NEKI MOJI IZUMI, INOVACIJE, IDEJE, tehnička unapređenja, i tehničko tehnološke analize

NEKI MOJI IZUMI, INOVACIJE, IDEJE, tehnička unapređenja, i tehničko tehnološke analize
144
0
0

Većinu izuma, inovacija i tehničkih ideja koje sam objavio na ovoj stranici, a i neke koje do sada nisam, odlučio sam složiti u jednu cjelinu i objaviti kao E-knjigu. Pojedine inovacije sam podijelio u poglavlja prema djelatnostima, te sam dodao i neke dodatne nacrte ili slike.

Moguće ju je pogledati  ovdje.