POGLED IZ KANADE: ŠTO ĆE OSTATI OD EU? Zaboravite EU kakvu poznajate, euru prijeti nestanak

POGLED IZ KANADE: ŠTO ĆE OSTATI OD EU?   Zaboravite EU kakvu poznajate, euru prijeti nestanak
308
1
1

Virus korone zavladao je čitavim svijetom. Stječe se dojam kako su baš sa pandemijom svi „spušteni na zemlju“, kako obični ljudi, tako i svi važni i najvažniji političari i veliki poslovni čudotovorci. Najmoćnije države svijeta postale su jednko nemoćne kao i najnemoćnije države svijeta. Svi se suočavamo jednako sa vlastitom propašću. Međutim u svoj ovoj katastrofi u kojoj se našla i Hrvatska, jedna činjenica jednostavno bode oči svima, to je potpuno nemoć EU kao organizacije.

Nisu se čule baš nikakve čestite objave! Plan za izlazak iz nastale ekonomske krize za cijelu EU jednostavno ne postoji, ne vezano je li se radi o državama koje su Euro zoni ili izvan. Svaka od članica nekako „pliva“ za sebe, snalazi se svaka članica kako zna i umije, a „velemožni“ i „premudri“ Brisel jednostavno ŠUTI! Ova pandemija i ekonomska kriza dovela je doista do same propasti čitavu EU i veliko je pitanje hoće li „Rubikon“ biti prijeđen ili ne!

EU kao organizacija, zamišljena je kao država budućnosti čitave Europe. Zbog kulturoških i jezičnih razlikovnosti, te ponajviše povijesti bogate ratovima ispunjeni milijunima žrtava između današnjih članica EU, zajednička država se nije formirala u političkom smislu. Pošlo se od pretpostavke stvaranja ekonomske povezanosti država članica, koja će kroz proces slobodnog kretanja ljudi, robe i kapitala, donijeti boljitak za svaku članicu i EU kao cijelinu i formirati svijest o potrebi za zajedničkom državom!

Međutim, ako se pogledaju ekonomski pokazatelji za EU u zadnjih 20 godina, onda ekonomska postignuća EU nisu ni malo povoljna i opravdavajuća za postojanje same EU. Prema podacima „trading economics“ rezlutati su sljedeći. BDP u EU kao cijelini rastao je najviše tek, 1.3%, a bilo je i padova od -2,8%. Porez na osobni prihod svih državaljana EU razmjeno je uvećan sa 38,6% na 44,6%! Istodobno, porez na korporativni prihod je smanjen razmjerno sa 32% na 21%! PDV je uvećan od razmjerno 19% na 21%!  Cijene nekretnina su porasle razmjerno za 37%! Udio javnog duga u BDP se uvećao sa 57% na 86%! Konačno plaće su rasle od 0,9% do 3,6%.  

Dakle, iskazani podaci ni malo ne govore o stabilnom ekonomskom boljitku sa promjenama koje su se događale u EU. Jedini koji su doista profitirali od EU su multinacionalne korporacije. Pučanstvo je samo bilo na gubitku, promatrano kroz spor rast BDP-a, visok rast nezaposlenosti, visok rast javnog duga, visok rast cijena nekretnina, visok rast plaćenih osobnih poreza, visok rast PDV-a i u konačnici kroz vrlo skromni rast plaća. EU kao cjelina nije postigla očekivane i najavljivane ekonomske rezultate. 

Trebali reći kako je Njemačka održavala svoj suficit u vanjskoj trgovini od 151 do 254 miljarde eura godišnje. Trebali reći kako je jedna Španjolska od učlanjenja do danas u deficitu vanjske trgovine, jednako kao i Portugal, ili Italija! Ništa bolje nije ni sa Bugarskom ili Rumunjskom, koje su vječno u svim mogućim deficitima. Jednostavno rečeno bogati su postali još bogatiji, a siromašni još siromašniji!

