Piše li to Papa Franjo neku novu sinodalnu Bibliju, po kojoj će umjesto Boga, Sotona zavladati svijetom!?

Piše li to Papa Franjo neku novu sinodalnu Bibliju, po kojoj će umjesto Boga, Sotona zavladati svijetom!?
59
0
0

Po BIBLIJI -BOG je točno stvorio red i poredak:

Iz knjige postanka

Stvaranje svijeta

1– 27  Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.

– 28 I blagoslovi ih Bog i reče im: Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!

Pokvarenost ljudi

6-5 Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.

-12  kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - ta svako se biće na zemlji izopačilo

Zbog silne nepravde i izopačenosti Bog je odlučio velikim potopom uništiti sva živa bića.

-13 reče Bog Noi: "Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.“

I odluči Bog sa Noom sklopiti savez

-19 A od svega što je živo - od svih bića - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko.

I nakon velikog Potopa, BOG je Nou blagoslovio i sklopio s njim Savez;

9-1 Tada Bog blagoslovi Nou i njegove sinove i reče im: Plodite se i množite i zemlju napunite.

-7 A vi, plodite se, i množite i zemlju napunite, i podložite je sebi!

Zloupotreba duge od LGBT zajednice

U korablju je Noa po savezu s Bogom uveo sva živa bića, muško i žensko, i kao znamen sporazuma u oblak stavio dugu.

-17 I reče Bog Noi: "To neka je znak Saveza koji sam postavio između sebe i svih živih bića što su na zemlji.

LGBT jesu Božja stvorenja, kao što su sva živa bića na zemlji, ali nisu Djeca Božja.

Duga je znak saveza Boga sa svim živim bićima na zemlji, a ne samo pripadnika LGBT populacije.

Duga je potvrda saveza sa NOOM „A vi, plodite se, i množite i zemlju napunite, i podložite je sebi!“

Osobe istog spola, ne mogu se plodi kako je Bog odredio, stoga oni nisu djeca BOŽJA.

Rod i rodna ideologija iz koje proizlaze LGBT OSOBE, nisu  Božje djelo!

Rodna ideologija djelo je onih sotonskih snaga u svijetu koje žele putem Novog svjetskog poretka zavladati svijetom. A na tom putu jedina prepreka im je kršćanstvo odnosno Katolička crkva kao predvodnica kršćanstva.

Najprije se udara i ruši obitelj sastavljena po Božjoj volji između muškarca i žene, kao temeljna zajednica u društvu. Zatim se udarilo na spol, po Božjoj volji muško i žensko i izmišlja se rod, kao nedefinirani spol.

Pod formom ljudskih prava, zaštite žena  i obitelji, prihvaća se Istanbulska konvencija, koja ulazi  u sve zakone i time se zakonom legalizira, što je u suprotnosti sa kršćanskim naukom. Vlade koje su prihvatile Istanbulsku konvenciju izvršile su atak na svoje vlastito kršćansko stanovništvo i njegovu vjeru.

Čak je i dio klera podlegao manipulativnoj naravi Istanbulske konvencije o ljudskim pravima, zaštiti žena i obitelji od zlostavljanja, a time otvoreno stao protiv svoje vjere i Crkve.

Rađamo se kao spol; muško ili žensko, ne kao rod!

Apsurdi i kontradiktornosti u koju je upala gay populacija;

-bore se protiv Crkve i njenog vrijednosnog sustava, znači protiv braka muža i žene i obitelji kao takve,  a istovremeno se bore za prava koja je ta ista Crkva ustanovila; na brak, obitelj i djecu( udomiteljstvo)

Stoga je potpuno nerazumljivo, izopačeno,  kontraproduktivno i  protivno Božjem nauku da bi  istospolni parovi mogli dobiti blagoslov, kako je Papa Franjo izjavio na početku nove Sinode o sinodalnosti.

Kategorički NE. To je protuprirodno, protiv Biblije i protiv Boga!

https://www.vaticannews.va/hr/papa/news/2023-10/papa-misa-otvaranja-redovne-opce-skupstine-biskupske-sinode.html

Biblija nas upozorava da izbjegavamo ozbiljne grijehe kao što su spolni nemoral, idolopoklonstvo, krađa, opijanje, iznuđivanje, ubojstvo i okultizam (1. Korinćanima 6:9-11; Otkrivenje 21:8).

Ti se grijesi razlikuju od onih koje počinimo nenamjerno ili iz nepromišljenosti, recimo kad nekoga nehotice povrijedimo riječima ili djelima (Mudre izreke 12:18; Efežanima 4:31, 32). Ipak, Biblija nas potiče da ne umanjujemo ozbiljnost nijednog grijeha jer to može dovesti do težeg kršenja Božjih zakona (Matej 5:27, 28).

