OBAVIJEST ČITATELJIMA KOJI NAM MEILOM ŠALJU TEKSTOVE ZA OBJAVU !

OBAVIJEST ČITATELJIMA KOJI NAM MEILOM ŠALJU TEKSTOVE ZA OBJAVU !
128
0
1

Poštovani čitatelji!

NoveNews.net nije novinski portal koji ima urednike i uređivačku politiku.

NoveNews.net je društvena mreža na kojoj svaki registrirani član može samostalno objavljivati što želi.

Pravna razlika je velika!

Postupak registracije je jednostavan.

Korisnici koji se ne žele registrirati mogu čitati i pretraživati tuđe tekstove.

Oni koji se registriraju mogu lajkati tuđe objave, mogu komentirati tuđe tekstove, a mogu i objavljivati svoje tekstove, bez obzira na temu i sadržaj.

Ako su tekstovi suprotni zakonskim normama, to jest ako nekoga vrijeđaju bez argumenata, ako širi govor mržnje i ako propagiraju terorizam bit će obrisani čim budu primijećeni.