Kako radi novenews filter?

Kako radi novenews filter?
22
0
0

Pretraga tekstova na ovoj platformi, uz pomoć filtera može se vršiti ključnim riječima i logičkom pretragom izborom oznaka koje je autor teksta odabrao prilikom unosa teksta.

Pretragom po ključnoj riječi traži se jedna riječ koja se nalazi u imenu tekstova.

Logička pretraga se vrši izborom oznaka koje su podijeljene u 6 skupina; ciljana grupa, struka, tema, stil, emocije i osjetila.

Rezultati pretrage filterom su kombinacija izabranih oznaka iz 6 različitih skupina.

Ako korisnik izabere jednu oznaku u samo jednoj grupi dobit će određeni broj filtriranih tekstova. Ako označi još jednu oznaku u istoj grupi broj filtriranih tekstova će se povećati. Ako odabere i treću oznaku rezultat će se još više povećati.

To je zato što se selekcija oznaka unutar grupe vodi po operatoru ILI (OR) pa se sa većim brojem unesenih oznaka rezultat povećava.

Ako korisnik obilježi jednu oznaku u jednoj grupi dobit će određeni broj tekstova, a ako nakon toga doda još jednu oznaku u drugoj grupi rezultat će se smanjiti. To su tekstovi koji su označeni sa obje odabrane oznake. Ako odabere neku oznaku i iz treće skupine filtera dobit će još manji popis tekstova koji su označeni sa sve tri oznake. Sa povećanjem broja odabranih kriterija iz različitih grupa u filteru povećava se preciznost pretrage. To je stoga što se oznake između različitih grupa selektiraju operatorom I (AND).

Što se više oznaka iz različitih grupa unese u filter broj pronađenih tekstova je manji.

Ako se uz oznake u filter unese i ključna riječ rezultat se još više smanjuje zato što se i ovaj kriterij sa drugim grupama selektira operatorom I (AND).

Na ovaj način upotrebom filtera korisnik može precizno odrediti koja tema ga zanima, kojoj vrsti čitatelja je tekst namijenjen, kakvim stilom je tekst pisan, za koju razinu stručnosti čitatelja je tekst pisan, koje emocije tekst opisuje, spominje ili izaziva, te koja osjetila tekst spominje, opisuje, ili vrši podražaj.