STEČAJNI UPRAVITELJI - mit(ologija) ili stvarnost - nastavak1

STEČAJNI UPRAVITELJI - mit(ologija) ili stvarnost - nastavak1
114
0
0

Proučavajući postavljenja, zakonske odredbe i način odabira osoba koje će postati stečajni upravitelji treba krenuti od početka;

Preuzete informacije sa portala Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske:

"Novim Stečajnim zakonom („Narodne novine“, br. 71/15, 104/17) propisano je utvrđivanje dvije liste stečajnih upravitelja: lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja, stručna obuka stečajnih upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.

Za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda utvrđuju se dvije liste stečajnih upravitelja, lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja.
 
Osoba može biti upisana na listu stečajnih upravitelja za područje nadležnosti jednog ili više trgovačkih sudova. Liste stečajnih upravitelja utvrđuju se na neodređeno vrijeme i mogu se dopunjavati, a objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
 
Na Listu A stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:
da ima poslovnu sposobnost
da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova
da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja
da je nakon položenoga stručnog ispita obavljala stručnu obuku u trajanju od jedne godine
da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike
da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.
 
Obrazac zahtjeva za upis na listu A stečajnih upravitelja
 
Na Listu B stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:
da ima poslovnu sposobnost
da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova
da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja
da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike
da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.
 
Obrazac zahtjeva za upis na listu B stečajnih upravitelja
 
Zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja i listu B stečajnih upravitelja, životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis na liste stečajnih upravitelja dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.
 
U skladu s tarifnim brojem 1 i 2 Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16 i 8/2017) potrebno je platiti upravnu pristojbu u visini od 35,00 kn

(koja se upravna pristojba može uplatiti u državnim biljezima na način da se nalijepe na prijavu ili uplatom na broj računa:
IBAN HR1210010051863000160 Državni proračun
Model: 64
Poziv na broj: 5002-3130 - OIB uplatitelja pristojbe.) "