Kako napraviti oklopnu snajpersku pušku; Snajper - škorpion?

Kako napraviti oklopnu snajpersku pušku; Snajper - škorpion?
122
1
1

Snajperi su puške sa optičkim nišanom namijenjene za uništavanje neprijatelja na velikoj udaljenosti, a mogu se koristiti i za lov.

Snajpere koriste posebno obučeni vojnici, snajperisti koji su obučeni za prikriveno promatranje protivničkih položaja, te prikriveno djelovanje na protivničku živu silu.

Najveća opasnost za snajperiste su protivnički snajperisti.

Kako bi se smanjila opasnost za snajperiste ovo oružje bi se moglo staviti na oklopna vozila, kako bi vojnici na protivnike mogli djelovati zaštićeni u vozilu. Snajperska puška, ili više njih, sa pripadnom opremom, mogle bi se pričvrstiti na svaku vrstu oklopnog vozila, ili samohodnih topova i haubica.

Postavljanje bi moglo biti vrlo jednostavno.

Na stražnji kraj oklopnog vozila čvrsto bi se postavio jedan prvi okretni zglob sa servo-motorom. Na taj zglob bi se postavila cijev dužine do desetak metara usmjerena prema naprijed preko cijele dužine vozila. Servo - motor bi cijev dizao gore ili dolje.

Na vrhu ove cijevi bi se trebalo staviti još jedan drugi okretni zglob sa servo - motorom koji služi za usmjeravanje snajpera gore dolje.

Sa prednje strane ovog zgloba nalazila bi se kratka cijev koja na svom prednjem dijelu ima treći okretni zglob sa servo motoro koji zakreće snajper lijevo - desno. Na drugom dijelu ovog okretnog zgloba nalazi se kratka cijev okrenuta prema gore koja na vrhu ima oklopnu elipsoidnu kupolu unutar koje se nalazi jedan ili više snajperskih pušaka.

Unutar elipsoidne kupole najoptimalnije je ugraditi jednu automatsku malokalibarsku pušku za borbu protiv bliske pješadije skrivene iza zaklona poput zidova, niskih zgrada, grmlja. ili drveća. Uz ovu pušku potrebno je staviti jaku pušku kalibra od 7,2 do 12 mm. Treće oružje bi trebala biti puška kalibra većeg od 20 mm koja bi služila za probijanje protivničkih oklopnih vozila, zidova ili bunkera.

Sve tri puške bi trebale biti spregnute sa jakim optičkim nišanom i dnevno noćnom kamerom kako bi nišanđija unutar vozila mogao djelovati i po danu i po noći. Svako oružje bi također trebalo imati dva mala servo – motora za precizno nišanjenje.

Upravljanje svim servo - motorima i kamerama bi se vršilo kablovima koji prolaze kroz navedene cijevi i okretne zglobove. Na taj načini kablovi bi bili zaštićeni od neprijateljske vatre. U slučaju kvara prvi okretni zglob bi morao imati mogućnost mehaničkog spuštanja, kako bi se kvar mogao otkloniti.

Oklopno vozilo opremljeno sa ovakvim snajperskim dodatkom moglo bi djelovati neovisno o zaštiti okolnih pješaka. Posada bi se, bez izlaska iz zaklona mogla braniti od protivnika koji se skrivaju iza obližnji objekata. U trenucima mirovanja snajperski dodatak bi se mogao postaviti visoko u zrak, te bi posada mogla kontrolirati okolinu bez izlaska iz vozila i bez podrške drugih vojnika. U borbi neprijateljski vojnici koji se skrivaju u zgradama, ili iza njih ne bi više bili zaštićeni. Kada oklopno vozilo naiđe na zid snajperska kupola se postavlja preko zida, te slobodno djeluje po skrivenom protivniku.

Oklopna vozila sa ovakvim snajperskim dodatkom najkorisnija bi bila za borbu u urbanim lokacijama, za borbu na vrlo neravnom terenu, te u šikarama i šumama gdje protivnik ima puno prirodnih zaklona za skrivanje i prikriveno djelovanje.

Ovakvi snajperski dodaci postavljeni na samohodne topove, ili haubica služili bi uglavnom za zaštitu samohodnih vozila od napada prikrivenih protivničkih diverzanata, ili sabotera.