Bitka za Nemetin

Bitka za Nemetin
116
0
0

 Nemetin je rubno osječko naselje prema Sarvašu. Kada je Sarvaš 17. rujna napadnut iz pravca Bijelog Brda i pravca ekonomije Klisa. branitelji Sarvaša organizirano se izvlače uz samo korito rijeke Drave preko prigradskog naselja Nemetin do Osijeka. Sarvaš je dva dana po povlačenju oklopa ostao prazan te je neprijatelj tek trećeg dana ušao s pješacima i drugim sredstvima u selo. Zaposjeo je prednji kraj prema naselju Nemetin s dvije Prage koje je postavio uz prve kuće te BOV-om nasred prometnice prema Osijeku.
Obranu Nemetina drži 3. brigada ZNG. Zapovjedništvo 1. OZ 25. listopada iz Nemetina 3. brigadu šalje u Nuštar gdje se bore više od mjesec dana, te su tu u tri pokušaja proboja imali značajne gubitke.
Položaje u Nemetinu prema Sarvašu od 25. listopada preuzima 1. pb./106. br. HV, u zoni odgovornosti Drava – Nemetin – voćnjak – Poljoprivredni fakultet. Položaj preuzima jedna satnija 1. pb 106. br. HV u trajanju od dva dana, nakon čega dolazi jedna ojačana satnija i zaštitni vod bojne. Uz njih obranu Nemetina podržavaju i dva diviziona iz sastavu brigade. MTD pružao je potporu pješačkim postrojbama koje su bile na crti obrane od rijeke Drave kod sela Nemetin preko Poljoprivrednog fakulteta – farme Tufek do sela Brijest.

U tom trenutku granice područja odgovornosti Obrane grada Osijeka idu linijom; Drava – Nemetin – Močari – Kriva Bara – Kolarevica – Poljoprivredni fakultet - Ekonomija Tufek – Brijest – Brešće – Livana – Graškovica – Ekonomija Đurđevo polje tt. 91,9 – k. 89,3 – Poganovačko-Brondički kanal tt. 99,2 – Ugljenište tt. 90 – Karašica (ušće) – Drava – ZOO-vrt – obrambeni nasip – Tvrđavica – obrambeni nasip – benzinska postaja (na cesti Osijek – Bilje) – Podravlje – obrambeni nasip do tt. 85,5 – vanjska strana zelenog pojasa do područja Rasadnici (uključno) – Drava.

Snage obrane grada su;
106. br. HV (s pet bataljuna do kraja listopada 1991. godine kada se izdvajaju dva bataljuna od kojih se ustrojava 130. br. HV);
- 130. br. HV (s tri bataljuna);
- 135. br. HV (s tri bataljuna);
- samostalna bojna do osnivanja 160. br. HV (s četiri bataljuna);
- PU Osijek + SJP;
- postrojba PP Beli Manastir (jačina satnije);
- inženjerija (satnija 106. brigade + satnija HŽ + pripadnici NZ i CZ);
- topništvo (MAD 1.OZ, MAD 106. brigade HV- poslije divizioni MTD i MPOTD);
- protuzračna obrana (2 bitnice PZO 106. br HV, 62. LARD PZO 1.OZ i trb PZO PU);
- služba osmatranja i prisluškivanja i satnija ZmiN-a;
- KB Osijek i stacionar saniteta 106 brigade HV;
- komunalna poduzeća grada, tvornice i ustanove;
- građani Osijeka i okolnih naselja.

Nakon pada Sarvaša raketiranja i topnički napadi na grad postaju sve češći. Na stotine projektila padalo je po Osijeku i okolnim mjestima.

Crta obrane je snažno utvrdila 3. br. ZNG u području Nemetin – Sarvaš izgradnjom kombiniranog minskog polja sredinom rujna, kao i formaciju prve crte po dubini. Dodatnim radovima 106. br. ZNG sa svojom inženjerijskom postrojbom Nemetin je dodatno utvrđen, a uz pomoć poduzeća, mjesnih zajednice i jedinice Narodne zaštite linije oko čitavog Osijeka se dodatno fortifikacijski uređuju od 30. studenog do 9. prosinca. U tom razdoblju na radovima je prosječno bilo angažirano oko 130 pripadnika postrojbi i pripadnika Narodne zaštite.

Napad na Nemetin počeo je 5. prosinca, istovremeno kada su napadnuti Novo Tenje, Rosinjača i Tenjski Antunovac. Neprijatelj je paralelno s napadom na Antunovac pokušao kombiniranim napadom oklopno-mehaniziranih snaga potpomognutih lako-pješačkim brigadama napasti obranu grada Osijeka duž cijele crte obrane.
Nakon preuzimanja Nemetina u obrani sela su 1. / 106. br. HV koja je taj dio bojišnice branila jednom satnija na c/b87; jedna satnija je bila u pripremi, a jedna satnija na odmoru.
Neprijatelj je prema prikupljenim obavještajnim podacima u širem području Sarvaša i Klise imao oklopno – mehaniziranu četu potpomognutu MAD-om 12. mbr. i oko 300 pješaka, pretežno iz Bijelog Brda, Bobote, Vere i Dalja.
U širem području Tenje i Antunovca lociran je još jedan MAD, dvije oklopno-mehanizirane čete 51. mbr. i oko 250 četnika iz okolnih sela (Ada, Palača, Tenja i dr.).

