Automobilska guma za duboki snijeg i blato

Automobilska guma za duboki snijeg i blato
98
0
0

Automobilske gume nose automobil. Izrađuju se tako da ih se napuše zrakom kako bi bile dovoljno elestične za ublažavanje udara kod prijelaza automobila preko neravnina. Da bi mogle nositi automobil moraju biti napumpane na određeni tlak. Međutim, prilikom vožnje preko mekanih terena taj tlak se mora smanjiti kako bi se površina dodira između tla i gume zračnice povećala, čime se smanjuje pritisak na tlo. U takvom slučaju automobil se mora sporije kretati kako se prilikom prelaska gume preko manjeg tvrđeg izbočenja ili rupe zračnica ne bi probušila.

Ovakvim smanjenjem tlaka u gumu zračnici može se osigurati vožnja preko plićeg makanog tla, ali kad je mekano tlo dublje automobil može propasti previše duboko u tlo, čime se onemogućava vožnja automobila. Da bi se ovaj problem riješio površinu zračnice je potrebno dodatno povećati. To se može postići povećanjem širine gume zračnice.

Proširenje gume zračnice prikazano je na gornjoj slici. Ovakva guma(2) stavlja se na felgu(1) kao i svaka druga guma zračnica. Ova proširena guma(2) u svome vanjskom profilu ugrađene čelične šipke(3) po čitavom obodu. Ove čelične šipke(3) proširuju površinu guma(2) dva do tri puta. Time se i površina dodira između tla i gume(2) tla povećava za dva do tri puta. Zahvaljujući tome automobil sa ovakvim gumama(2) može voziti po dubljem snijegu i dubljem blatu.

Ovakve proširene gume zračnice mogle bi se najkorisnije pokazati na terenskim automobilima koji imaju pogon na sva 4 kotača.

Jedino mana ovakvih guma zračnica bi moglo biti smanjenje zakretnog kuta volana, zato što bi proširene gume mogle zapinjati za blatobrane automobila kod punog kuta zakretanja prednjih kotača u zavojima. Radi toga bi se po dubokom snijegu i dubokom blatu moralo voziti polakše, te lagano skretati u zavojima.