Kako smanjiti otpor vode kod plovidbe čamca

Kako smanjiti otpor vode kod plovidbe čamca
130
2
0

Kada se brod, ili čamac kreće kroz vodu on mora savladati određeni otpor vode.

Dio otpora nastaje na pramcu gdje se čamac probija kroz vodu.

Drugi dio otpora nastaje na krmi gdje stup vode stvara vrtlog i usporava čamac. Kada čamac ubrza i kada se vodeni stup odvoji i stražnje strane čamca, otpor se smanjuje, te u tom trenutku čamac počinje glisirati.

Brzinu kod koje se vodeni stup odvaja od krme čamca moguće je smanjiti. Dovoljno je na krmu postaviti produžetak koji nema stražnju stranicu. Umjesto stražnje stranice može se postaviti metalna mreža kroz koju voda može slobodno ulaziti i izlaziti.

Sa ovakvim produžetkom (n) već pri vrlo maloj brzini stup vode se odvaja od krme (1). Zahvaljujući tome već kod malih brzina čamac počinje glisirati. Time se potrošnja goriva smanjuje, a brzina povećava.

Osim uštede na potrošnji goriva produžetak (n) može poslužiti i za druge svrhe.

Kada čamac stoji na mjestu (2, 3), u njemu se mogu držati ulovljene veće ribe koje ne mogu proći kroz metalnu mrežu.

U ovom nastavku može se držati i piće radi hlađenja.

U nastavak se može ostaviti i posuđe poslije jela.

U taj prostor se mogu bacati i ostaci hrane. Male ribe koje prolaze kroz metalnu mrežu mogu slobodno jesti ostatke hrane, te ih se tu može lakše uloviti.

Cijena ugradnje ovakvog nastavka je minimalna. Dovoljno je za krmu pričvrstiti lim savijen u obliku krme, te na kraj zavariti metalnu mrežu.