Trgovačka bijela lista

Trgovačka bijela lista
29
0
0

Vlada odlučila objaviti popis cijena raznih roba kod pojedinih trgovaca. Kako bi se razotkrili mrski profiteri koji žele povećanjem cijena previše zaraditi na jadnim kupcima.

Samo tri trgovačka lanca dostavili podatke o svojim cijenama.

Ostali ne žele.

Dok ne vide po kojim će ih se zakonima moći kazniti.

Mnogi kupci sa malo novca u džepu imaju običaj obilaziti veći broj trgovina u svome gradu i uspoređivati cijene. Kada kupuju nešto u većim količinama, ili nešto puno skuplje znaju otići i u trgovine susjednih država. Ulaskom u Šengen ono što kupe u Mađarskoj, ili Sloveniji ne moraju ni pokazivati na granici, i to je najjači garant kako cijene kod nas neće moći biti puno skuplje nego u tim državama.

A naši siromašni kupci tek kad vide gdje je najjeftinije ono što žele kupiti to tamo kupuju.

Oni koji imaju višak novca cijene i ne gledaju već kupe ono što im se dopada.

Našim siromašnim kupcima moglo bi se doista pomoći kada bi na internetu mogli naći popis raznih roba sortiran po mjestu stanovanja, te po vrsti robe, cijeni i trgovini. Čak nije ni potrebno da trgovci prijavljuju svoje cijene. Ili da neki tajni kupci prijavljuju cijene. Ministarstvo financija te podatke već ima, iako ministri drugih resora to možda i ne znaju. Kada kupac dođe na blagajnu sva roba se upisuje na fiskalizirani račun, te na računu piše i broj trgovine, i šifra robe, i naziv robe, i cijena robe, i količina, i iznos računa, i iznos PDV-a, a i broj kartice kupca ako plaća karticama. I ti podaci se automatski programima za fiskalizaciju šalju u poreznu upravu. Pitanje je samo što od svih tih podataka porezna uprava sprema, ili ne sprema na svoje servere.

Svi podaci postoje. Trebalo bi samo napraviti aplikaciju koja prenosi zadnje cijene za pojedine nazive robe u pojedinim trgovinama. I bijela lista bi bila dovršena, sa osiguranim dnevnim ažuriranjem cijena.

Ali Vlada to neće učiniti. Možda pod objašnjenjem kako se time štite osobni podatci pojedinih trgovina.

Važno je o nečemu pričati, a ne efikasno djelovati.

Politika i mediji ipak žive od priča, a ne od dijela.