Kompostiranje biološkog otpada prepelicama i glistama

Kompostiranje biološkog otpada prepelicama i glistama
60
0
0

Uzgojem glista, kao hobijem bavio sam se 40 godina. Eksperimentirao sam sa različitim tehnologijama uzgoja, te sam ih hranio sa različitim vrstama hrane.

Gliste su najbolji vrtlar.

Proizvode najbolje prirodno gnojivo.

Odlična su hrana za perad i svinje.

Gliste su sirovina za stočno brašno, puno bjelančevina.

Pomažu nam u zbrinjavanju stajskoga gnojiva.

Pomažu nam u zbrinjavanju kućnoga biološkog otpada.

A mogu nam pomoći i u zbrinjavanju komunalnog mulja, kao i u zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada.

 

Neke moje ostale inovacije i tehnološke analize mogu se naći ovdje.

A novije se mogu vidjeti ovdje.