Kako napraviti leteći automobil koji može sletjeti na travnjak ispred kuće, te uzletjeti i odletjeti na veće udaljenosti?

Kako napraviti leteći automobil koji može sletjeti na travnjak ispred kuće, te uzletjeti i odletjeti na veće udaljenosti?
37
0
0

Posljednjih godina mnogi autorski timovi potaknuti velikim nagradama, ponajviše u SAD-u sa napravili automobile koji mogu vertikalno poletjeti i odletjeti na manje udaljenosti.

Leteće strojeve možemo podijeliti na avione, helikoptere i rakete. Avionima treba pista za polijetanje i slijetanje, dok helikopteri polijeću sa jednog mjesta, i mogu sletjeti svugdje gdje ima dovoljno prostora.

Kod aviona motori guraju prema naprijed, a u zraku iz drži uzgon koji stvaraju krila.

Kod helikoptera motori sa velikim elisama dižu helikopter u zraku i drže ga u zraku čitavo vrijeme leta. Radi toga helikopteri troše puno više energije tijekom leta.

Postoje avioni koji mogu uzletjeti kao helikopteri, a u zraku se elise sa motorom okreću prema naprijed, te se tako pretvaraju u avione.

Mnogi mali dronovi su u svojoj suštini avioni, ili helikopteri bez posade. Ovakvi dronovi najčešće imaju veći broj motora sa elisama koje su smještene oko čitavog tijela letjelice. Ovakav raspored motora sa elisama omogućuje lakše upravljanje vozilima i kretanje u svim smjerovima. Već su napravljeni i ovakvi automobili koji mogu prevoziti putnike na kraće udaljenosti.

Ovakvi leteći strojevi se djelomično mogu u letu pretvoriti u avione zakretanjem bočnih elisa sa motorom, ali je problem što se prednje i stražnje elise ne mogu lako zakrenuti pa ova vozila i dalje lete kao helikopteri i troše puno energije.

Problem zakretanja motora i elisa se može lako riješiti na način da se oni postave na uski a duboki noseći prsten(8) koji se nalazi oko vozila prikazanog na ovim slikama.

Slika broj 1. prikazuje vozila na tlu gledano odozgo, u tri izvedbe. Prva izvedba nosećeg prstena(8) je u obliku kruga (Sl.1.a.), druga u obliku kvadrata (Sl.1.b.) i treća u obliku osmerokuta (Sl.1.c). Na slici broj 2. prikazan je bočni pogled na vozilo dok je na tlu, dok je na slici broj 3. vozilo prikazano bočno u letu.

Noseći prsten(8) nosi trup(1) preko osovina(7) koje se nalaze na vrhu malih krila(3). Kod dizanja i spuštanja vozila noseći prsten(8) je postavljen vodoravno u odnosu na tlo, te se pokretanjem motora(9) sa elisama(10) vozilo diže u zrak. U zraku čitavi noseći prsten(8) se na osovinama(7) okreće prema naprijed, te elise(10) počinju vući čitavo vozilo naprijed. Pri tome se stvara uzgon na malim krilima(3), ali i na samom prstenu(8) koji se svojim prednjim i stražnjim dijelom pretvara u krilo koje stvara uzgon prema gore. Na taj način ovo vozilo se diže kao helikopter uz pomoć snage motora, a leti kao avion uz pomoć sile uzgona.

U letu bočni položaj trupa(1) se održava pomoću zakrilaca(4) koja svojim zakretanjem mogu vozilo nagnuti bočno lijevo i desno. Na stražnjem kraju trupa(1) nalazi se vertikalni stabilizator(6) koji na sebi ima stražnja zakrilca(5) koja svojim zakretanjem mogu uzdužni položaj trupa(1) nagnuti prema naprijed, ili natrag.

Ako vozilo treba skrenuti u lijevo tada desni motori trebaju pojačati svoj rad, a ako ga treba skrenuti desno tada lijevi bočni motori trebaju pojačati svoj rad.

Kod slijetanja noseći prsten(8) se ponovno postavlja u vodoravni položaj, te se vozilo spušta na tlo.

Zahvaljujući letenju uz pomoć uzgona potrošnja ovakvog vozila bi bila manja nego kod postojećih modela. Energiju za pokretanje mogle bi dati baterije smještene na sredini dna trupa(1). Ovakvim rješenjem uz pomoć postojećih najboljih baterija vozilo bi moglo letjeti duže od pol sata koliko mogu letjeti postojeći dronovi.

Bolje riješenje bi bilo na dno trupa(1) smjestiti mali zrakom hlađeni motor sa generatorom koji proizvodi električnu energiju. Umjesto motora generator bi se mogao pokretati i malom plinskom turbinom. Tako proizvedene električna energija bi pokretala motore(9), a i sve ostale sustave u vozilu. U baterijama bi trebalo biti dovoljno energije za pokretanje motora, ali i za hitno spuštanje u slučaju kvara motora koji pokreće generator, ili kvara samog generatora. Vozilo bi na tlu stajalo na nogicama(11) koji se nalaze na dnu prstena(8). Kod ulaska čovjeka u vozilo čovjek bi se sa strane popeo na krilo(3), digao staklenu ili plastičnu kupolu(2), te ušao u trup(1) vozila. Na isti način bi se i izlazilo iz vozila.

 

Ostale moje inovacije su prikazane u ovoj knjizi.