Tomi Medvedu, ispravak netočne informacije: „DA BUDEMO JASNI“ Novosti SE financiraju iz Vlade i odlukama Vlade

Tomi Medvedu, ispravak netočne informacije: „DA BUDEMO JASNI“ Novosti SE financiraju iz Vlade i odlukama Vlade
11
0
0

Po  Zakonu o Medijima članak 40, 41 i 42, objavljujem ispravak netočne ili nepotpune informacije, koji je upućen i glavnom uredniku Nacional.hr, kojeg je dužan objaviti na istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi.

Tomo Medved  aktualni ministar hrvatskih branitelja komentirao je i prihvaćanje uvjeta kojeg je nametnuo DP, a to je da se prestane državnim novcem financirati izdavanje tjednika Novosti Srpskog narodnog vijeća.

“Što se tiče tog lista, već duže vrijeme svjedočimo da oni odstupaju od nekih kriterija i standarda koji se odnose na isključivo zastupanje manjine. Pitanje o financiranju Novosti je jedno od pitanja o kojemu ćemo razgovarati u narednom periodu, i da budemo jasni, one se ne financiraju iz Vlade, ni odlukama Vlade“, istaknuo je Medved.

Objavljeno u Nacionalu 08. 05. 2024. 19:36,

https://www.nacional.hr/pitajte-premijera-tomo-medved-ne-zna-ostaje-li-u-novoj-vladi/

To jednostavno nije točno!

Vlada u Proračunu osigurava sredstva, a  za operativnu raspodjelu zadužena je Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine pri

Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koji je stručna  služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Zakonom o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18)

Istim Zakonom uređeno je da Uredom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.

Dakle Stručna služba VLADINOG Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na osnovu provedenog natječaja raspodjeli sredstva koja osigura Vlada RH u Proračunu za svaku godinu po:

 • Operativnom  programu nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024.Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, pri Vladi RH
 • Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina,  Narodne novine br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011
 • Zakonu  o potvrđivanju okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, Narodne novine br.14/1997
 • Zakonu  o potvrđivanju europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Narodne novine br.18/1997
 • Zakonu o potvrđivanju ugovora između Hrvatske Republike i Talijanske Republike o pravima manjina, Narodne novine br.15/1997
 • Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u RH,  Narodne novine br.03/2005

Kao potvrdu točnosti citiram objavu iz Narodnih Novina o raspodjeli sredstava koja u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurava Vlada RH  za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini, objavljenu u Narodnim novinama br. 47/2024

I.

Za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, a koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini, ovom Odlukom raspoređuju se financijska sredstva u iznosu od 10.053.129 EUR.

II.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23) (dalje u tekstu: Državni proračun za 2024. godinu), osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, podskupine računa: 363 Pomoći unutar općeg proračuna, 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 381 Tekuće donacije, u ukupnom iznosu od 10.053.129 EUR.

 

Za 2024.godinu Novosti (samostalni srpski tjednik) dobile su 610 000 EUR

Lp Lili Benčik/hrvatskepravice, Domoljubni.hr

 

Dostavljeno

 1. Glavni urednik Nacional.hr
 2. Vlada RH
 3. Predsjednik Vlade Andrej Plenković
 4. Tomo Medved, Ministarstvo hrvatskih branitelja
 5. Predsjednik HDZ, Andrej Plenković
 6. Predsjednik DP, Ivan Penava