STEČAJNI UPRAVITELJI - mit(ologija) ili stvarnost - LEGALNI REKET JE ipak stvarnost!!!!!!!

STEČAJNI UPRAVITELJI - mit(ologija) ili stvarnost - LEGALNI REKET JE ipak stvarnost!!!!!!!
22
0
0

  Zagreb, 15.09.2020.

Legalni reket

Na izvještajnom ročištu sud je prema prijedlogu stečajnog upravitelja odobrio prodaju nekretnina i to na način da sklopi direktnu pogodbu s vlasnicima brisanog društva. Ugovorom o kupoprodaji koji je zaključen sa stečajnim upraviteljem kupci-vlasnici brisanog društva napravili su prijeboj kupoprodajne cijene svojim potraživanjima prema brisanom društvu (kojemu su davali pozajmice, pa i za kupnju predmetne nekretnine) te podmirili potraživanje Ministarstva financija u iznosu od 2688,21 kn i troškove stečajnog postupka (stvarno uglavnom naknada i nagrada za stečajnog upravitelja određeni prema vrijednosti imovine) u ukupnom iznosu od 633.040,50 kn. Treba li nam ovo što smo opisali, treba li nam faraonski položaj stečajnih upravitelja koji u klasičnoj jednostavnoj situaciji kakvu smo opisali za par sati rada naplate trogodišnju plaću stečajnog suca, treba li nam da vlastite pogrešne procjene (zbog kojih smo jako ograničili pravo stjecanja nekretnina za strance) rješavamo svojevrsnim legalnim 'reketom' sustava na štetu stranca, a na korist, izgleda, samo stečajnih upravitelja?

 

 

 Ovakve situacije su prevagnule te sam  odlučio  istražiti tko sve vodi I kako to radi, stečajeve na području nadležnosti Trgovačkog suda za nadležnost Istarske i primorsko -goranske županije

Sudačka mreža osnovana  je od strane sudaca i pravnih stručnjaka kao odgovor na zahtjev pravne profesije za učinkovitijim radom sudstva uz potporu moderne informatičke tehnologije, a u skladu sa zadanim smjernicama i preuzetim obvezama Vlade RH, po načelima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske EU.

Sudačka mreža je početnim projektom objave sudske prakse općinskih i županijskih sudova na web portalu omogućila transparentan uvid u rad sudova i sudsku praksu.  

Reforma pravosuđa, transparentnost podataka, borba protiv korupcije i podizanje stupnja povjerenja prema radu pravosudnih tijela neki su od glavnih ciljeva  projekata.

Autor:

Damir Postrimovski