Prihvaćene HSP-ove inicijative u Dugopolju! Svako novorođeno dijete - 10 000 kuna, svako iduće 10 000 kuna više!

Prihvaćene HSP-ove inicijative  u Dugopolju! Svako novorođeno dijete - 10 000 kuna, svako iduće 10 000 kuna više!
358
1
1

Već smo najavili da će  na jučerašnjoj sjednici OV Općine Dugopolje klub vijećnika Hrvatske stranke prava – HSP predložiti vijeću dvije inicijative koje su od   bitnog interesa za mještane Dugopolja. Jedna je  podizanje komunalnog standarda mještana,a  druga je prodemografska mjera s ciljem olakšavanja života mladih obitelji.

HSP je predložio  da se u cilju olakšavanja  života mladim obiteljima u  Općini Dugopolje poveća visina  naknade za svako  novorođeno dijete  na način  da se dodijele novčani iznosi kako  slijedi

Za prvo dijete 10.000,00 kn,
za drugo 20.000,00 kn,
za treće 30.000,00 kn,
za četvrto 40.000,00kn
za svako sljedeće dijete po 10.000,00 kn više. 


Predložili smo također da se donese Odluka o „besplatnom“ priključku na kanalizacijsku mrežu svih mještana koji se do sada nisu priključili a imaju uvjete za spajanje na istu, s jasnim ciljem povećanja komunalnog standarda naših mještana.

 Obadvije HSP-ove inicijative su prihvaćene  uz napomenu da će stručne  službe  Općine Dugopolje  naše inicijative pravno uobličiti  i u službenoj formi  će biti jedna od točaka dnevnog reda na idućoj sjednici Općinskog Vijeća Dugopolja te prihvaćene od strane općinskih vijećnika.

HSP Dugopolje