSP-a, načelnik je prekršio i nekoliko zakona, ponajprije  Zakon o GDP-u kada je objavio prtscrynove lokacija gdje žive vijećnici  HSP-a što nikako nije smio i time ih označio kao legitimne mete svojih stranačkih  pristaša. Kako to protumačiti nego kao poziv na javni linč?!!

Nadalje spomenuo čelnik i moju kuću koja je porušena  slijedom činjenice da nije bila legalizirana. Načelniče Bosančiću pitamo Vas kako  to da je to bila jedina nelegalizirana građevina koja je srušena?? Kako to da ni u tom slučaju nisu  ispoštivane zakonske regule? Je li to bila “osveta” za moj politički rad i ukazivanje na sve nepodopštine  koje su se događale i još uvijek događaju u Općini Dugopolje. Zastrašiti me ne možete.


Za kraj ovog javnog  obraćanja obavještavam Vas da mi se javilo  nekoliko naših sumještana nezadovoljnih lokacijom izgradnje  dječjeg vrtića, pitanjem i prijedlogom za rješenje ovog problema. 
Uglavnom svi se slažu da lokacija  vrtića nije primjerena potrebama Dugopoljaca. Vrtić se morao graditi u  bliže centru mjesta, a ako ne postoji adekvatno zemljište u centru sela, uvijek se mogla  napraviti zamjena za zemljište u gospodarskoj zoni Podi, jer ako ova vlast išta zna, zna prodavati općinsku zemlju. Pitanje je što će biti kada nestane općinskog zemljišta.


Ivica Radošević
HSP Dugopolje