Kako iskopati vojničke rovove zimi u smrznutoj zemlji?

Kako iskopati vojničke rovove zimi u smrznutoj zemlji?
255
0
0

U ratu za svakog vojnika je najvažnije imati toplu zemunicu i siguran duboki rov. Ali, po zimi kad se zemlja smrzne rovove je teško iskopati. To je lako radit bagerom, ali bageri se na prvoj liniji bojišta vide i lako uništavaju.

Ovaj problem bi se mogao lako riješiti tehnologijom koju godinama koriste poduzeća koja se bave polaganjem kablova pod zemlju. Ovakva poduzeća rovove kopaju bagerima, ili velikim pilama, ali kada naiđu na cestu, prugu ili neki drugi objekt koji ne smiju oštetiti tada koriste pneumatske rakete koje buše rupe ispod različitih objekata. Na ovaj način mogu izbušiti rupe dužine i do 45 metara, te kroz njih provući kablove.

Na isti način bi se mogli kopati i vojni rovovi.

Pneumatsku raketu je moguće smjestiti u već iskopani rov, te je usmjeriti prema željenom pravcu. Sa raketom se iskopa rupa dugačka do 45 metara, te se u nju uvuče plastična cijev napunjena eksplozivom. Kada se cijev do kraja uvuče u rupu tada se eksploziv detonira. Detonacija izbaci zemlju u vis i na strane, pri čemu ostaje iskopan duboki rov, a unište se i sve protupješačke i protuoklopne mine koje su eventualno ukopane na toj trasi. Nakon toga se pneumatski uređaj može premjestiti na novi kraj rova, te ponoviti postupak.