Kako pojednostaviti i pojeftiniti montažu i servisiranje velikih vjetroturbina?

Kako pojednostaviti i pojeftiniti montažu i servisiranje velikih vjetroturbina?
42
0
0

Cijena električne energije proizvedene pomoću energije vjetra ovisi o trošku izgradnje turbine, o vijeku trajanja turbine, o troškovima servisiranja, te o proizvedenoj količini energije.

Najveći trošak je stup turbine sa temeljima. Velik trošak kod montaže je podizanje gondole i krakova turbine na vrh stupa. Za to se koriste velike dizalice.

Količina proizvedene energije ovisi o trećoj potenciji brzine vjetra i o broju radnih sati tijekom godine. Što je turbina viša to je vjetar jači pa može proizvoditi i više energije.

Što je vjetroturbina veća to je manji trošak u odnosu na proizvedenu količinu energije. Zato se grade sve veće vjetroturbine.

Troškovi montaže i servisiranja bi se mogli znatno smanjiti kada bi se gondola sa krakovima mogla dizati i spuštati bez upotrebe velikih dizalica koje su skupe, a i njihova veličina je ograničena.

Ovaj problem bi se mogao riješiti na vrlo jednostavan način, prikazan na gornjoj slici.

Gondola(2) bi unutar sebe trebala imati prsten(3) koji bi se mogao po stupu turbine(1) kretati gore dolje, dizanjem i spuštanjem čeličnim užadima(13) koja se spuštaju od vrha stupa turbine(1) do gondole(2).

Na prednjoj strani gondole(2) se nalazi rotor(4) sa krakovima(5). Na rotoru(4) se nalazi veliki zupčanik(6) koji se vrti zajedno sa rotorom(4). Promjer rotora(4) je jednak širini stupa turbine(1). Kada se vrti rotor(4) vrti se i veliki zupčanik(6) na koji je naslonjen mali zupčanik(7) na kojeg se prenosi vrtnja. Ta vrtnja se preko vratila(8) prenosi na veći lančanik(9) preko kojeg se vrtnja prenosi na lančanik generatora(10). Veći lančanik(9) i lančanik generatora(10) su spojeni lancem(11) koji prenosi rotiranje. Na ovaj način se vrtnja prenosi preko vratila(8) koje se nalazi bočno od stupa turbine(1), te se zahvaljujući tome čitava gondola(2) sa rotorom(4) i generatorom(12) može dizati i spuštati po stupu turbine(1), gore dolje.

 

Turbina sa ovakvom gondolom imala bi puno manje troškove montaže i servisiranja. Također bi se mogle graditi i više vjetrorurbine. Time bi i energija koju proizvodi ovakva turbina mogla biti jeftinija.