Betonske barijere za zaštitu od velikih životinja ili ilegalnih migranata

Betonske barijere za zaštitu od velikih životinja ili ilegalnih migranata
122
2
0

Ljudi svoja imanja i kuće najčešće štite različitim ogradama i zidovima. Najčešće ograde su od obične pletene žice, bodljikave žice ili žice prikopčane na izvor električne energije koja štiti strujnim udarima.

Često se koriste i drvene ograde.

Zidovima se obično štite samo kuće i dvorišta. Takve ograde su učinkovite kao zaštita od slučajnih prolaznika i malih životinja, ali od velikih životinja ne mogu zaštititi, osim ako su napravljene od armiranog betona.

Visina ograda i zidova ovisi o životinjama koje žive u okolini.

Sitne životinje često mogu proći kroz žicu. Žica dobro štiti od prolaska pasa, mačaka, čagljeva, i slučajnih prolaznika, ali od medvjeda i većih životinja ne može zaštititi.

Žica također sprječava bijeg ovaca i koza sa imanja. Ako se na žicu postavi i bodljikava žica tada ograda može spriječiti i bijeg krava i drugih velikih domaćih životinja.

Kako bi žica, ili zid zaštitili imanje od velikih životinja visina ograde mora biti veća od 2 metra.

Kako bi ograda mogla štititi od svih vrsta životinja ona mora biti izrađena od čvrstog betona.

Kako bi mogla zaštiti imanje mora biti dovoljno visoka kako ju lokalne životinje ne bi mogle preskočiti.

Kako bi bila dovoljno ekonomična mora biti trajna i laka za montažu i demontažu kada više nije potrebna.

Sve to se može postići izradom montažnih elemenata od armiranog betona koji se mogu lako kamionima dovesti do mjesta postavljanja, te postaviti na tlo viljuškarom ili priručnom kamionskom dizalicom.

Takve betonske barijere u obliku slova L prikazane na gornjoj slici (Sl. 1. i Sl. 2.) postavljaju se na ravno tlo, te se na manju stranicu koja leži na dnu postavlja zemlja ili drugi materijal iz okoline. Taj materijal daje stabilnost ogradi, te sprječava životinje da odgurnu ili prevrnu ogradu.

Visini ovakvih betonskih barijera može biti od 120 - 180 cm, širine od 70 - 110 cm i dužine od 200-400 cm. Barijere većih dimenzija bi se teško mogle prevoziti običnim kamionima.

Prije postavljanja potrebno je očistiti i poravnati teren gdje ogradu treba postaviti kako bi kamion mogao doći do mjesta postavljanja. Na stranicama betonskih barijera moraju postojati mali otvori kroz koje se može provući uže za podizanje kamionskom priručnom dizalicom, ili viljuške viljuškara.

Ako je najvažnije zaštititi imanje od snažnih životinja barijere se postavljaju na tlo sa manjom stranicom na koju je važno postaviti što više zemlje ili drugog materijala iz okoline, i to sa strane suprotne od one sa koje dolaze životinje. Ako postoji opasnost od preskakanja barijere na nju se može postaviti i bodljikava žica. Ako postoji opasnost od preskakanja opasnih zvijeri barijere se mogu postaviti tako da se dužinom postave prema gore (Sl.3.), te se tako postiže veća visina ograde. Na ovako postavljenu ogradu također se može dodatno postaviti bodljikava žica.

Ovakva ograda od betona je vrlo dugotrajna, a može biti i privremena.

Lako ju je postaviti, a lako ju je i premjestiti na drugo mjesto kada više nije potrebna.

Zbog masivnosti ni pljačkaši je ne mogu lako ukloniti bez upotrebe radnih strojeva.

Ove barijere se mogu koristiti i za zaštitu od ilegalnih prelaska granica. Migranti ovakvu barijeru sa bodljikavom žicom na vrhu ne mogu prijeći bez upotrebe dodatnih alata. Mogu je prijeći tek ako sa sobom imaju dvije sklopive ljestve, ali na taj način mogu prijeći i puno više zidove.

Dovoljno je da jedne sklopive ljestve naslone na zid, a druge prebace na drugu stranu zida.

Na taj način mogu prijeći i zidove više od desetak metara.