Energija morskih valova

Energija morskih valova
105
0
0

Postoje više načina za proizvodnju energije od valova. Većina ovakvih uređaja plutaju na površini vode na moru, jezerima, ili rijekama, te se pomicanjem gore - dolje stvara energija. Unutar većine ovakvih uređaja nalaze se komore unutar kojih se voda kreće gore dolje, te time voda kao klip gura zrak u cijevi. Taj zrak na drugom kraju pokreće zračne turbine koje pokreću električne generatore.

U novije vrijeme se razvijaju materijali koji plivaju na površini vode, te kod svoga savijanja stvaraju električni napon.

Električnu energiju moguće je stvoriti puno jednostavnijim uređajem nego kod postojećih rješenja. Riješenje je prikazano na gornjoj slici.

U električni plovak(1) koji stvara električnu energiju moguće je staviti sporohodni, višepolni električni generator(2) koji stvara električni napon kod maloga broja okretaja rotora, bez obzira na smjer vrtnje rotora.

Na osovini rotora električnog generatora(2) nalaze se dva koloturnika. Na većem koloturniku(3) namotano je uže sidra(5) koje je svojim drugim krajem povezano sa sidrom(8) na dnu mora, rijeke, ili jezera. Na manjem koloturniku(4) namotano je, u suprotnim smjeru, zatezno uže(6). Zatezno uže(6) je drugim krajem spojeno za oprugu(7).

Kada ovakav električni plovak(1) pluta na površini vode njega valovi dižu gore dolje. Pri kretanju prema gore uže sidra(5) se odmata sa većeg koloturnika(3) pri čemu se taj veći koloturnik(3) okreće, čime se okreće i rotor električnog generatora(2), te stvara električni napon. Kada vodeni val ide prema dolje tada se i električni plovak(1) kreće prema dolje. Pri tome opruga(7) zateže zatezno uže(6) čime se okreće i manji kooturnik(4), zajedno sa rotorom električnog generatora(2), čime se također stara električna energija. Zajedno sa manjim koloturnikom(4) okreće se i veći koloturnik(3) na koju se namotava uže sidra(5). Kada vodeni val ponovno krene prema gora postupak se ponavlja.

Na ovaj način rotor električnog generatora(2) se stalno okreće na jednu, pa na druga stranu pri čemu se stvara električna energija. Ta električna energija se može kablovima odvesti na kopno prema potrošačima. Veći broj ovakvih električnih plovaka postavljenih uz obale mora mogao bi proizvesti znatne količine električne energije. Na malim otocima to bi mogao biti i najvažniji izvor električne energije.

Kod malih plovaka koji služe kao oznaka plovnog puta plovci pokazuje sprudove ili hridi. Tu bi ovakav uređaj za proizvodnju energije mogao napajati svjetlosne reflektore po noći, ili sirene po magli koji bi upozoravali brodove na opasnost.

Ovakav električni plovak(1) bi mogao biti postavljen i na ribarske brodove, jedrenjake, jahte i druga plovila. Električni plovak(1) bi se postavio na mjesto gdje se nalazi brodsko sidro, te bi se to sidro spojilo na uže sidra(5). U ovom slučaju električni generator(2) bi mogao raditi u dva režima rada. U prvom režimu rada električni generator(2) bi proizvodio električnu energiju od valova, dok brod stoji na sidrištu. U drugom radnom režimu električni generator(2) bi radio kao motor za dizanje sidra iz mora, i spuštanje sidra u more. Proizvedena energija bi punila električne baterije iz kojih bi se energija mogla koristiti za pokretanje električnih uređaja na brodu, pa i za pokretanje samoga broda dok se ne potroši akumulirana energije iz baterija.

 

Neke moje ostale inovacije i tehnološke analize mogu se naći ovdje.

A novije se mogu vidjeti ovdje.