Kombinirani pješačko-tenkovski napad duž crte bojište počinje u jutarnjim satima između 9:00 i 10:00 sati. Crtu brani satnija 1./106. br. HV istočno od grada Osijeka prema Sarvašu i Klisi. Jaka topnička priprema iz topničko-raketnih sustava trajala je oko jedan sat. Nakon toga iz pravca Sarvaša uslijedio je napad oklopno-mehanizirane postrojbe, a iz pravca Klise pješački napad.
Od pada Vukovara pripravnost na crti bojišnice je dignuta na najvišu razinu, a u periodu do 5. prosinca ukinut je odlazak na odmor.
Položaje Lugarnica, Saponia i Kolektor drži vod Gorana Bokića. Položaj Vikendica je držao Ivo Lukić-Učo, položaj Nivete i Podvožnjaka Davor Pinter, a položaj Čita je držao Zdravko Grnja. Za kompletnu obranu Nemetina bio je odgovoran zapovjednik satnije Zlatko Boras.
Neprijatelj je napao iz Sarvaša s oko 300 vojnika, oko 20 oklopnih vozila i to uglavnom tenkova. Anto Gelo s krova skladišta Saponije ispaljuje iz bestrzajnog topa projektil koji je onesposobio jedan neprijateljski tenk i BVP, a koji su kasnije zarobljeni.
Oko podneva zapovjednik 1. bojne Ivan Šoltić u borbu uvodi i pričuvu, a za novog zapovjednika obrane Nemetina imenuje zapovjednika 4 satnije Ivana Majhena. Uslijed snažnog pritiska neprijatelja postrojbe koje su branile prvu crtu obrane postupno su se izvlačile na drugu crtu obrane. Nakon konsolidacije obrane i uvođenjem pričuve 1. bojna prelazi u protunapad i vraća položaje prve crte obrane. U bitci za Nemetin ključni trenutak je bio kad je naša obrana popustila, a u ispomoć dolazi satnija zapovjednika Miljenka Vrgoča i dozapovjednika Slavka Merkaša, te prateći vod 1. bojne zapovjednika Miroslava Jularića. Dolaskom pojačanja, situacija na bojištu se mijenja i stabilizira c/o u našu korist, te se neprijatelj odbacuje na početne položaje. Tijekom protunapada uništeno je ili onesposobljeno više neprijateljskih oklopnih vozila, te je zaustavljen napad neprijatelja iz pravca Sarvaša.
U popodnevnim satima neprijatelj pojačava napad iz pravca Klise, ali 1. satnija odolijeva i u kasnim popodnevnim satima potpuno slama pokušaj neprijateljskog proboja. Na protivnika koji nadiru iz Klise vatreno djeluju i pripadnici 2. bojne s nadvožnjaka prema Klisi.

Toga dana u borbama 1. bojna bilježi 6 poginulih i 15 ranjenih vojnika.
Na cijeloj crti obrane grada Osijeka tog 5. prosinca 1991. godine poginuo je 31 branitelj 101., 130., 135.,160. i 106. brigade.
Sljedećeg dana iako nije bilo izravnih napada, položaji su granatirani cijelo vrijeme. Puno branitelja je ranjeno, te postrojba ima značajne gubitke u ljudstvu. U tim trenucima branitelji Nemetina nisu znali da je palo Tenje i Antunovac.

Na osnovu obrane Nemetina zapovjedništvo obrane grada zaključuje kako obrana grada mora imati tri linije obrane na prednjem kraju s izgrađenim skloništima koja mogu omogućiti dovoljnom broju ljudi neprekidan boravak po kiši i hladnoći.
Također je vidljivo kako pričuva mora biti što bliže prednjem kraju kako bi njen izlazak na prvu crtu obrane bio u što kraćem vremenu, sa svom opremom i borbenom tehnikom.

Nakon uspješne obrane Nemetina do kraja godine bilo je niz manjih bojnih djelovanja i ''puškaranja'', poglavito uporabom snajpera, ali crta bojišnice je bila stabilna i ostala nepromijenjena.

Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 12. prosinca Plan Cyrusa Vancea o angažiranju postrojbi UNPROFOR-a na privremeno zauzetim teritorijima RH (PZT), tzv. UNPA zone za očuvanje mira, nakon čega slijede razgovori i potpisivanje sporazuma. Time i linije obrane Nemetina dolaze pod kontrolu Unprofora.