Kako brzo iskopati kanal ili rov ?

Kako brzo iskopati kanal ili rov ?
63
0
0

Za kopanje plitkih kanala sa sadnju ili odvođenje vode sa njive koriste se najčešće plugovi, koje vuku vozila koja se kreću ispred kanala.

Za kopanje dubokih kanala ili vojnih rovova koriste se rovokopači koji kopaju zemlju pokraj sebe.

Za kopanje vojnih rovova bili i puno bolje imati strojeve koji kopaju zemlju ispred sebe, te se sami kreću po dnu rova. Tako bi bili zaštićeni od pogleda protivnika.

Za kopanje i pročišćavanje dubljih melioracijskih kanala također se koriste rovokopači koji se kreću pokraj kanala i vade zemlju sa dna.

Ovaj posao bi se mogao puno lakše i brže obaviti sa alatima koji se mogu postaviti na svaki traktor ili moto-kultivator. Jedan ovakav model prikazan je na ovim filmovima;

https://www.youtube.com/watch?v=meVxRyCnie8

https://www.youtube.com/watch?v=FPmp8IgUTps

 

Ovaj alat je napravljen od malo prepravljenih kopača koji služe za usitnjavanje zemlje frezama i traktorima.

Kod ranijih modela rotirajući noževi su postavljeni tako da razbacuj zelju na sve strane, te tako usitnjavaju zemlju.

Kod novog modela rotirajući noževi su postavljeni tako da usitnjenu zemlju bacaju na strane rova, a samo vozilo se kreće po dnu rova kojeg su iskopali.

 

Prednosti ovakvih noževa su višestruke.

U poljoprivredi se u iskopani rov može postaviti sjeme, nakon čega ga je lagano zatrpati.

Kod čišćenja dna melioracijskih kanala ovakav alat, malo većih dimenzija može pročistiti dno kanala, a da se pri tome ne mora uništiti grmlje, ili drveće koje raste uz rub kanala.

 

Kod kopanja vojnih rovova noževi bi trebali biti širine 1 metara, te većih dimenzija i čvrstoće. Sa njima bi mogli noću brzo iskopati rovove u nekoliko prohoda. Prvi uski traktor bi mogao iskopati rov dubok 0,3 – do 0,4 metara. Samim kopanjem ispred sebe visina traktora bi bila niža nego kada stoji na okolnom tlu, pa je manja vjerojatnost da će ga protivnik vidjeti. U povratnom hodu rov bi se mogao produbiti preko pola metra što je dovoljno za kretanje vojnika u pognutom načinu hoda. I pri tome se traktor ne bi mogao vidjeti sa protivničke strane.

Još jednim prohodom rov bi se mogao produbiti na dubinu preko jednog metra, a sa zemljom koja je razbacana sa strana rova vojnici bi imali dovoljnu zaštitu za normalno kretanje. U slučaju zatrpavanja rova još jedni prolaskom traktora rov se može brzo pročistiti.

Na ovaj način bi se mogli sačuvati mnogi vojničkih života koji čuvaju svoje položaje.