Kako bove, odbojnike, ili bokobrane za velike brodove pretvoriti u spasilačke čamce?

Kako bove, odbojnike, ili bokobrane za velike brodove pretvoriti u spasilačke čamce?
121
2
0

Bove, odbojnici, ili bokobrani su brodska oprema koja štiti bokove broda od udaraca u dokove za vrijeme boravka u lukama.

Bove su najčešće izrađuju od čvrste gume i punjene su zrakom, a mogu biti i punjene pjenastom gumom. Manji brodi imaju male odbojnike, dok veći brodovi imaju velike odbojnike. Neki veliki odbojnici za velike brodove imaju i dodatno ojačanje izrađeno od automobilskih guma.

Svi veći brodovi moraju imati bove, a moraju imati i spasilačke čamce.

Ove dvije obaveze bi se mogle pretvoriti u jednu obavezu.

Bove bi mogle biti izrađene tako da u slučaju havarije broda mogu biti pretvorene u spasilačke čamce.

U velike bove za velike brodove mogla bi se ugraditi elastična čelična armatura, na način kako se ugrađuje u kamionske autogume.

Čelična spirala u obliku jaja bi se postavljala u stjenku bove.

Svaka bova bi morala imati otvor koji je kod normalnog stanja čvrsto zatvoren, a u slučaju havarije broda taj otvor bi se mogao otvoriti. Otvor bi morao biti dovoljno širok da kroz njega može ući odrastao čovjek. U svakoj bovi bi morale postojati elastične sjedalice, a unutar sjedalica najnužnija oprema, voda i trajna hrana za preživljavanje.

U slučaju havarije posada i putnici bi ulazili u bove koje bi plutale do odlaska spasitelja. Nakon ulaska ljudi u bove one bi se mogle zatvoriti kako bi ljudi mogli preživjeti i najjače oluje, ili velike valove koje se prelijevaju preko njih.

Svaka bova bi morala imati uređaj koji automatski šalje SOS poziv.