Gdje se skriva "Žig Zvijeri"

Gdje se skriva "Žig Zvijeri"
230
0
0

"Ona postiže da se svima – malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima – udari žig na desnicu ili na čelo, i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina."

Pojavom pandemije korona virusa pojavile su se razne teorije, a među njima i teorije o tome kako nam sa cjepivom žele pod kožu, u rame utisnuti "Žig Zvijeri" u obliku mikročipova. Kada su širitelji takvih teorija shvatili kako ne postoje tako mali mikročipovi koji mogu proći kroz iglu za cijepljenje počela se širiti druga teorija po kojoj je samo cjepivo "Žig Zvijeri".

Međutim, u Ivanovom Otkrivenu piše kako je žig udaren na desnicu ili na čelo, a ne u desnicu ili u čelo.

Sitnica koja čini veliku razliku.

U proteklih 2000 godina najveće zlo je na svijet došlo sa pojavom komunističke ideologije. Komunizam je u svojih 100 godina ubio više od 120 milijuna ljudi, a najvažniji simbol komunizma je crvena zvijezda petokraka koju su komunisti isticali najčešće baš na epoletama koje se nalaze na ramenima. ili na kapi koja se nalazi na čelu.

U simboliku komunizma crvena petokraka ulazi 1908. u znanstveno fantastičnom romanu "Crvena zvijezda" (Красная звезда) Aleksandra Bogdanova. U toj knjizi opisuje se kolektivističko društvu na planetu Marsu. Inače, taj Bogdanov se bavio filozofijom i bio je jedan od prvih teoretičara bojševičkog pokreta. Simbol crvene zvijezde se naglo širi u Oktobrskoj revoluciji i Ruskom građanskom ratu, a već 1918. je stavljen i na zastavu Crvene Armije.

Zvijezda petokraka se kao simbol koristila i ranije. Pojedine vojske su zlatne ili srebrne zvijezde petokrake nosili na epoletama vojnih časnika kao oznake činova, a eksperantisti su kao svoj simbol koristili zelenu zvijezdu petokraku, ali to su nosili samo vojnici, ili članovi pokreta, ali ne djeca i obični ljudi.

Nakon Oktobarske revolucije i ruskog građanskog rata crvena zvijezda petokraka se pojavila i u španjolskom građanskom ratu kao simbol anarhizma i komunizma.

U drugom svjetskom ratu ovim simbolom se kite pripadnici komunističkih pokreta u Jugoslaviji, Grčkoj, Italiji, Francuskoj i drugdje. Simbol prihvaćaju i mnogi teroristički pokreti nakon drugog svjetskog rata kao što su njemačke Crvene Brigade, meksikanski EZLN i drugi.

U komunističkim državama SSSR crvena zvijezda se nalazila na ramenima i na čelu vojnika i policije, ali i na uniformama raznih organizacija kao što su željezničari, šumari i druge organizacije. Kape sa crvenom zvijezdom petokrakom nosili su i djeca na svojim obaveznim pionirskim kapama, omladinci na radnim akcijama, izviđači na izletima, a članovi partije su nosili kape sa crvenim zvijezdama unutar kojih se nalazio i srp sa čekićem. Kape sa crvenom petokrakom nosili su i direktori, ali i čistači ulica.

Oni koji su izbjegavali nositi kape sa crvenom zvijezdom nisu mogli dobiti radno mjesto, ili napredovati u službi, a onaj tko bi se usudio javno nešto reći protiv crvene zvijezde petokrake obilježen je kao politički neprijatelj režima.

Kome se crvena zvijezda petokraka nije dopadala bez posla nije mogao plaću zaraditi, a bez plaće nije ništa mogao ni kupiti. Baš onako kako je to opisano u Ivanovom Otkrivenju.