Alat za brzo premještanje kontejnera

Alat za brzo premještanje kontejnera
92
0
0

Metalni transportni kontejneri se koriste za transport većine potrošačke robe koja se šalje brodovima, ili na željezničkim kompozicijama. Njihova upotreba je donijela vrlo veliko smanjenje troškova transporta i povećala brzinu transporta na velikim udaljenostima. Mogu se koristiti puno puta, a nakon oštećenja mogu se koristiti i za razne druge svrhe.

Mnogi seljaci i šumari ih koriste kao skladište alata ili druge opreme.

Mnogi ih koriste kao vikend kućice na udaljenim ruralnim lokacijama.

U ratovima mnoge vojske ih koriste kao zemunice koje se mogu brzo postaviti i prekriti zemljom. Na suhim terenima ih postavljaju u unaprijed iskopane velike rupe u koje se postave kontejneri. Nakon postavljanja je dovoljno preko njih postaviti red balvana, te sve prekriti slojem zemlje. Mogu se kao zemunice postaviti i na močvarnome terenu tako da se stave na tlo, te se na njih sa strane ukoso postavi sloj balvana sa svih strana. Preko toga je dovoljno nabaciti nekoliko metara zemlje da bi se dobio dovoljno čvrsta zemunica. Ovakva zemunica prekrivena zemljom može se lako uočiti kao mali brežuljak, ali to se može prikriti sadnjom zimzelenog grmlja na nju i oko nje.

Najveći problem je dostaviti kontejner na lokaciju koja je udaljena od tvrdih putove, te premještanje sa jedna takve lokacije na drugu.

Na tvrdoj podlozi kontejner je lako postaviti na prikolicu upotrebom velikih viljuškara, ili kamionskih dizalica. Na donjim kutovima kontejnera postoje i otvori za koje se vežu sajle kada kontejner treba dići ili postaviti na neko vozilo. Zato je lako na tvrdoj površini kontejner dići na prikolicu i odvesti na neku lokaciju u šumi, te ju tamo istovariti ako na prikolici ima dizalica za istovar. Međutim, problem je kada kontejner treba premjestiti sa jednog mjesta na drugo po neravnom terenu gdje nema ni velikih viljuškara, niti kamionskih dizalica.

Taj problem bi se mogao riješiti vrlo lako upotrebom posebnog alata za tu svrhu koji se može lako napraviti od dijelova sa skladišta automobilskih otpada.

Ovakav alat koji se sastoji od osovine na kotačima, te dugačke ručke koja je spojena na osovinu, i spojnog sklopa koji ovaj alat pričvršćuje za kontejner. Ovakav alat za dizanje kontejnera bi se stavljao na prednji i stražnji dio kontejnera, te bi kontejner pretvarao u prikolicu moju se može vući po neravnom i blatnom terenu upotrebom traktora, kamiona i životinjskim zapregama. Na taj način bi se kontejner vrlo brzo i lako mogao prebacivati sa jednom mjesta na drugo, a ovaj alat bi se nakon prijenosa jednog kontejnera mogao brzo skinuti i ponovno upotrijebiti za prijenos drugog kontejnera.

Dijelovi ovog alata se vide na slici.

Kontejner(1) se prije postavljanja alata nalazi na tlu, a sa prednje i stražnje strane se postavlja alat za dizanje. Pri tome se ručka(8) drži u okomitom položaju, kako bi se kotači(7) približili kontejneru(1). Tada se donji dio držača(2) postavlja pod rub kontejnera(1). Kada se držač(2) postavi uz donji rub kontejnera(1) tada se noseći vijci(3) proguraju kroz otvore koji se nalaze u donjim kutovima kontejnera(1), te se maticama noseći vijci(3) pritegnu, čime se držač(2) čvrsto spaja sa kontejnerom(1). Na gornjem dijelu držača(2) na njegovoj sredini nalaze se zavarene dvije male okrugle cijev unutar kojih se nalazi gornji dio T element(4) koji sa može slobodno zakretati unutar ovih malih cijevi. Donji dio T elementa(4) se nalazi u nosivom utoru(5) koji je jedna cijev zavarena za osovinu(6). Na osovini(6) sa strana nalaze se kotači(7) koji se mogu slobodno okretati. Kada se ovaj alat nosećim vijcima(3) čvrsto poveže sa kontejnerom(1) tada se ručka(8), koja je čvrsto povezana sa osovinom(6), iz okomitog položaja rukama povlači prema dolje u vodoravan položaj, pri čemu se osovina(6) zakreće. Zakretanjem osovine(6) zakreće se i nosivi utor(5), čime se i T element(4) zakreće i diže prema gore, zajedno sa držačem(2). Sa dizanjem držača(2) diže se i kontejner(1), a kotači(7) se podvlače pod kontejner(1). Nakon toga isti ovakav alat koji se nalazi na drugoj strani kontejnera(1), se učvršćuje i postavlja pod kontejner. Nakon što se oba alata postave u vozeći položaj određuje se koja je strana kontejnera(1) prednja, a koja je stražnja. Prednja strana se ručkom(8) spaja sa traktorom, automobilom, kamionom, ili sa stočnom zapregom. Na zadnjoj strani kontejnera(1) ručka(8) se postavlja u čvrsti položaj sa kosnicima(9) koji čvrsto povezuju vrh ručke(8) sa gornjim bočnim stranama kontejnera(1). Nakon toga kontejner(1) se može vučnom silom lagano, na kotačima(7) premjestiti na položaj gdje ga treba postaviti. Kada se kontejner(1) postavi na mjesto postavljanja ovi alati se odvajaju od njega, te se mogu ponovno upotrijebiti na drugom kontejneru.