Komemoracija Viktoru Kancijaniću još uvijek izaziva prijepore kod sljednika yugo-titoističke ideologije

Komemoracija Viktoru Kancijaniću još uvijek izaziva prijepore kod sljednika yugo-titoističke ideologije
12
0
0

2.srpnja 2024 .godine 52 je obljetnica smrti Viktora Kancijanića, istarskog sina, hrvatskog rodoljuba i mučenika koji je ubijen kao  član Bugojanske skupine 2.srpnja 1972.godine, negdje podno planine Raduše u BIH.

Spomen ploča podignuta je na groblju u Tinjanu, na inicijativu Borisa Mofardina i Župe Tinjan, Družbe “Braća Hrvatskoga Zmaja” i Matice hrvatske, uz žestoko protivljenje SDP-a i IDS-a, što nije ništa čudno s obzirom na jugoslavensko naslijeđe te dvije stranke, pa im je svaki borac za hrvatsku državu terorist prema njihovoj nikad prežaljenoj Jugoslaviji ( ne ponovila se nikada).

IDS i SDP nikako ne prihvaćaju i ne shvaćaju da je podržavanje jugo-vrijednosti, negacija hrvatske države.

Veoma brzo zaboravljaju da je JNA, koja je predstavljala Jugoslaviju bila agresor na Hrvatsku. Tenkovi JNA obasipani cvijećem iz Beograda, glavnog grada Jugoslavije krenuli su razarati i ubijati Vukovar. 1600 tenkova JNA, 980 oruđa zemaljskog topništva i  350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi je u 87 dana ispalilo 6,5 milijuna projektila na Vukovar

Neka pogledaju na YouTube snimku kako su po razorenom i spaljenom Vukovaru pjevali „ Aoj Slobo šalji nam salate, biće mesa, biće mesa, klaćemo Hrvate!“

https://youtube.com/shorts/k-XLT8UOLiE?si=2GGUdJmYo1P2N6dw

E ali to nije bio njihov rat! IDS nije u prvom valu ni prognanike i izbjeglice htio primiti. Ivan Jakovčić danas tu sramotu negira, ali činjenice ostaju. Može on blokirati istinu koliko god hoće, ali u Glasu Istre au zabilježene njegove riječi.

Za  IDS–ovo i SDP-ovo yugo-komunističko  i titoističko naslijeđe  Viktor Kancijanić je terorist, jer se usudio sa svojom grupom napasti njihovu još uvijek i nikada neprežaljenu JUGOSLAVIJU, a za istarske i hrvatske RODOLJUBE je hrvatski mučenik, koji je svoj mladi život ugradio  u tisućljetnoj borbi Hrvata za svoju državu.

Kako spomenik na Tinjanskom groblju nisu uspjeli srušiti, što im je bila namjera,  IDS i SDP na svaki način nastoje onemogućiti bilo kakav spomen ili obljetnicu. Sitnih li duša koje se još uvijek nisu oslobodile yugo-titoizma i naučili životu u demokraciji.

Bugojanska skupina, bila je  akcija kodnog naziva Feniks-72 koja je počela u lipnju 1972.godine, a u njoj je sudjelovalo 19 pripadnika HRB-a. Gerilska skupina, koja je austrijsko-jugoslavensku granicu prešla 20. lipnja 1972.godine, poslije je nazvana i Bugojanska skupina jer se iskrcala u podnožju planine Raduše u blizini Bugojna u Bosni i Hercegovini.

U toj Bugojanskoj skupini sudjelovao je i Viktor Kancijanić – Veli Jože kako mu je bilo kodno ime u Hrvatskom revolucionarnom bratstvu.

Viktor Kancijanić  je dokaz hrvatstva u Istri što IDS, a i SDP u Istri ne žele priznati. Istra je po njima multikulturalna i multietnička, sve multi, samo da nije Hrvatska.

I to je ta politika koja je ustvari poražena!  Rezultati popisa  stanovništva 2021.godine su poražavajući za tu politiku odnarođivanja Istre od hrvatskog identiteta. U 32 godine intenzivnog medijskog, političkog i gospodarskog uništavanja hrvatskog identiteta Istre nisu uspjeli. Istra se vratila hrvatskim korijenima.

