Kako pojeftiniti letove u svemir?

Kako pojeftiniti letove u svemir?
10
0
0

Dok su letovi u svemir organizirali američka NASA i SSSR letovi u svemir bili su vrlo skupi.

NASA je pokušala smanjiti cijenu letova programom Space shuttle, ali su pri tome koristili polovična rješenja pretvaranja komercijalnih aviona kao nosača svemirskih brodova u visine, umjesto da naprave avione specijalizirane baš za taj zadatak. A i samu letjelicu koja odlazi u orbitu i vraća se napravili su nekvalitetno i skupo.

Cijena letova je značajno pojeftinila kada su u taj posao umiješao privatni poduzetnih Elon Musk. Napravio je rakete koje se mogu koristiti više puta, čime je cijena automatski pala za nekoliko puta. Svaki rezervoar za gorivo prvog stupnja je pretvorio u rakete koje se okomito spuštaju na tlo, umjesto da ih se odbacuje u more.

 

Najviše goriva rakete troše u samom polijetanju, a za nošenje tog goriva potrebne su velike letjelice.

Tu početnu količinu goriva bi se moglo isključiti na način da se početna brzina postigne korištenjem električne energije. Danas u komercijalnoj upotrebi postoje super brzi vlakovi koji postižu brzine leta od preko 600 kilometara na sat, a postoje eksperimentalni levitacijski vlakovi koji dostižu brzine od preko 800 kilometara na sat. Takva brzina je dovoljna da se avion digne u veliku visinu.

Na takav superbrzi vlak bi se mogao staviti avion koji je prilagođen za nošenje svemirskog broda, kao kod projekta Space shuttle.

Početnu brzinu do 600 km na sat avionu bi dao vlak pokretan električnom energijom. Zahvaljujući tome avion bi mogao nositi puno manje goriva, a to znači da bi i manji avion mogao nositi svemirski brod. Ovaj avion bi polijetao sa vlaka u pokretu kad dostigne brzinu od 600 km. na sat, a slijetao bi kao običan avion na pistu. Gornji dio ovog aviona bi trebao biti prilagođen za nošenje svemirskog broda, kako bi se na njega lako mogao postaviti svemirski brod, bez upotrebe dizalica. Ovaj avion bi morao imati raketne motore koji postižu puno veću brzinu kako bi svemirski brod mogao dignuti na veću visinu. Time bi i sam svemirski brod mogao nositi manje goriva, a više korisnog tereta.

I vlak i avion i svemirski brod bi se mogli koristiti puno puta, a time bi se troškovi odlaska u svemir bili puno manji. I količina utrošenog raketnog goriva bi bila puno manja, pa bi i radi toga letovi bili jeftiniji. Time bi bilo moguće otvoriti mogućnost čestih komercijalnih, pa i turističkih letova ljudi u svemir.