Kako brzo napraviti široke automobilske lance kao ljestve za prijelaz preko blata?

Kako brzo napraviti široke automobilske lance kao ljestve za prijelaz preko blata?
30
0
0

Lance za automobile koji služe za vožnju po snijegu moguće je nabaviti u trgovinama. Malo teže je nabaviti pomoćne alate za vožnju preko dubokog blata, što se često događa kada terenski automobili voze kroz šumu, šikaru ili močvaru. Kada dno automobila dotakne teren tada lanci više ne pomažu.

Ovaj problem se može lako riješiti uz pomoć dva najmanje 5 metara dugačka lanca, stotinjak čavala srednje veličine, te malo rada.

Najvažnije je da u blizini postoji šikara sa ravnim granjem debljine 5-10 centimetara, te dužine 3- 4 metra.

Za izradu drvene podloge koje se polažu na tlo, na mjestu gdje je duboko blato potrebno je posjeći potreban broj debljeg ravnog granja, ili tanjih debala. Ova tanka debla se poslažu na tlo, jedna pokraj drugih, te se sa obje strane debala položi po jedan lanac, što se vidi gore na Sl. 1. Razmak između pojedinih debala ovisi o promjeru kotača automobila. Kod manjih kotača debla trebaju biti tanja, a međusobna udaljenost između njih manja. Kod većih kotača debla trebaju biti deblja, a razmak između njih može biti veći. Zatim se čavlima lanci pričvrste za debla sa obje strane. Tako se dobiju ljestve položene na tlu koje je potrebno postaviti ispred automobila na mjestu gdje je potrebno prijeći preko blata. Kada automobil prijeđe preko ovakvih ljestava njih je moguće smotati u kljupko Sl. 2. te ih staviti na automobil kako bi se ljestve mogle upotrijebiti kod novog mjesta sa dubokim blatom.

Ako vozač prije polaska na put kroz šumu, šikaru ili močvaru očekuje veći broj mjesta sa dubokim blatom može prije polaska na put unaprijed napraviti ovakve ljestve od čvrstih drvenih debljih dasaka koje kao klupko može staviti na automobil, ili u prikolicu. Ovakve daske bi se mogle umjesto lancima povezati i sa čvrstim tekstilom čitavom dužinom i širinom kako blato ne bi moglo između dasaka prodirati prema gore i taložiti se na dno i bokove automobila.

U profesionalnoj proizvodnji ovakve ljestve za blato bi se mogle napraviti od čvrstih, elastičnih, tankih metalnih cijevi ili šipki povezanih čvrstim tekstilom otpornim na habanje. Nekoliko ovakvih ljestvi sa tankim cijevima bi se mogle zamotati kao tepih i trajno držati na krovu terenskih vozila. Kamioni koji ponekad moraju prolaziti preko dubokog blata ili snijega ovakav zamotani "tepih" sa ugrađenim cijevima ili šipkama bi mogli držati ispod prikolice kod pribora za alat.

 

Ostale moje inovacije su prikazane u ovoj knjizi.