Takva EU, sastavljena od vječno moćnih i bogatih sa jedne strane i vječno slabih i siromašnih, zatečena je virusom. Naravno, suočeni sa pogubnim virusom sve one moćne i bogate članice EU oslonile su se na vlastitu moć i bogatstvo u svekolikom smislu, a sve one nemoćne i siromašne oslonile su se na svoju nemoć i siromaštvo! 

Mada će to nekim „ljubiteljima“ EU zvučati „besmisleno“, ali članice EU koje su zadržale vlastitu valutu izaći će iz ove krize lakše od onih koji su u eurozoni, a evo zbog čega. 

Prije svega „valutna klauzula“ koja je bila NAMETNUTA od strane Brisela svim članicama EU izvan eruozone, danas je MRTVA u potpunosti! Ona više baš ništa ne predstavlja. Pošto se svaka država članica EU mora osloniti na vlastito umijeće, odnosno njihova politička vrhovništva, oni sada moraju donositi makrofinancijske odluke sami za sebe! Od Brisela doista nema koristi koliko je pola čaše hladne vode!

Brisel baš ništa suvislo nije rekao niti se itko pojavio sa bilo kakvim suvislim savjetom svojim članicama, osim „ostanite doma“! Čak ni naši „uvaženi“ zastupnici u EU parlamentu nisu se do sada javili. Doista ne vrijedi ih imenovati, jer ne zavrijeđju biti niti spomenuti! Dakle, nakon čekanja ne postojećeg „naputka“ od Brisela, Premijer Plenković se uhvatio u koštac prijetećom ekonomskom depresijom. Prvi put nakon više od dva desetljeća, jedan je hrvatski premijer odlučio na vođenje nacionalne MONTERANE POLITIKE za održavanje makopotrošnje! Drugim riječima, odlučio se na SAMOSTALNU monetarnu ekspanziju radi održavanja makropotrošnje, bez ikakvog sufliranja Brisela i njihove ECB radi očuvanja gospodarstva! 

Stoga, valutni tečaj kune će u prvom navratu padati, odnosno, cijena eura će rasti, zato što smo prije nego EU započeli uvećavati novčanu masu u svrhu održavanja makropotrošnje i samim time očuvanja gospodarstva od potpune propasti. Brisel još nije donio nikakve ozbiljne mjere u eurozoni! Razlog je što se ne mogu usuglasiti koliko će kome pripasti udio novačne mase od njezina rasta, a koju ECB mora učiniti!
Brisel ne zna ni koji kriterij primjeniti, je li to broj stradalih od virusa korone, ili novčani iznos štete koju je pretrpjela svaka članica! Neka nitko ne dvoji, rast novčane mase eura će se sigurno dogoditi i biti će nagli i ogroman! Stoga treba prvo očekivati poskupljenje tečaja eura na preko 8 kuna, ali isto tako nakon samo nekoliko tjedana pad te iste cijene možda i ispod 7 kuna! Naime, tzv. monetarni multiplikator djelovat će na višestruki rast novčane mase i eura i kune, ali će eurski biti daleko veći. U EU dogodit će se ozbiljan rast inflacije!  

Ovom prigodom treba jasno  reći da se došlo do spoznaje, koju sam osobno javno odmah istakao po izbijanju krize, a odnosi se na potrebu HITNOG oživljavanja nacionalne proizvodnje hrane! Masovni uvoz „kvalitetne“ hrane iz EU kao do sada, uskoro neće biti moguć! Hrvatska vlada morala bi još DANAS objaviti POTPUNO ODBACIVANJE kvota u proizvodnji hrane nametnutnih od EU! Treba učiniti i ozbiljna ograničenja uvoza hrane, kako bi se nacionalna proizvodnja održala i nakon pandemije! Hoće li Premijer Plenković imati hrabrosti to također učiniti, malo je vjerojatno.

EU će iz ove krizi izići ozbiljno oslabljena, jer dugo neće imati „zajedničkog plana“ izlaska iz nastale ekonomske krize upravo zbog ogromne financijske štete i inflacije koja će nastupiti!

EU je u kriznim situacijama trebala iskazati moć, ali iskazala je slabost. Euru kao valuti prijeti nestanak.

Dr. Tihomir Janjiček