U Istri po popisu stanovništva živi 76,40 % Hrvata, 5,01% Talijana, 5,13 % Istrijana , regionalno opredijeljenih koji bi Republiku Istru, 2, 96 % Srba .To je u brojkama ovako; od 195 237 stanovnika u Istri, Hrvata ima 149 152, Talijana 9 784, Istrijana 10 025 i Srba 5 778.

Kako IDS-u nije uspjelo odnarođivanje Istre preko istrijanizacije, sada pojačava pritisak dodatnom talijanizacijom. U Puli, Poreču ukidaju se hrvatski nazivi pojedinih ulica i mjesta i dodaju talijanski! Za koga? Za 9 784 Talijana gdje samo dva mjesta u Istri imaju preko 30% Talijana. To su Grožnjan sa 44,51% Talijana  i Brtonigla sa 35,72% Talijana.

Ta politika iako poražena ustrajna je u svom nametanju sa pozicije vlasti.

2024. godine ponavlja se isto onemogućavanje komemoracije, čak još više! Ne smiju zabraniti  javno,  žive u državi Hrvatskoj, pa sada to rade perfidnije ( spod banka).  Kako? Dovoljan je dokaz onemogućavanja, zabranjivanja,   što  se sveta misa zadušnica ne služi u Crkvi u Tinjanu, gdje se svake godine održavala,  već kod Kapele Božanskog milosrđa u Mofardinima.

Lokalni župnik  Mladen Matika očito je podlegao je pritisku načelnika općine Tinjan Gorana Hrvatina  njegove ekipe. ( kojeg li apsurda-prezimena Hrvatin)

Prošle godine obratila sam se otvorenim pismom načelniku općine Goranu Hrvatinu i zbog podmetanja i onemogućavanja komemoracije, jer očito je da IDS i SDP skupa sa načelnikom općine ne mogu Borisu Mofardinu oprostiti kupnju dva grobna mjesta na lokalnom groblju u Tinjanu i podizanje spomenika Viktoru Kancijaniću, čime ih je onemogućio u rušenju spomenika. Dokaz za to imam napismeno od načelnika općine koji postavljanje spomenika smatra nasilnim činom.

Citiram; „ Imate krive ljude na krivim pozicijama, koji ne razumiju se u politiku, već tjeraju nešto što nemoze  uspjet u mjestu i vremenu gdje se nalaze. Ništa se ne radi na silu bar ha tako mislim!“

Vidi se da se Goran Hrvatin ne da se  ne razumije u politiku, ni mjestu, ni vremenu gdje se nalazi, već ne priznaje državu Hrvatsku.  On misli da je još uvijek  u Jugoslaviji, a ne u Hrvatskoj. I čak kaže da Boris Mofardin tjera nešto što ne može uspjeti, a to je Hrvatska , jer Viktor Kancijanić je Hrvat koji se borio protiv Jugoslavije za Hrvatsku.

To su mentalni jugoslaveni koji iako žive u državi Hrvatskoj i koriste sve benefite koje im je ta država omogućila, pa i vlast putem demokratskih izbora, ne priznaju Hrvatsku i njene vrijednosti. Hrvatska je naprosto nešto što „ NE MOŽE USPJETI!“

Upravo zato ponavljam  javno obraćanje načelniku općine Tinjan, Goranu Hrvatinu iz 2022. godine  koji ništa nije shvatio,  ni uvažio od argumenata koje sam mu predočila, osim da ne može više,  kao dio državnog aparata u Republici Hrvatskoj,  javno zabraniti komemoraciju.

https://hrvatskepraviceblog.com/2022/06/29/otvoreno-pismo-goranu-hrvatinu-u-svezi-obiljezavanja-50-obljetnice-smrti-viktora-kancijanica/

Dakle Gorane, neću vas nazivati ni drugom, ni gospodinom, jer za mene niste niti jedno ni. drugo, već čovjek koji se ne snalazi u vremenu i prostoru u kojem živi, pa tako ni sa tituliranjem.

Reći ćete sa kojim pravom vam se obraćam? Vi ste javna osoba, političar koji se dokazuje na izborima i kao takav podložni ste kritici. A kritike zaslužujete , jer vaše ponašanje u ovom predmetu koji pratim od 2012.godine nije u duhu demokracije, ni u duhu Hrvatske, već u duhu prošlih propalih ideologija i propale države!

Pitam vas Gorane u kojoj vi državi živite?  U kojem društvenom i državnom uređenju živite?

