Nazirem

Nazirem
120
2
0

Nazirem

Tek nazirem nešto za što se 
isplati truditi svojski.
Tu je.
Ponekad u meni,
a ponekad izvan.
Lebdi lako u mojoj neposrednoj blizini.
Meko i paučinasto.
Nedohvatljivo uhu i oku.
Mjenja svoj oblik
da bi se u konačnici pretvorilo
u predivno ništa.
Ili se samo tako čini.
Nebitno.
A toliko bitno
za bit.

Marijana Martinčić