Kružne kumulativne bombe za bočno rezanje eksplozivom

Kružne kumulativne bombe za bočno rezanje eksplozivom
99
2
0

Kumulativni naboji su vrste eksplozija kod kojih oblik punjenja eksplozivni mlaz usmjerava u određenom smjeru.

Kumulativni naboji se dijele s obzirom na oblik, način usmjeravanja energije detonacije i funkciju.

Dijelimo ih na konusne kumulativne naboje i linijske kumulativne naboje ili rezače.

Konusni naboji namijenjeni su za probijanje mete. Kod konusnih naboja kumulativni prostor je konusnog oblika, a energija detonacije se usmjerava u točku. Sposobnost djelovanja konusnog kumulativnog naboja definirana je dubinom perforacije u materijal.

Linijski kumulativni rezači namijenjeni su za rezanje. Njihova obloga je izdužena u pravcu duže osi, a energija detonacije je usmjerena u pravac. Sposobnost djelovanja linijskog kumulativnog naboja mjeri se sa maksimalnom debljinom materijala koji rezač može presjeći.

Konusni naboji razvijeni su u vojne svrhe, za probijanje oklopa tenkova i drugih oklopnih vozila.

Linijski kumulativni rezači razvili su se iz konusnih kumulativnih perforatora. Najviše se koriste za civilne svrhe. Razvijaju se od 1950. godine. Detonacijom eksplozivnog punjenja dolazi do usmjeravanja energije detonacije prema kumulativnom prostoru, udarni val nailazi na oblogu, te je deformira i ubrzava. Obloga je izvor teških molekula koje povećavaju kinetičku energiju procesa.

Učinkovitost rezanja ovisi o masi obloge i masi eksplozivnog punjenja. Eksplozija se oblikom eksploziva usmjerava u jedan pravac. Nailaskom mlaza na metu, tlak djelovanja mlaza na materijal je znatno veći od tlačne čvrstoće materijala. Materijal mete se bočno razmiče, a mlaz prodire u materijal i oblikuje rez u materijalu. Materijal mete se pri tome deformira. Kada se kinetička energija mlaza u procesu prodiranja smanji, dolazi do zaustavljanja daljnjeg prodora. Zbog tlačnih valova nastaju pukotine u materijalu mete nakon djelovanja prodora. Zbroj djelovanja ovih sila daje ukupnu debljinu materijala koju linijski kumulativni rezač može prerezati.

Linijski kumulativni rezači koriste se u različitim granama industrije. Primjenjuju se u sklopu pojedinih tehnologija za rezanje metala i drugih materijala. Primjena linijskih kumulativni rezača je najčešća u rudarstvu, naftnom rudarstvu, građevinarstvu, svemirskoj industriji, vatrogastvu. Također se koristi za razminiranje i za vojne namjene.

Moguće je napraviti i treću vrstu kumulativnog mlaza, a to je kružni kumulativni mlaz.

Ovakav kružni kumulativni mlaz bi izazvalo eksplozivno punjenje u bombi koje ima bočni prazan prostor, koji se širi od centa bombe prema bokovima. Ovakva eksplozija bi prouzročila rezanje svih prepreka koje se nalaze okolo bombe. Ovakva eksplozija mogla bi prouzročiti rezanje drveća, šikare, visoke trave, zidova i stupova u puno većem prostoru nego obična eksplozija.

Avionska bomba od 100 kg koja bi eksplodirala na vrhovima drveća mogla bi prerezati grane drveća u promjeru do 50 metara. Eksplozija pri samom tlu mogla bi srušiti drveća u promjeru do 20-30 metara.

Male minobacačke granate sa kružnim kumulativnim punjenjem mogle bi se koristiti za čišćenje prostora od raslinja ispred borbenih položaja. Time bi se olakšala obrana od iznenadnih napada.