Lako - spuštajući i lako podižući jarbol jedrenjaka

Lako - spuštajući i lako podižući  jarbol jedrenjaka
100
1
0

Jedrenjaci su plovila ( brodovi ili čamci ) koja se pokreću snagom vjetra. U prošlosti su bili najčešća vrsta plovila, dok se danas koriste najviše na rekreativnim jahtama i sportskim plovilima, ali u najnovije vrijeme sve više i na transportnim plovilima radi uštede goriva.

Ovakva plovila obično imaju na sebi ugrađene i motore koji ih pokreću kada nema vjetra.

Za vrijeme dok ih pokreće snaga vjetra ne moraju trošiti gorivo za motor, te su stoga vrlo ekonomični. Mogu ploviti morima i dubljim rijekama, a jedino ograničenje su im mostovi ispod kojih ne mogu proći, te su stoga na većini rijeka postali vrlo rijetki.

Ispod većine mostova ne mogu proći zbog velike visine jarbola na kojem se nalaze jedra.

Da bi prošli ispod mosta morali bi jarbol postaviti u vodoravni položaj, a to je moguće samo kod malih čamaca na jedra na kojima jedan čovjek može spustiti jarbol.

Na većim jedrenjacima jarbol se postavlja u postolje jarbola pomoću velikih dizalica, te se spuštanje i dizanje jarbola ne može vršiti tijekom plovidbe. Postolje jarbola je postavljeno unutar same gornje palube koja mora biti dovoljno čvrsta kako bi izdržala sva opterećenja koja djeluju na jedra i jarbol.

Problem brzine dizanja i spuštanja se može lako riješiti drugačijim postavljanjem postolja jarbola na koje se postavlja jarbol, te drugačijom konstrukcijom dna jarbola.

Postolje jarbola (1) se nalazi iznad gornje palube, a na vrhu postolja se nalazi ležište (3), na koje se postavlja jarbol (2) odnosno mala osovina ugrađena u sami jarbol pri njegovom dnu. Ova osovina se rotira u ležištu (3) prilikom dizanja i spuštanja jarbola što se vidi bočno na sl. 1. i sl. 2. odnosno odozgor na sl. 3.

Na samom dnu jarbola(2) se nalazi mala kolotura (4), a još dvije takve koloture se nalaze na samoj palubi ispod jarbola. Ove tri koloture su spojene užetom (5) koje prolazi preko kolotura (4). Povlačenjem ovog užeta (5) razmak između kolotura (4) se smanjuje, te se tako jarbol (2) diže u okomit položaju u odnosu na plovilo.

Otpuštanjem užeta (5) jarbol (2) se spušta u vodoravni položaj. Prije spuštanja jarbola (2) potrebno je otvoriti obujmicu (6) koja jarbol drži u okomitom položaju.

Zahvaljujući ovoj inovaciji u postavljanju jarbola moguće je brzo i lako jarbol tijekom vožnje jedrenjaka spustiti u vodoravan položaj. Prije prolaska ispod mosta vožnja se prebaci na motornu, te se jedan ili više jarbola spuste u vodoravni položaj Sl. 4.

Nakon prolaska ispod mosta jarboli se ponovno postave u okomit položaj, te se obujmica (6) na svakom postolju jarbola ponovno sklopi i učvrsti kako bi jarboli bili čvrsto povezani sa postoljem jarbola. Nakon toga jedrenjak ponovno može prijeći na vožnju uz pomoć vjetra.