Ljepota riječi

Ljepota riječi
94
2
1

Ljepota riječi

Riječi nisu samo složena slova.
Niti je svejedno kojim je riječima izražena neka misao.

Riječ ima snagu i katakter onoga koji je izriče ili piše.
Teško su uhvatljive modulacije ili varijacije riječi.

No,kada dopru do senzibilnog uha imaju čudesnu moć da ostaju zapamčene baš zato što su takve i nikakve drugačije.

Stvaraju čudesan sklad i ostavljaju nepogrešiv dojam o sebi o piscu ili govorniku.

Odaju štošta,a skrivaju jako malo.
One nisu samo jednostavni alat,
već drago kamenje koje resi umješnost.

Marijana Martinčić