Po dokumentu koji ste poslali g. Mofardinu znam da živite u Republici Hrvatskoj, ali po diktatorski   sročenom tekstu vi živite u totalitarnom duhu, koji je nestao prije 30 godina.

Citiram:“ Obavještavamo Vas da ste dužni u roku od odmah maknuti sa svih oglasnih ploča na području Općine Tinjan postavljene obavijesti za 50. obljetnicu smrti Viktora Kancijanića. Naime, kao dugogodišnji član Općinskog vijeća Općine Tinjan te potpredsjednik istog vijeća upoznati ste sa činjenicom da je sadržaj koji postavljate na oglasne ploče neprihvatljiv i protivan Ustavu Republike Hrvatske kao i Statutu Općine Tinjan te je time i zabranjeno njegovo postavljanje na oglasne ploče Općine Tinjan koje su javni objekti“

Gorane kao mlad i školovan čovjek, doktor ste veterine po dostupnim podacima, čudi me vaš diktatorski ton i nepoznavanje Ustava RH, jer niste naveli niti jedan članak  Ustava RH, ni članak Statuta Općine Tinjan kojim  potkrjepljujete  ZABRANU, niti zbog čega je sadržaj Oglasa neprihvatljiv!

Na oglasu piše u koliko sati je Sveta misa. Zar je vama neprihvatljiva Sveta misa zadušnica? Po Ustavu RH Članak 40.

Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Prema tome u Svetoj misi nema ničega neprihvatljivog, što bi izazvalo zabranu.

Problem je u vama, jer se radi o Viktoru Kancijaniću, koji je poginuo za Jugoslavene kao terorist, pa se sada pitam jeste li vi državljanin Hrvatske ili nepostojeće, mrtve Jugoslavije kada tražite zabranu  sa jugoslavenskih pozicija?

E pa da vas poučim što piše u Ustavu RH, kada se već toliko prijetite  „da je sadržaj koji postavljate na oglasne ploče neprihvatljiv i protivan Ustavu Republike Hrvatske“

U preambuli Ustava RH piše da je RH nastala :“ na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost.

– u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države“

Da pojasnim Hrvatska je odbacila komunistički sustav i na referendumu 19. V. 1991.godine, sa rezultatom od 94,17 % odlučila za samostalnu, suverenu i demokratsku državu.

No za tu se svoju samostalnost morala i izboriti u velikosrpskoj i JNA agresiji. Pobijedila je hrvatska vojska, odnosno hrvatski branitelji i velikosrbe i JNA. Time je porazila velikosrpsku ideologiju i Jugoslavensku narodnu armiju kao vojsku Titove Jugoslavije. Porazom JNA poražene su sve yugo -vrijednosti, sve na čemu je počivala Jugoslavija, pa su samim  time Gorane sve vaše objede prema Viktoru Kancijaniću poražene, jer vaš yugo-titoistički sustav vrijednosti u Hrvatskoj ne važi.

Prema tome vaše pozivanje na Ustav RH, je totalno promašeno. Svetom misom i komemoracijom ne krši se Ustav RH.

Ustav RH kršite vi kada obilježavate obljetnice iz NOB, jer je Republika Hrvatska odlukom Hrvatskog Sabora od 8.listopada prekinula sve državno-pravne sveze sa svim Republikama koje su činile SFRJ:

„- polazeći od Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracije o uspostavi samostalne i suverene Republike Hrvatske, koju je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici od 25. lipnja 1991. godine,

– utvrdujući da je tromjesečni rok o odgodi primjene Ustavne odluke koji je određen od EU…

ODLUKU                                                                                                            

1. Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ,

2. Republika Hrvatska odriče legitimitet i legalitet svim tijelima dosadašnje federacije – SFRJ,

3. Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije – SFRJ,

4. Republika Hrvatska priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika…

Klasa: 021-03/91-05/07

Zagreb, 8. listopada 1991.

Kršite također i Rezoluciju Vijeća EU 1481 /2006 i

Deklaraciju Hrvatskog Sabora  o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnoga komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. godine NN 76/2006 u kojoj između ostalog piše;

11. Zbog toga se Hrvatski sabor pridružuje Parlamentarnoj Skupštini Vijeća Europe u snažnoj osudi masovnog kršenja ljudskih prava od strane totalitarnih komunističkih režima i istodobno izražava sućut, razumijevanje i priznanje žrtvama tih zločina u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu.

