Vritnjak iz sabora: 'Narode! Tat je izbačen!'

Vritnjak iz sabora: 'Narode! Tat je izbačen!'
192
3
1

- Svoju javnu i političku djelatnost započinje kao član skupštine 
- postaje veliki župan
- pristaje na politiku posezanja za hrvatskim teritorijem
- cilj mu je pretvoriti Hrvatsku u pokrajinu svoje Velike države
- ubrzo postiže veliki ugled pred plemstvom te stječe naklonost i povjerenje cara
- stupa na bansku stolicu uslijed mnogih nemira i nereda 
- počinju se postavljati dvojezični grbovi na javnim zgradama i njegov jezik je neslužbeno uveden u javne službe, odnosno činovnici se moraju obavezno znati služiti njegovim jezikom
- car ga postavlja na mjesto hrvatskog bana kako bi obuzdao sve jači hrvatski otpor carskom nametanju 
- banovanje obilježavaju politička samovolja i nasilje
- prema nekim povjesničarima, dolaskom bana nastupilo je jedno od najmračnijih razdoblja u hrvatskoj povijesti
- osnovna banova zadaća bila je provođenje politike sukladne zahtjevima cara stoga je dosljedno Hrvatima onemogućavao postizanje veće samostalnosti
- svoj je utjecaj nad hrvatskom politikom ban ostvario pomoću Narodne stranke uz čiju je pomoć stekao većinu u Hrvatskom saboru 
- kao pomagače u svojim nastojanjima da održi svoju političku premoć, kao saveznike ban angažira Srbe u Hrvatskoj
- svojim savezicima davao je obilne ekonomske i političke povlastice
- dolazi do izglašavanja Srpskih zakona 
- preuređeno je hrvatsko sudstvo i uprava tako što su stavljeni pod veći utjecaj bana
- znatno je sužena sloboda javnog izražavanja
- na inicijativu bana potvrđen je zakon kojim je izvršena reorganizacija te novim ustrojem ban učvršćuje svoju vlast i kontrolu nad Hrvatima 
- nakon dvije godine banovanja izglasan je novi izborni zakon kojim pravo glasa ima samo 2% najbogatijeg stanovništva, a pravo glasa određivalo se imovinskim i poreznim cenzusom te je omogućeno pravo glasovanja stranim činovnicima koji su radili u državnim institucijama
- na izborima je pod maskom »održavanja reda i mira« vladalo ozračje stalnoga pritiska, a vlasti se nisu ustručavale koristiti silu 
- ban je pokušavao izbrisati hrvatsko ime te je poticao korištenje pokrajinskih nazivlja kako bi umanjio nacionalnu svijest i pojam Hrvat pripisao nečemu što je »pokrajinsko«
- na području školstva nije bilo ništa bolje nego na političkom planu, kao obavezni predmet u škole uveden je "banski" jezik, a takva odredba potpomagala je "banizaciju" stanovništva koju je on nasilno provodio
- studenti i učenici održavaju protubanske prosvjede i pred carem spaljuju carevu zastavu ispod Jelačićeva spomenika, a tim činom car je mogao vidjeti kako je Hrvatska još daleko od smirivanja
- bez obzira na banovu strahovladu, gospodarstvo u Hrvatskoj doživljava blagi rast
- u Hrvatskoj se stvara nezadovoljstvo financijskom ovisnošću Hrvatske o carstvu i zahtijeva se financijska samostalnost
- kad sabor odbija zahtjev za poboljšanje financijskih uvjeta u Hrvatskoj, u Zagrebu se organizirala javna skupština
- u drugim hrvatskim gradovima također se zakazuju javne skupštine, ali ih ban zabranjuje
- posljedica nemira koji su zahvatili čitavu bansku Hrvatsku, bilo je uvođenje prijekog suda i prepuni zatvori hrvatskih prosvjednika
- nametanje "banizacije" Hrvatske dovodi do jačanja hrvatske nacionalne svijesti
- ban dobiva vritnjak na sjednici sabora uz geslo "NarodeTat je izbačen!

 

Ovo je crtica iz povijesti pred više od 100 godina, ban je Mađar Kuhen Hedervary i svaka sličnost s Andrejom Plenkovićem je slučajna kao i s carskom EU.