Kosa peć za taljenje miješanog kućnog otpada, piroliza

Kosa peć za taljenje miješanog kućnog otpada, piroliza
142
0
0

U kućnom otpadu ima veliki postotak materijala koji se mogu otopiti na visokoj temperaturi. To su razne masti, vosak, parafini, boje, ljepila, neke vrste plastike, lem za lemljenje i slično. https://www.youtube.com/watch?v=1EuquBkjF6g

Ovakvu vrstu otpada je moguće razdvojiti na temperaturama do 300 stupnjeva. Radi veće kvalitete razdvajanja otpad je potrebno najprije samljeti.

Peć za ovakvo razdvajanje otpada prikazana je na gornjoj slici.

Otpad se zagrijava u velikoj širokoj željeznoj cijevi(1) postavljenoj ukoso 5% do 20%, ovisno o vrsti otpada koje se prerađuje. Ova željezna cijev(1) se nalazi unutar zidane peći(4). Ispod kose željezne cijevi(1) nalazi se ložište(5) na koje se stavlja gorivo koje gori i stvara temperaturu. Miješani otpad se u željeznu cijev(1) ubacuje odozgo. Kada se napuni ova željezna cijev(1) ona se zatvori sa gornjim poklopcem(11) kako u nju ne bi mogao ulaziti zrak. Vreli otpad bi se u kontaktu sa kisikom iz zraka mogao zapaliti, a to je nepoželjno.

Otpad u kosoj željeznoj cijevi(1) se zagrijava i pri tome se ispuštaju različiti plinovi. Ti plinovi se kroz cijev za odvod plinova(3) odvodi ispod ležišta(5) odakle prolaze u ležište i pri tome izgaraju.

Zagrijavanjem otpada najprije se otapaju masti, vosak i parafini te istječu kroz otvor(2a) koji se nalazi na dnu kose željezne cijevi(1). Daljnjim zagrijavanjem otapaju se i neke plastike koje se odvajaju kroz otvor(2b). Još većim zagrijavanjem otapaju se i metali poput lema za lemljenje, te oni istječu kroz otvor(2c). Na dnu kose željezne cijevi(1) nalazi se poklopac(7) koji sprječava ulaz zraka u kosu željeznu cijev. Otpad polako klizi prema dnu, pri čemu se smanjuje njegov volumen. Odvajanjem tekućih frakcija otpada u cijevi ostaje inertni otpad poput stakla, prašine, betona i slično. Tu je također i dehidrirani biološki otpad natopljen u tekućoj plastici. Ova masa se ispušta u posudu(10) koja može biti u obliku raznih građevinskih elemenata. Kada se posuda(10) napuni masom otopljene plastike, inertnog otpada i dehidriranog otpada, pod pritiskom je moguće tu masu pretvoriti u čvrste kocke različitog oblika. Te kocke se mogu koristiti kao ploče za popločavanje staza i slično.

U peć je potrebno povremeno ubaciti gorivo kroz otvor za loženje(7). Temperaturu u peći je moguće regulirati manjim ili većim otvaranjem otvora za ulazak zraka(8) u ložište.