12. Hrvatski sabor se pridružuje pozivu koji je Parlamentarna skupština Vijeća Europe uputila svim komunističkim ili post-komunističkim strankama da u svojim zemljama, ako to dosad nisu učinile, ponovo procijene povijest komunizma i svoju vlastitu prošlost, jasno se distanciraju od zločina počinjenih od strane totalitarnih komunističkih režima i da ih osude bez ikakvih nejasnoća.

13. Hrvatski sabor dijeli uvjerenje Parlamentarne skupštine Vijeća Europe da će ova jasna pozicija međunarodne zajednice omogućiti daljnje pomirenje. Dapače, da će moguće ohrabriti povjesničare širom svijeta da nastave svoja istraživanja usmjerena prema određivanju i objektivnoj provjeri toga što se dogodilo.

To znači da vi Gorane Hrvatin ne poštujete Ustav RH, krivo ga tumačite ili ga što je još žalosnije pogrešno i potpuno bez osnove optužujete ljude!

„Ukoliko ne postupite po ovom dopisu te ukoliko ubuduće bude takvih pojava na području Općine Tinjan, koje se provode bez znanja i suglasnosti Općine Tinjan, bez daljnjih upozorenja ćemo Vas novčano kazniti sukladno Odluci o komunalnom redu te prijaviti nadležnim tijelima“

A još je žalosnije  vaše nepoznavanje hrvatskih pravnih i državnih akata kao načelnika jedne općine u Republici Hrvatskoj.

Na osnovu kojeg akta ćete novčano kazniti i prijaviti nadležnim organima g. Borisa Mofardina? Odluke o komunalnom redu? Ako postoji takva odluka, onda je protuustavna i nezakonita, jer Boris Mofardin nije prekršio niti jedan Zakon Republike Hrvatske, a yugo Zakoni u RH ne vrijede!

Prilično sramotno za jednog političara Gorane Hrvatin, da ne poznaje Zakone države u kojoj živi i radi i to na  odgovornoj funkciji sa koje još i u svom neznanju prijetite! Ajoj!

„Isto tako ukazujemo da je Društveni dom Kringa javni prostor u kojem je također zabranjeno okupljanje u svrhu promicanja neprihvatljivih ciljeva i sadržaja te Vam zabranjujemo korištenje istog dana 02.07.2022. godine kao i ubuduće, za navedene svrhe“

Isto tako Gorane ukazujem vam da su Dom gradili svi mještani, da on nije vaša prćija, koju ćete vi dodjeljivati samo vama podobnima, već kako ste rekli „javni prostor“  A vi zabranjujete korištenje zbog neprihvatljivih ciljeva i sadržaja? Koji su to neprihvatljivi ciljevi i sadržaj? Komemoracija, sjećanje su za vas neprihvatljivi ciljevi i sadržaj?

Čemu tolika mržnja i takav način izražavanja, i to 30 godina nakon nestanka Jugoslavije? Kakvi ste vi ljudi koji ne podnose druge i drugačije, drugačijeg svjetonazora od vašeg? Ogrezli u jednoumlju! Ogrezli u mržnji prema „fašizmu“, a pod Titovom kapom partizankom počinili su vaši grozne zločine iste , ako ne i gore od fašista,  pa vas mi ne mrzimo? Gdje vam je ta velika tolerancija i suživot?

Opet ponavljam za koga je to neprihvatljivo? Jugoslavene? Takvih nema, jer Jugoslavija više ne postoji, pa ni njene vrijednosti, koje su pobjedom nad JNA, hrvatski branitelji bacili u ropotarnicu povijesti, a vi je želite uskrsnuti? U Hrvatskoj Viktor Kancijanić nije neprihvatljiv, a vi Gorane i vaši SDP-ovci konačno shvatite,  nakon 30 godina da živite u Hrvatskoj i da je prošlo vrijeme diktature i zabrana! Sramotno!

