Prihvaćen prijedlog HSP-a, Dugopolje će subvencionirati priključak na kanalizaciju!

Prihvaćen prijedlog HSP-a, Dugopolje će subvencionirati  priključak na kanalizaciju!
102
1
0

Općinsko vijeće Općine Dugopolje  na jučerašnjoj sjednici je prihvatilo prijedlog HSP Dugopolje s jedne od prethodnih sjednica i donijelo Odluku o poticanju i sufinanciranju priključivanja stambenih objekata na kanalizacijsku mrežu

Odluka se odnosi na sve vlasnike čije građevine nisu spojene na javnu kanalizaciju, a  sve vezano za priključivanje na kanalizaciju regulirati će se između vlasnika objekata  i Općine Dugopolje

Po ovoj Odluci Općina Dugopolje financirati će dio  troškova do visine od 3 500,00 kuna, s time da je   veličina sredstava ograničena.

Pozivamo sve  koji nisu spojeni na Kanalizacijsku mrežu, a osobito one iz ulice Domovinskog rata, Kutske, Senjske i Kneza Domagoja, da svoje objekte spoje na kanalizacijsku mrežu.

Za kraj zahvaljujemo svim vijećnicima koji su prepoznali naš prijedlog i podržali ga u cilju kvalitetnijeg života u Dugopolju.

Klub vijećnika HSP-a u OV Dugopolja