Zašto se uvodi plaćanje PDV-a na internetski uvoz paketa male vrijednosti?

Zašto se uvodi plaćanje PDV-a na internetski uvoz paketa male vrijednosti?
36
0
0

Od 1. srpnja na snagu stupaju izmjene Zakona o PDV-u, a kojima se između ostalog ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti, do 160 kuna, iz trećih zemalja, objavila je u utorak Porezna uprava. To se uvodi kako bi se hrvatski proizvođači zaštitili od nelojalne konkurencije u prvom redu iz Kine, SAD-a ili Velike Britanije i za sve male pošiljke. Proizvodi iz ovih zemalja su kod izvoza oslobođeni od plaćanja PDV-a, a hrvatski proizvođači su morali platiti PDV od 25 posto, što je stranim dobavljačima osiguravalo damping od 25 posto. Uvođenjem ovih izmjena u zakonu o PDV-u ta nelegalna tržišna prednost u korist uvoznika će nestati.

Do ove promjene u korist domaćih proizvođača nije došlo zaslugom domaćih političara. Uvoznici su puno darežljiviji kod davanja mita i financiranju predizbornih kampanja od domaćih proizvođača, te stog našim političarima nije padalo ni na pamet samostalno donijeti ovakve propise. Do izmjena Zakona o PDV-u došlo je zahvaljujući tome što države članice EU imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i direktive Vijeća (EU) 2019/1995, koje se primjenjuju od 1. srpnja ove godine.

Ova izmjena odnosi se na prodajui na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja koja se odnose na krajnje, pojedinačne kupce, a ne odnosi se na isporuke poreznim obveznicima (pravne i fizičke osobe) upisanim u registar obveznika PDV-a. Naime, kada poduzeće kupi robu bez PDV-a na tu robu nemaju predporeza koji bi umanjio njihov izlazni PDV, te tada ta poduzeća ne bi imali interes radije kupovati uvozno nego domaće.

PDV će se plaćati kod preuzimanja pošti ili kurirskoj službi. Od početka srpnja za takve pošiljke će se moći primjenjivati posebni postupak – IOSS (eng. Import One Stop Shop), koji obuhvaća samo dobra u pošiljkama čija unutarnja vrijednost paketa nije veća od 1.135 kuna, osim dobara koja podliježu trošarinama.

Porezni obveznik koji odabere primjenu tog posebnog postupka ili njegov posrednik mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti u okviru posebnog postupka, a Porezna će mu dodijeliti IOSS identifikacijski broj.

Kako se ukine oslobođenje od plaćanja PDV-a za pošiljke male vrijednosti, porezni obveznik koji primjenjuje IOSS će od tada i za te pošiljke naplatiti PDV od kupca kao dio prodajne cijene.

Za plaćanje PDV-a odgovorna je osoba kojoj su dobra namijenjena pa će od te osobe pošta ili kurirska služba naplatiti PDV po stopi od 25 posto. Ako kupac preuzme pošiljku, plaća PDV Hrvatskoj pošti koja taj PDV prijavljuje u mjesečnoj prijavi i uplaćuje u državni proračun.

Ovaj postupak europski birokrati su uspjeli smisliti nakon što su desetljećima razmišljali kako se suprotstaviti nepoštenim kineskim trgovačkim praksama. Naime, svi kineski proizvođači i trgovci su u Kini oslobođeni od plaćanja PDV, ali imaju pravo naplatiti predporez u Kini. Kako bi zemlje koje uvoze iz Kine zaštitili svoje domaće proizvođače moraju uvoz opteretiti istim poreznim troškom koji plaćaju domaći proizvođači. Kod uvoza većih vrijednosti PDV se i do sada obračunavao, a na neke robe i zaštitna uvozna carina. Prodaja preko interneta male vrijednosti je do sada bila oslobođena toga, pod lobistčkim pritiskom onih koji su nastojali razviti prodaju preko interneta. Dok je taj promet bio mali države uvoznice nisu puno gubile, ali su najviše gubili mali domaći proizvođači, obrtnici i njihovi zaposlenici. Pojavom pandemije promet preko interneta naglo je porastao. Stoga su europske države odlučile ukinuti olakšicu trgovine preko interneta na žalost kupaca i na korist lokalnim proizvođačima i njihovim zaposlenicima, kao i poreznicima.