E da još jedna Rezolucija po kojoj bi vas trebalo kazniti, a to je Rezolucija EU Parlamenta od 19.9 2019.godine, koju Hrvatska još nije ratificirala, ali je kao članica EU mora poštovati. A u njoj piše:

3.  podsjeća da su nacistički i komunistički režimi provodili masovna ubojstva, genocid, deportacije i doveli do nezapamćenih gubitaka života i slobode u 20. stoljeću u dotad neviđenim razmjerima u ljudskoj povijesti; najoštrije osuđuje djela agresije, zločine protiv čovječnosti i masovna kršenja ljudskih prava koje su počinili nacistički, komunistički i drugi totalitarni režimi;

17.  izražava zabrinutost zbog kontinuirane upotrebe simbola totalitarnih režima u javnom prostoru i u komercijalne svrhe te podsjeća na to da je nekoliko europskih zemalja zabranilo upotrebu i nacističkih i komunističkih simbola;

18.  napominje da u javnim prostorima nekih država članica (parkovima, trgovima, ulicama itd.) i dalje postoje spomenici kojima se veličaju totalitarni režimi, što otvara put iskrivljivanju povijesnih činjenica o posljedicama Drugog svjetskog rata i propagiranju totalitarnog političkog sustava;

E sada ću vas na osnovu ove Rezolucije podsjetiti na zločine komunista u Istri koji sebe nazivaju antifašistima, da vidimo taj razvikani antifašizam na djelu:

Istarski antifašizam koji po počinjenim zločinima, to nikako nije i ne može biti!

SDP-ov načelnik općine Vižinada Marko Ferenac:“ Istra danas živi antifašizam“

Pogrešno; Istra danas živi u slobodnoj, višestranačkoj i pluralističkoj demokraciji!

“Istra danas živi antifašizam i nitko joj to neće oduzeti. Nažalost, često se vrijednosti antifašizma žele diskreditirati od pojedinaca koji dovode u pitanje građanska prava u ovoj zemlji i opijeni kapitalizmom zaboravljaju na ljudske vrijednosti. Ratovi su završili i nema potrebe konstantno preispitivati tko je bio pobjednik, a tko gubitnik, tko agresor, a tko žrtva. Dovoljno je samo prisjetiti se. Međutim užasava neprincipijelno, revizionističko i iredentističko nasilje na povijesnim istinama, kojima se pokušava izbrisati zasluge boraca, a krivnje za ratna stradanja pripisati Titovim partizanima“ rekao je Ferenac i dodao kako je EU stvorena na antifašističkim tekovinama  koje bi trebale dijeliti sve njene članice. Nažalost nekima to nije slučaj, jer se toleriranjem ili veličanjem ustaškog pozdrava zapravo želi revidirati povijest što narušava ugled i socijalni napredak i zato se treba boriti za ideale za koje su se naši stari borili” zaključio je Ferenac

Citiram Ferenca, jer je on SDP-ovac kao i  vi Goran Hrvatin, a i blizu su Vižinada i Tinjan.

Prvo što bi trebali vi mlađahni članovi SDP-a u Istri  učiniti je  naučiti  povijesne istine o Istri, Hrvatskoj i Europi, jer je vaše izražavanje  čista SDP-ovsko yugo-komunističko i demagoško nabacivanje parola! Govorite  o povijesnim istinama, a nemate  pojma koje su to povijesne istine!

Spominje Ustaše, a pojma nema o NDH. Načuo od nekoga i lupeta! Povijesna činjenica je da ustaša u Istri nikada nije bilo, jer je Istra Rapallskim ugovorom iz 1920.godine, pripojena Italiji. NDH je proglašena tek 10.travnja 1941.godine, znači 21 godinu poslije dok je Istra bila pod talijanskom vlasti, tako da ustaša u Istri nije ni moglo biti. Uglavnom antife sve Hrvate svrstavaju u ustaše, osim što sebe nisu svrstali u ono što jesu, u zločince!

Govori da se ne treba konstantno preispitivati tko je bio pobjednik, a tko gubitnik, tko žrtva ,a tko agresor, a onda sam učini upravo to i napada “neprincipijelno, revizionističko i iredentističko nasilje na povijesnim istinama”! Kojim to povijesnim istinama?

E dalje otkriva koje su to njegove povijesne istine” krivnju za ratna stradanja pripisati “Titovim partizanima”?

Ne pripisuje im se,  nego su upravo oni te zločine i počinili! Nijekati da su počinjeni zločini i proglasiti ih “neprincipijelnim i revizionističkim nasiljem” usprkos svim dokazima koji postoje i koji su javno objavljeni je upravo bezobrazna i licemjerna laž.