Neki su grijesi počinjeni u neznanju jer osoba nije znala što Bog traži od nje (Djela apostolska 17:30; 1. Timoteju 1:13). Iako Biblija ne opravdava takve grijehe, ona ih ne stavlja u isti rang s grijesima koji uključuju svjesno kršenje Božjih zakona (4. Mojsijeva 15:30, 31). Namjerni grijesi dokaz su da osoba ima zlo srce (Jeremija 16:12).

Biblija također pravi razliku između grijeha učinjenog samo jednom i grijeha koji netko čini duži vremenski period (1. Ivanova 3:4-8). One koji namjerno griješe, iako znaju što je u Božjim očima ispravno, čeka Božja nepovoljna presuda (Hebrejima 10:26, 27).

I na kraju svetost braka muške i ženske osobe stvorene na sliku Božju:

Postanak 1,2 – Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.

Postanak 1,28 – I Bog ih blagoslovi, i reče im Bog: “Rađajte se i množite se, napunite zemlju i podvrgnite je sebi! Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem, što se miče na zemlji!

Ne vjerujem da Papa ne poznaje Bibliju, pa se pitam pišu li Papa i njegovi sljedbenici neku novu Bibliju po kojoj će Sotona zavladati svijetom!?

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2016/05/09/papa_po_duhu_svetom_bivamo_istinski_kr%C5%A1%C4%87ani/hr-1228599

Na otvaranju Sinode o sinodalnosti 4.listopada 2023.Papa Franjo se pozvao da se s izazovima i problemima današnjice ne suočavamo duhom razdora i sukoba, nego usredotočujući svoj pogled na Boga, da budemo Crkva koja sluša i dijalogizira. Protagonist je Duh Sveti.

„Mnogi vele da su iz Katekizma naučili da je Duh Sveti u „Presvetom Trojstvu, više od toga o Duhu Svetomu ne znaju ništa, stoga se pitaju što on čini. Duh Sveti pokreće Crkvu, djeluje u Crkvi, u našim srcima; njegova je zasluga da se kršćanin razlikuje od druge osobe, On ujedinjuje sve. On nas vodi naprijed, otvara vrata i potiče da svjedočimo Isusa. Čuli smo na početku mise: „Primit ćete Duha Svetoga i bit ćete mi svjedoci u cijelom svijetu“. Duh Sveti nas potiče da hvalimo Boga, da molimo, On u nama moli, uči nas da Boga zovemo: „Oče“. On nas izbavlja iz bijede u koju nas želi odvesti svjetovni duh – kazao je Papa dodajući:

„Duh je protagonist žive Crkve, djeluje u Crkvi. Opasno je „ako to ne živimo, ako nismo na visini poslanja Duha Svetoga, kada vjeru svodimo na moral, na etiku. Ne treba se zaustavljati samo na pokoravanju Božjim zapovijedima, i ništa više od toga, to je kazuistika i hladni moral“

Eto jasno je zašto se Papa Franjo nije zaustavio na pokoravanju Božjim zapovijedima, odnosno etici i moralu, nego se pokorio svjetovnoj vlasti, valjda je po njemu svjetovna vlast etičnija i moralnija od Božjih zapovjedi!? Nevjerojatno kontradiktorno!

Sa jedne strane Duh Sveti koji nas potiče da hvalimo Boga, jer nas izbavlja iz bijede kamo nas odvodi svjetovni duh, da bi sa druge strane u slijedećoj rečenici rekao da“ se ne treba zaustavljati na pokoravanju Božjim zapovijedima“ i prihvatio svjetovni duh i svjetovne norme!?

Nevjerojatno koju je  pustoš  izazvao u Katoličkoj crkvi!?

Nakon 26 godina pontifikata Svetog Pape Ivana Pavla II u kojem je vjernik Katolik osjećao Božju prisutnost i zaštitu Katoličke crkve , jer  „Kultura života znači poštovanje prirode i zaštita Božjeg djela stvaranja. Na poseban način, znači poštovanje ljudskog života od prvog trenutka začeća do prirodne smrti.”

Sveti Papa Ivan Pavao II bio je čvrsta stijena, Petrov nasljednik „Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.”(Matej 16, 17-19)

Pod pontifikatom Pape Franje vjernik Katolik osjeća se izgubljeno, iznevjereno izgubio je Božju prisutnost i zaštitu Katoličke crkve. Papa Franjo svojim je postupcima izazvao  tektonske poremećaje i podjele, otvorio je „vrata paklena“ unutar same jezgre Katoličke crkve i svijeta!

Bože, oprosti mu  jer (ne) zna što čini !?

Lili Benčik/ hrvatskepravice