Maske

Maske
103
3
0

Maske

Obuci crno, evo ide noć...
Žali što ti je dan prohujao uzalud.
A kad u osami skineš
taj veo tuge s lica,
naoružaj se strpljenjem 
i spremnošću za muke
novoga dana.
U susret zori kreni...
Dovoljan je čist obraz tvoj
i obećanje da se nećeš 
obazirati na ljudske maske...

Karolina Obradović