Kako brzo popraviti blatni poljski put?

Kako brzo popraviti blatni poljski put?
65
0
0

Iako se danas većina prometa odvija asaltiranim putovima, ili makadamskim cestama, mnogi ljudi se tijekom svoga posla moraju voziti običnim zemljanim putovima. To osobito vrijedi za one koji rade u poljoprivredi, ili oni koji žive u ruralnim krajevima. A i vojnici na vojnim vježbama i ratovima moraju se kretati po blatnim cestama, livadama ili oranicama.

Kretanje po poljskim putovima tijekom suše je lagano, ali je problematično po kišnom vremenu. Vozilo po blatu vrlo brzo stvara ulegnuća na putu u kojima se zadržava voda, a prolaskom više vozila kroz iste tragove ti tragovi od kotača se sve više produbljuju, dok se potpuno onemogući kretanje.

Ovaj problem bi se mogao riješiti vrlo brzo i jeftino upotrebom jednog vučnog vozila sa gusjenicama koje vuče valjak u obliku duplog konusa. Ovakav valjak duplo širi od vučnog vozila trebao bi biti širi na obodima, dok bi na sredini bio manjeg promjera.

Takav valjak bi svojom dužinom trebao imati veliki broj noževa u obliku malih piramida. Kod kretanja vozila valjak bi svojom težinom na svojim stranima stvarao male kanale, dok bi prema sredini gurao meko tlo te tako dizao njegovu razinu. Pri tome bi noževi na valjku stvarali male udubine u tlu kroz koje bi voda sa sredine puta tekla na male kanale koje je valjak stvorio na svojim bočnim stranama. Male udubine na tlu bi također povećali površinu tla čime bi se ubrzalo i sušenje tla.

Na ovakav način popravljen poljski put bi se puno brže osušio i učvrstio, te bi se njime mogao odvijati promet vrlo brzo nakon pada kiše, i nakon što putem prođe ovakav valjak.