Borbena kolica, taličke za pješadiju

Borbena kolica, taličke za pješadiju
25
0
0

Kolica sa jednim kotačem, takozvane taličke su mala inovacija koja je značajno olakšala radove u građevinarstvu, ali i u poljoprivredi. Ova kolica su omogućila jednom čovjeku da lagano prenosi teret veći od vlastite težine na male udaljenosti. U početku su taličke imale drveni točak, pa željezni, a kada su se pojavile zračnice taličke su postale masovni proizvod široko upotrebljiv u domaćinstvu, vrtu, na gradilištima, te manjim proizvodnim pogonima. Osobito su pogodne na terenima gdje nema putova, a za kretanje im je dovoljna ravna čvrsta površina širine 10-20 centimetara.

Vojnici, osobito pješadija često također moraju prenositi veće terete na razne udaljenosti po raznim terenima. Vojnici puške nose na sebi, a streljivo, hranu, bombe i drugo obično nose u ruksacima. Pripadnici specijalnih postrojbi često kod odlaska na duže zadatke moraju nositi teret i do 70 kilograma. Kada bi za taj posao počeli koristiti posebno prilagođena kolica sa jednim točkom to bi im bilo veliko olakšanje.

 

Takva kolica bi se osim za prijenos tereta mogla koristiti i za druge potrebe.

Na močvarnim terenima bi mogla služiti i kao ležaj.

U šumama i šikarama njima bi se moglo probijati žbunje i nisko raslinje.

Po kiši bi mogla služiti kao šator.

A u slučaju neočekivanog susreta sa protivnicima mogla bi poslužiti i kao priručni zaklon.

 

Ovakve višefunkcionalne taličke ne bi bilo teško napraviti.

Najvažniji element je veliki kotač(1) izrađen od željeza obloženog punom gumom koja se ne može ispuhati u slučaju proboja. Što je veći to je lakše kretanje talički preko manjih prepreka. Na kotaču(1) je smještena noseća ploča(2) izražena od debelog čeličnog lima, na koju je sa gornje strane postavljena gornja ploča(3), također načinjena od debelog čeličnog lima, te dvije noseće šipke(4) koje su smještena na bočnim rubovima noseće ploče(2). Gornja ploča(3) je sa šarkama spojena na noseću ploču(2) svojom stražnjom stranom, tako da se može zakretati oko stražnje strane noseće ploče(2). Dvije noseće šipke(4) su preko male osovine učvršćene na stražnji dio noseće ploče(2). U voznom stanju ove noseće šipke(4) su svojom dužinom postavljene bočno na noseću ploču i služe kao ručke koje drži vojnik i gura kolica što je prikazana na Sl. 1., Sl. 2., i Sl. 3. Vojnik držeći stražnji dio nosećih šipki(4) koje služe kao ručke gura kolica na kojima se nalazi koristan teret, pri čemu gornja ploča(3) koja sa prednje strane ima oblik trokuta svojim oblikom razmiče visoku travu i sitno grmlje.

Kada vojnik odmara taličke se mogu postaviti u borbeni položaj prikazan na Sl. 4. ili položaj za odmor prikazan na Sl. 5.

U borbeni položaj prikazan na Sl. 4. taličke se postavljaju tako da se noseća ploča(2) prednjim dijelom postavi na tlo, a noseće šipke(4) se prednji dijelom odvoje od noseće ploče(2) i postave se svojim prednjim dijelom na tlo pod 90 stupnjeva u odnosu na noseću ploču(2). Na ovaj način dobije se trokut postavljen na tlo koji čine noseća ploča(2) i gornja ploča(3) sa prednje strane, te noseće šipke(4) sa stražnje strane. U ovome položaju vojnik se može smjestiti iza ove dvije koso postavljene čelične ploče koje služe kao zaklon otporan na neprijateljske metke i gelere granata.

Kada se ove taličke žele postaviti u položaj za odmaranje prikazan na Sl. 5. potrebno ih je najprije postaviti u položaj prikazan na Sl. 4., te tada gornju ploču(3) prebaciti preko noseće ploče(2). Ova gornja ploča(3) sa strane ima dvije cijevi za podupiranje(5) koje se malom osovinom spojene blizu prednje strane gornje ploče(3). Kod postavljanja ovih talička u položaj na Sl. 5. ove cijevi za podupiranje(5) se svojom slobodnom stranom postave na tlo te tako gornju ploču(3) drže u vodoravnom položaju, pri čemu ova gornja ploča(3) sa jedne strane stoji na nosećoj ploči(2), a sa druge strane na cijevima za podupiranje(5).

Kada je gornja ploča(3) postavljena u u ovaj položaj za odmaranje prikazan na SL. 5. vojnik se može odmarati i na njoj, ali i ispod nje. Ako se nalazi u močvarnom i vlažnom prostoru popet će se na gornju ploču(3) i ležati na njoj. Ako pada kiša, ili snijeg tada vojnik može leći ispod gornje ploče(3), a ove taličke tada služe i kao šator koji istovremeno štiti od iznenadnih metaka i gelera koji dolaze od naprijed i odozgo. Kada više vojnika svoje taličke postave jedna kraj drugih, prema 4 strane svijeta tada sve taličke zajedno djeluju kao mala utvrda.

A kada se vojnici odmore vrlo brzo ove taličke se mogu sklopiti u vozni položaj, vratiti teret na njih te nastaviti sa kretanjem.

 

Ostale moje inovacije su prikazane u ovoj knjizi.