Uključite se u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Uključite se u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
25
0
0

Krenula je javna rasprava vezano za Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.  Na stranici e- Savjetovanja nalaze se razni komentari ogorčenih stanovnika Lijepe naše koji su se uključili u javnu raspravu.

Prenosimo neke od komentara:

˝Protiv sam uvodjenja ovih izmjena i dopuna Zakona jer su diskriminatorne i segregirajuce po drustvo.

ZAHTJEVAM DA SE DEFINIRAJU ODGOVORNOSTI za štetne posljedice ili smrt uzrokovanu primjenom

eksperimentalnih COVID-19 cjepiva i te NAKNADU ŠTETE svim oštećenim

građanima i njihovim obiteljima. COVID ili slicnim potvrdama kojima su ljudska prava direktno ugrozena nije mjesto u nasoj Hrvatskoj, krvlju obranjenoj i stvorenoj. Pokazite da ste domoljubi a ne EU poslusnici. Vjerujemo u vas i da cete odabrati pravi put.˝

˝Ukoliko zaposlenik ili stranka javnopravnog tijela mora osigurati odgovarajući dokaz kako bi boravio/la u prostorijama javnopravnog tijela, proizlazi da je ukoliko iz bilo kojeg razloga nije cijepljen/a, te nema odgovarajući dokaz o preboljenju, obavezan na testiranje svakih 48, odnosno svakih 72 sata (ovisno o vrsti testa) za pristup radnom mjestu, odnosno pristup uslugama.

Obzirom da uvođenje ove mjere stavlja jasan financijski teret na točno određenu skupinu ljudi (osobe koje nisu cijepljene niti imaju odgovarajući dokaz o preboljenju), predstavlja diskriminaciju za pristup radnom mjestu i diskriminaciju za pristup uslugama koje pružaju javnopravna tijela.

Iz prijedloga Zakona nije jasno tko bi trebao snositi ovaj financijski teret, javnopravno tijelo ili zaposlenik odnosno stranka. Ukoliko javno tijelo snosi financijski teret, tada prijedlog Zakona ima financijski učinak na proračun RH.

Ukoliko teret testiranja snosi zaposlenik odnosno stranka, tada je odredba izravno diskriminirajuća prema određenoj skupini ljudi i nije u skladu s Uredbom (EU) 2021/953 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA, člankom 14. Ustava Republike Hrvatske, Zakonom o suzbijanju diskriminacije, Zakonom o pravima pacijenata, Zakonom o sustavu civilne zaštite.

Razlozi za ovakvu diskriminaciju osoba koje nisu cijepljene niti imaju odgovarajući dokaz o preboljenju nisu utemeljeni, obzirom da je svakim danom sve jasnije da je razina zaštite cjepiva ipak kraća od očekivane, a preboljele osobe možda nisu na adekvatan način evidentirani kao takve.˝

˝Stavkom 4. ovog članka, određujete da je privatni poslodavac dužan osigurati provođenje mjera. Testiranje svakih 48 sati jest jedna od tih mjera. Navedeno je dužan financirati poslodavac. Razumijete li da na ovaj način vršite financijski pritisak na poslodavce koji će zbog istoga diskriminirati necijepljenje radnike, odnosno zapošljavati isključivo cijepljene osobe?

Molim dostavite analizu svrsishodnosti ove odredbe na temelju koje ste zaključili kako ista treba ići u zakon i biti provedena.˝

 

˝Predložene izmjene čl. 47. ZZP. – predložene sigurnosne mjere su protuustavne, nezakonite i diskriminirajuće, predstavljaju povredu čl. 21. Ustava Republike Hrvatske (Svako ljudsko biće ima pravo na život.), povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud)., čl. 23. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima), čl. 24. st. 1. Ustava Republike Hrvatske  (Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanog, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode). Čl. 24.st.3. Ustava Republike Hrvatske (Svaka se osoba koje je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode), čl. 25. Ustava Republike Hrvatske (Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštovati njegovo dostojanstvo), Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske (Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni, neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela), čl. 31. Ustava Republike Hrvatske (Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom).

-sigurnosna mjera – osnivanje karantena –  Ministar zdravstva može samovoljno preuzeti ulogu sudbene vlasti i odrediti osnivanje karantena u kojima će ljudima kojima je određena karantena biti protupravno oduzeta sloboda suprotno prethodno citiranim odredbama Ustava Republike Hrvatske, suprotno odredbama iz čl. 22. Ustava Republike Hrvatske da se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda kada je to određeno zakonom i da o tome mora odlučiti SUD, a ne Ministar zdravstva. Ovom sigurnosnom mjerom se protuustavno prenosi odlučivanje o slobodi pojedinca sa sudbene na izvršnu vlast i to na jednu osobu – Ministra zdravstva.

-sigurnosna mjera – zabrana kretanja osoba – povreda čl. 32. Ustava Republike Hrvatske da se svatko tko se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske može slobodno kretati, ali i povreda ukupnosti pravne stečevine Europske unije, načela slobode kretanja ljudi – jednog od osnovnih načela Europske unije

-sigurnosna mjera – izolacija osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru-samoizolacija – predstavlja povredu čl. 22. st. 1.Ustava Republike Hrvatske (Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva), čl. 22. st.3. Ustava Republike Hrvatske (Nikome se ne smije oduzeti ili ograničti sloboda osim kad je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud).

Prijedlog da sigurnosne mjere iz stavka 1.do 3 odlukom može odrediti i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske, protuustavno je iz prethodno navedenih razloga.˝

Kako se registrirati i uključiti u javnu raspravu?

Registrirajte se na stranici  e-Savjetovanja : u gornjem desnom uglu pod ‘Prijavi se’ odaberite opciju ‘Registriraj se’, te ćete nakon što ispunite svoje podatke dobiti na mail potvrdu registracije.

Javnu raspravu o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona možete pronaći prema instituciji (Ministarstvo zdravstva) ili preko poveznice u gornjem mailu, prijaviti se i komentirati.

Možete dati načelne primjedbe (uz sam naslov dokumenta) i/ili komentirati pojedine članke zakona (sadržane na prvih 10 stranica dokumenta).