Čistač mina za oklopna vozila

Čistač mina za oklopna vozila
58
0
0

Minska polja se najčešće čiste tek u miru. U borbi se čiste tek ako treba napraviti proboj kroz minsko polje.

Za brzo čišćenje minskih polja u borbi koristi se gusta topnička, ili minobacačka paljba koja eksplozijama aktivira mine. Koriste se i posebne eksplozivne naprave koje ispuštaju eksplozivni plin čijom aktivacijom se uklanjaju mine. Postoje i tenkovi koji ispred sebe imaju rotirajuće elemente koji uklanjaju mine udarcima po minama.

Sve ove metode čišćenja se koriste prije borbe kako bi se napravili prolazi kroz minska polja kroz koje treba proći vojska u napadu. Međutim, postoje granate koje se ispaljuju topovima, i koje se nakon zabijanja u tlo pretvaraju u mine. Ovakve mine se mogu brzo postaviti ispred neprijatelja u napadu, čak i u tijeku borbe.

Kako bi se sigurno prošlo kroz minska polja čišćenje mina je potrebno vršiti u tijeku samog napada. Ovakav čistač mina je moguće napraviti vrlo jeftino i brzo od odpadnoga materijala, te postaviti na svako oklopno vozilo.

Takvo vozilo prikazano na gornjoj slici vrlo je jednostavno, jeftino, i ima malo dijelova.

Na oklopno vozilo(1) sa prednje strane se učvrsti jedna jaka cijev koja služi kao držač(2). Ovaj držač(2) na svom prednjem kraju ima učvršćenu jaku okruglu cijev(3) pod kutom od 90 stupnjeva. Na ovu okruglu cijev(3) sa sa lijeve i desne strane postavi veći broj starih otpadnih automobilskih guma(4). Kod kretanja oklopnog vozila(1) te automobilske gume(4) se kreću po tlu ispred vozila, te svojom težinom aktiviraju mine. Za to trebaju biti dovoljno teške. Ako same nisu dovoljno teške u njih je potrebno staviti nekoliko desetaka kila betona. Kamionske gume su teže i u njih nije potrebno stavljati beton, ali gume od osobnih automobila su lagane te im je potrebno dodati težinu.

Kada stara otpadna guma(4) aktivira minu tada eksplozija razbije tu gumu, te ona odleti u zrak. Tada se susjedna guma pomakne na to mjesto i vozilo može ići dalje. Pomicanje susjedne otpadne gume(4) vrši se silom koju stvaraju vanjske otpadne gume(4) koje su podignute u vis te težinom guraju susjedne gume(4) prema sredini okrugle cijevi(3). Ovo se događa zahvaljujući tome što je ova okrugla cijev(3) većim dijelom svoje dužine postavljena paralelno sa tlom, dok su vanjske strane okrenute prema gore, te otpadne gume(4) koje se nalaze na ovom dijelu okrugle cijevi(3) svojom težinom sve ostale gume(4) guraju prema sredini okrugle cijevi(3).