Kako spriječiti potapanje brodova, jedrilica i čamaca?

Kako spriječiti potapanje brodova, jedrilica i čamaca?
50
0
0

Velika većina brodova će potonuti ako ih valovi prevrnu, ili ako na oplati broda nastane otvor kroz koji naglo ulazi voda.

Poneke jedrilice imaju balast koji ih vraćaju u uspravan položaj, ako ih vjetar preokrene, ali i one će potonuti ako nastanu veće rupe na oplati broda.

Problem potonuća mogao bi se spriječiti vrlo jednostavno, ugradnjom elemenata koji imaju dovoljno veliki volumen kojim na površini vode mogu držati čitavu težinu broda zajedno sa posadom i teretom. Ti elementi bi djelovali kao splav koja brod održava na površini.

Svaki brod, jedrilica, ili veći čamac sa strane imaju ogradu koja sprječava pad posade preko ruba broda u vodu prilikom ljuljanja broda. Kod velikih brodova i ribarskih brodova ova ograda je od čeličnih ploča. Kod jedrilica i manjih brodica ova ograda je napravljena od malih stupova povezanih užetom ili čeličnim sajlama.

Ograda bi mogla poslužiti i kao zaštita od potapanja broda, što je prikazano na gornjoj slici.

Na mjesto ograda na brodu(1) mogli bi se postaviti posebni lagani elementi(2) koji imaju dvije funkcije.

Prva funkcija bi bila da služe kao ograda od pada ljudi i tereta sa broda(1).

Druga funkcija bi bila da u slučaju prevrtanja broda(1) ili ulaska vode u brod(1) čitavu težinu drže na površini vode. Kako bi ovo mogli lagani elementi(2) bi morali imati vrlo malu masu, a njihov ukupni volumen bi morao biti malo veći od ukupne mase broda(1) sa posadom i teretom(2). Ovi lagani elementi(2) bi mogli biti izrađeni od tankog lima, gume ili plastike, te iznutra ispunjeni čvrstom epoksidnom pjenom koja se najviše koristi u građevinarstvu. Ti lagani elementi(2) bi se za brod ili jedrilicu pričvršćivali vijcima, varenjem ili ljepljenjem. Kod velikih brodova bi ih najlakše bilo zavariti dok bi kod manjih brodova mogli biti zaljepljeni, a ako ih je ponekad potrebno skinuti moglo bi ih se za brod povezivati vijcima.

Na ovaj način brodovi bi uz mali dodatak na cijenu mogli postati nepotopivi. U slučaju prevrtanja sami bi se vraćali u uspravan položaj, a u slučaju prodora vode bi ih se moglo drugim brodovima odvući do najbliže remontne luke.

 

Ostale moje inovacije su prikazane u ovoj knjizi.