Kako rudarski bager pretvoriti u stoj za kopanje vojnih obrambenih rovova?

Kako rudarski bager pretvoriti u stoj za kopanje vojnih obrambenih rovova?
345
1
0

U posljednjih sto godina sve vojske snažno razvijaju ofenzivna oružja i oruđa, ali malo ulažu u obrambenu opremu. Nakon što vojnici zaposjednu neki teren najvažnije je na brzinu iskopati obrambene rovove, tranšeje i zemunice kako bi dio vojnika mogao uspješno braniti osvojeno, dok drugi dio vojnika ide dalje.

Brzo kopanje rovova nije lako, osobito ako rovove treba kopati pod neprijateljskom vatrom. Zbog toga se rovovi koji su na puškomet obično kopaju ručno, i to noću, dok se rovovi i zemunice za dalekometno topništvo kopaju bagerima. Na kamenitim terenima ručno kopanje rovova često nije moguće, pa se ponekad kopaju noću čak i eksplozivom.

Kako bi se i rovovi na prvim linijama mogli iskopati brzo vojnicima bi trebalo osigurati bagere koji mogu kopati rov tako da se kreće po dnu rova, te zemlju i drugi materijal razbacivati ispred i sa strane.

Ovakav bager bi se mogao napraviti vrlo lako.

Za tu potrebu bi se mogli upotrijebiti niski, uski bageri koji se koriste u rudarskim jamama. Sa takvog bagera bi trebalo skinuti prednju kašiku i umjesto nje ugraditi rotirajući alat koji može kidati zemlju ili kamenje ispred sebe, te odlomljene sitne komade razbacivati sa prednje strane prema gore. Razbacana zemlja se slaže pokraj rovova, te predstavlja dodatnu sitnozrnatu bočnu zaštitu.

Sa ovakvim rovokopačima dodijeljenim pojedinim satnijama velike postrojbe bi mogle izvršiti vrlo brzo ukopavanje, te bi uz puno manje žrtava mogli spriječiti neprijateljske protu-udare. Vojnici bi se mogli slobodno kretati kroz rov bez opasnosti od neprijateljske pušćane, ili topničke vatre. Jedina opasnost bi im prijetila od minobacačke i haubičke vatre. Kako bi se rovokopači zaštitili i od minobacačke vatre trebalo bi ih sa gornje strane dodatno zaštititi čeličnom pločom iznad vozača i motora. U slučaju kopanja kanala kroz minsko polje može doći do aktiviranja granata. U tom slučaju bi se rotirajući alat mogao brzo promijeniti, a kako se ne bi oštetio sam bager ili vozač dovoljno je i prednju stranu bagera ojačati čeličnom pločom.

Osim vojne upotrebe ovakvi bageri bi se mogli koristiti i za brzo i lako pročišćavanja zatrpanih potoka i odvodnih kanala za vrijeme niskog vodostaja. Radnici pri tome ne bi morali čistiti obale potoka i kanala od drveća i grmlja. Na taj način se ne bi ugrožavale sitne ptice i životinje koje obično žive na takvim mjestima i koje su vrlo važne za održavanje ekološke ravnoteže okoliša.