Čišćenje minskih polja kumulativnim aerosolnim eksplozijama (Fuel-Air-Explosive)

Čišćenje minskih polja kumulativnim aerosolnim eksplozijama (Fuel-Air-Explosive)
110
2
0

Aerosolne bombe su oružje koje se desetljećima koristi u ratu.

To su bombe koje izbacuju eksplozivni plin koji se nakon miješanja sa zrakom pali i izaziva snažnu eksploziju.

U usporedbi s klasičnom fugasnom bombom aerosolna bomba ima puno veći radijus uništenja, a od njezina djelovanja ne štite rovovi ni zakloni. Izgaranjem kisika u oblaku, naknadno se stvara podtlak koji povećava smrtonosni učinak bombe.

Osim za uništavanja žive sile, bunkera i oruđa ove eksplozije se koriste i za uništavanje minskih polja.

Ovakve bombe sa plinskim smjesama najčešće se koriste za brzo čišćenje minskih polja u borbi. Osobito su korisne za uništavanje rasutih mina koje se bacaju iz zraka i koje su jedan od najtežih problema s kojima se suočavaju kopnene snage danas u napadnim operacijama.

Istraživanje ovakvih aerosolnih eksplozija počelo je još 1960., a kasnije su nazvane FAE eksploziv (Fuel-Air-Explosive).

Aerosolne bombe kao eksploziv mogu koristiti detonacije s acetilenom, aluminijem, butanom, dekanom, propanom, etanom, etilenom, etilenoksidom, heptanom, korozinom, metanom, propilenom i propilenoksidom.

Kanadski sustav FALCON (tvrtkeThomson-CSF Systems) otvara prolaz kroz minsko polje koristeći FAE eksplozive (Fuel-Air Explosives). Postavlja se raketom s četiri 70 mm CRV- 7 raketna motora koji vuku 300 m crijeva preko minskog polja. Crijeva su složena unutar velikog kontejnera i kabelom spojena za raketu. Poslije lansiranja, punjena crijeva s propilen oksidom stvaraju eksploziju gorivo-zrak, proizvedenu detonacijom unutar crijeva. Nakon raspršenja crijeva smjesa gorivo-zrak se pali svakih 15 - 24 m duž crijeva.

Eksplozivni udar stvara pritisak na tlo koji može aktivirati sve PP i PT mine i otvoriti prolaz 200 m x 10 m.

Slična oruđa za čišćenje mina imaju i Amerikanci i Rusi, a vjerojatno i druge vojske.

Isti efekt kao ispaljena crijeva sa aerosolnim eksplozivom mogao bi se napraviti puno jednostavnije i učinkovitije. Na prednji dio oklopnog vozila 1 se može staviti dugačka čelična ruka 2 na kojoj se nalazi produžetak ruke 3 u obliku slova V.

Ispod produžetka ruke 3 u obliku slova V obješeno je gumeno perforirano crijevo 4 kroz koje se pod kratkotrajnim pritiskom izbacuje eksplozivni plin. Plin se iz oklopnog vozila 1 tankim gumenim crijevom 5 dovodi do perforiranog crijeva 4. Ovo crijevo ima male rupe okrenute prema dolje kroz koje plin pod pritiskom izlazi prema tlu i stvara mali aerosolni oblak. Ovaj oblak ima oblik slova V okrenut prema naprijed, gledajući odozgo.

Nakon izbacivanja male količine plina električnim upaljačem plin se pali, te dolazi do male eksplozije koja je kumulativno usmjerena prema naprijed. Zbog male količine plina eksplozija ima slab učinak prema natrag ili prema gore, ali se prema naprijed pritisak višestruko povećava zbog kumulativnog efekta.

Ruka 2 na kojoj visi ovo perforirano gumeno crijevo 3 može se pomicati lijevo - desno kako bi se eksplozije mogle usmjeravati na više strana. Time se može čistiti širi put kroz minsko polje.

Eksplozija ima vrlo mali udar prema vozilu, pošto oblik aerosolnog oblaka usmijerava eksploziju prema naprijed. Zahvaljujući tome oprema koja stvara eksploziju može izdržati puno eksplozija svakih nekoliko minuta. Radi sigurnosti posade vozilom se može upravljati i daljinski.

Nakon svake eksplozije vozilo se pomakne nekoliko metara naprijed, te se postupak ponavlja.