Nigdje Ferenac nije naveo koje su to vrijednosti za koje su se “naši stari borili”? Koje su to vrijednosti antifašizma u Istri i tko ih hoće oduzeti, kada se ne zna ni što su te vrijednosti, ni koje su? Isti uopćeni jugo-komunistički agitprop!

I na kraju tog demagoškog pamfleta kaže da bi svi u EU trebali dijeliti antifašističke tekovine! Koje lupetanje  parola bez sadržaja!?

A ne zna mlađahni Marko Ferenac da je  EU bila blokovski  podijeljena  na demokratske i na totalitarne i autokratske zemlje. U demokratskim zemljama EU nije bilo post ratne odmazde i represije, one su se normalno dalje razvijale na demokratskim zasadama parlamentarne demokracije. A u totalitarnim  i autokratskim  u koje je spadala i ex Jugoslavija je narod  ponovno nakon završetka ratnih operacija prolazio i trpio sve  strahote odmazde Titovih partizana za koje mlađahni načelnik Marko Ferenac tvrdi da im se ne smije pripisati???

I upravo zato ću navesti  samo dio zločina koji su počinjeni u Istri,  kao primjer da ne pišem u prazno, kao što prazno neargumentirano govore SDP-ovi načelnici:

Rezime žrtava koje su Titovi partizani pobili u Istri, a koje načelnik Vižinade Marko Ferenac nikako ne priznaje već tvrdi  da su im pripisani:

Od 1941. do 1949. godine u Istri je ubijeno 15 svećenika i tri bogoslova.

Na Vergaroli je dana 18. kolovoza 1946. došlo je do velike eksplozije na središnjoj gradskoj plaži u kojoj je poginulo preko 70 osoba, a prema drugim izvorima i više od 110 osoba, među kojima je bilo i 20 djece. Većina tih ljudi ukopana je 23. kolovoza 1946., a spomenik poginulima danas stoji ispred katedrale u Puli.

Bilo je to vrijeme dok je Pula pripadala zoni A pod nadzorom SAD i Velike Britanije (Trst Gorica, Pula), što komunisti -osloboditelji, nisu nikako podnosili.

Nakon eksplozije, nastala je panika i Talijani su počeli masovno iseljavati.  Pogrom Talijana iz Istre, i ne samo Talijana, već i istarskih narodnjaka, djelo je Titovih partizana i komunista, a brojni civili neselektivno su ubijani  i bačeni u jame poznate pod imenom fojbe.

Iselilo se ili  optiralo je preko 200 000 ljudi iz Istre. Brojke variraju ovisno o izvoru. Napisane su brojne knjige na tu temu i sa talijanske i sa istarske strane. Činjenica je da je Titov komunistički režim kriv za taj drugi egzodus stanovništva  Istre u povijesti!

Ubijeni su, odnosno likvidirani i svi viđeni istarski narodnjaci, koji se nisu htjeli  uključiti u KPJ, proganjani su svi neistomišljenici Komunističke partije Jugoslavije!

Milovan Antun (1907.-1945.)

Rođen je u selu Režanci, župa Svetvinčenat, zauzeti vjernik i ponosan narodnjak, otac mons. Ivana Milovana, biskupa porečkog i pulskog u  miru .Prijateljevao je s mnogim hrvatskim svećenicima te je bio širitelj hrvatskog katoličkog tiska za vrijeme fašističke okupacije, zbog čega je bio progonjen od fašista. Širenje katoličko tiska, napose Katoličkog zidnog kalendara 1944. koji je tiskao Božo Milanović, naići će na žestoku osudu partizanskog vodstva u Istri.  Pojedini partizani su se željeli dočepati i dijela njegova bogatstva te je trebalo sve učiniti da se oslabi moć i utjecaj obitelji Milovan. Oznaši su 22. ožujka 1945. nasilno Antuna odveli iz kuće i ubili. Tijelo nije nikada pronađeno! Poslije je optužnica napisana za medije kako bi se ozloglasilo Antuna i opravdao partizanski zločin. Komunistička zlostavljanja obitelji Milovan nastavila su  se i nakon rata.

Don Angelo Tarticchio iz Galižane(1906-1943) službovao je u Rovinjskom selu. Nakon kapitulacije Italije 8 rujna 1943.godine bio je uhićen, odveden u pazinski kaštel i 19.rujna 1943.godine, bačen u jamu na Lindarštini.

