Mjesečeve bazne stanice

Mjesečeve bazne stanice
26
0
0

NASA-a ima planove za ponovno slanje ljudi na mjesec, ali ovaj puta u misiju trajnijeg boravka. Za taj projekt moraju riješiti puno problema. Najvažniji problemi su oko distribucije, upravljanja i skladištenja električne i toplinske energije kako bi se održala trajna ljudska prisutnost i početak industrijskih aktivnosti.

Najlogičniji izbor za dobivanje energije je solarna energija koje tamo ima vrlo mnogo, ali je problem noć koja traje 350 sati. Za vrijeme noći temperature se spuste vrlo nisko, pa je temperaturu prikupljenu tijekom dana potrebno sačuvati za korištenje tijekom noći.

Za akumulaciju toplinske energije najlogičnije riješenje je zagrijavanje zraka tijekom dana, te prenošenje te energije u tlo. Korištenje vode kao fluida nije pogodno zato što se voda može lako smrznuti. Za vrijeme noći ta akumulirana toplinska energija u stijenama bi se koristila za zagrijavanje prostora u kojem borave ljudi, ili rastu biljke za prehranu. Za ovo bi bilo dovoljno izbuštiti rupe u tlu u koje bi se postavile plastične, ili aluminijske cijevi kroz koje bi strujao zrak koji na površini struji kroz solarne kolektore za zagrijavanje fluida.

Akumuliranje električne energije dobivene sunčanim foto panelima je puno teže. Baterije imaju svoju težinu i teško ih je donijeti sa zemlje. Zato je za proizvodnju električne energije potrebno drugo riješenje. Oko baznih stanica potrebno je, osim kolektora za zagrijavanje fluida postaviti i fotopanele koji bi po danu davale dovoljno električne energije. Kako bi se i po noći od 350 sati dobila električna energija potrebno je u pogodnu orbitu oko mjeseca postaviti male satelite sa velikim raširenim aluminijskim folijama koje bi reflektirale sunčanu svijetlost prema baznoj stanici. Nekoliko ovakvih satelita postavljenih oko mjeseca bi mogle prostor oko baznih stanica dovoljno osvijetliti za normalan rad fotoćelija i po mraku. Usput bi ova reflektirana svijetlost i zagrijavala prostor oko bazne stanice, te omogućavala rast biljaka kroz 350 sati noći u prostoru za uzgoj hrane.