Zavjet šutnje

Zavjet šutnje
162
1
0

Zavjet šutnje

Ne pričam nikome o dubinama svojim,pokrivenim zavjetom šutnje.
Niti o visinama želja skrivenih zavjetom šutnje.
Jer prečesto su poleti moji pali i grubo izloženi bili porugi i osudi onih koji nikada ne voďeni bijahu zavjetom šutnje.
Sada pričam sa samotnim noćima,hladnim jutrima,prividima svakojakim i zavjetom šutnje.
I raste moja vjera u sebe sa svakim novim danom u kojem izdržala sam kušnju zavjetom šutnje.
Sve bliža svom cilju,sve tiša u sreći,pokrivena velom svoje tajne istkane pređom mjesečine osvjetljene tek zavjetom šutnje.

Marijana Martinčić