Vladimir Vivoda, ( 1924-1944) onemogućen zbog ratnih prilika nastaviti teološko školovanje u Gorici, nakon što je maturirao na klasičnoj gimnaziji koparskog sjemeništa, ostao je kod kuće i pomagao lokalnom buzetskom župniku, držao vjeronauk i pučke pobožnosti. Domaćim partizanima se ta njegova aktivnost nije dopala, pa su jedne večeri on i njegov otac Anselmo nestali. Nakon njihova nestanka lokalni kapelan se raspitivao za njih i naišao na zid šutnje. Do konca rata i neposredno nakon rata kolale su svakakve glasine, ali nitko nije progovorio. Tek 60-tih godina buzetski župnik Stanko Macuka uspio je u velikom povjerenju doznati njihovu sudbinu. Partizani su ih odveli u Motovunsku šumu, mučili , natjerali da si iskopaju grob i zaklali ih , da se ne čuju pucnji. U velikoj tajnosti su njihove kosti iskopali i prenijeli na groblje Mali Mlun. Kada je to saznao općinski službenik prijetio je da će minirati groblje u Malom Mlunu, ali ga je pretekla smrt! Eto to je „antifašizam“ kojim se u Istri  diče!

Bl.Miroslav Bulešić ( 1920-1947) zaklan nakon krizme u Lanišću 24.kolovoza 1947.godine, nisu dali da ga pokopaju u Savičenti,  Proglašen Blaženim u pulskoj Areni 28.rujna 2013.godine.

Bl. Francesco Bonifacio, ( 1912-1946) odveden u nepoznato i bačen u jamu 11. rujna 1946.godine,  ubili su ga pripadnici narodne straže i jugoslavenske vojske kad se vraćao iz Grožnjana, gdje je dijelio ispovijedi. Grob mu se do danas ne zna, a pretpostavlja se da mu je tijelo bačeno u jamu. Proglašen  je blaženim 4. listopada 2008. godine.

Pavao Krajša (1888.-1944.) iz Kringe

Klarić Marčelo (1897.-1945.) iz Buzeta

Legović Marko (1905.-1944.) iz Muntrilja

Levak Viktor (1905.-1945.) iz sela Levaki, župa Motovunski Novaki

Peteh Mate (1873.-1945.) iz Žminja

Nemoguće je nabrojati sve hrvatske narodnjake koje su partizani likvidirali prije, za vrijeme rata kao i poslije rata. Ivan Grah , župnik u Ližnjanu, donosi stradanja i drugih narodnjaka po istarskim župama. Danas o ovim nevinim ljudima nitko ne govori, mada još u narodu postoje sjećanja što se događalo. Najveći nedostatak u istraživanju je nepostojanje pisane građe. Ono što i postoji je proizvod komunističkog režima. Kako godine prolaze umiru svjedoci i s njima istina!

E to je taj komunistički mentalni sklop, koji ne prihvaća demokratske standarde,  pluralizam . višestranačje i različitosti u  svjetonazoru. Za vas  je jednoumlje zacementirano u moždanim vijugama.

Ne pomažu tu ni Rezolucije Vijeća EU i EU Parlamenta, niti što smo članica EU, mozak je ostao u “antifašizmu”. Antifašizmu -koji to nije. Jer je taj” antifašizam” pobio više ljudi u Istri nego fašist Mussolini!

Taj “antifašizam” zaklao je Bl. Miroslava Bulešića, bacio u jamu Bl. Francesca Bonifacija, talijanskog svećenika, pobacao u fojbe sve viđenije istarske narodnjake, koji su preživjeli Mussolinijev fašizam, ali nisu komunistički “antifašizam”.

Istarski Hrvati koji su stoljećima  održali svoj identiteti  i Katoličku vjeru uz pomoć svojega svećenstva , izborili su se zahvaljujući istarskim narodnjacima i rodoljubima sjediniti sa maticom  zemljom Hrvatskom, postali su žrtve komunista, koji su ih ubijali i proganjali. Koji apsurd, preživjeli su  fašizam  Benita Mussolinija, ali nisu vaš bajni SDP-ov  antifašizam!

Lili Benčik/hrvatskepravice

P.s.

Kao privitak mail prepiska sa Goranom Hrvatinom. Nije mi odgovorio na moje primjedbe da se nije očitovao zbog čega je neprihvatljiva komemoracija Viktoru Kancijaniću i što je to na silu?